Pracovníci

Vedení katedry

Prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. – Vedoucí katedry
Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D. – Zástupce vedoucí
Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. – Pracovnice pověřená záležitostmi oddělení 1. stupně
Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. – Pracovník pověřený záležitostmi oddělení 2. a 3. stupně a tajemník
Kateřina Pelantová – sekretářka

Oddělení 1. stupně

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (garantka CŽV)
PhDr. Michaela Kaslová
Mgr. Jaroslava Kloboučková
Mgr. Radka Havlíčková

Externisté

Mgr. Michaela Králová, Ph.D.
Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D.
Mgr. Jana Macháčková, Ph.D.
PhDr. Hana Moraová, Ph.D.

Oddělení 2. a 3. stupně

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.
Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (osoba zodpovědná pro záležitosti studentů se speciálními potřebami)
Prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Mgr. Derek Pilous, Ph.D.
Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.

Externisté

RNDr. Alice Bílá, Ph.D.
Mgr. Marie Holíková, Ph.D.
RNDr. František Mošna, Ph.D.
Mgr. Lukáš Kotek

Hostující profesoři (dlouhodobý pobyt)

doc. RNDr. Katerína Bachratá, Ph.D., Žilinská univerzita, SK (2020)

dr. Esperanza López Centella, University of Granada, Spain (2019)

dr. Gulay Bozkurt, Eskisehir Osmangazi University, Turkey (2018-2019)(postdoc)

Ass. prof. Ioannis Papadopoulos, Aristotle University of Thessaloniki, Greece (2019)

prof. Paola Vighi, Università di Parma, Italy (2018-2019)

Prof. Tim Rowland, University of Cambridge, UK, and Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norway (2017-2018)

Prof. Shlomo Vinner, Ben-Gurion University of the Negev, Israel (2017)

Michèle Artigue, Emeritus Professor at the University Paris Diderot, France (2016)

prof. Abraham Arcavi, Weizmann Institute of Science (WIS), Israel (2016)

prof. Konrad Krainer, University of Klagenfurt, Austria (2015)

prof. Adrian Simpson, University of Durham, United Kingdom (2015)

prof. Pierre Clanché, Université Bordeaux Segalen, Francie (2012, 2013)

prof. Carlo Marchini, University of Parma, Itálie (2011)

doc. RNDr. Matuš Harminc,CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita PJŠ Košice, Slovensko (2009, 2010)

Prof. Dr. Dr.h.c. Rudolf Fritsch, Mathematisches Institut Ludwig-Maximilians-Universität München, Německo (2006)

Dr. Ewa Swoboda, Marta Pytlak, Universita Rzeszów, Institut matematiky, Polsko (2007)

Prof. Shlomo Vinner, Ben-Gurion University of the Negev, Israel (2007)

Dr. Adrian Simpson, University of Warwick, Velká Británie (2003)

Prof. Graham H. Littler, University of Derby, Velká Británie (1999, 2002)

Prof. Walter Szetela, University of British Columbia, Kanada (1996)

Prof. Jozef Brody, Concordia University, Kanada (1996)