Milan Hejný

Základní informace

Pozice: oddělení 1. stupně (WhoIs)
E-mail: milan.hejny@pedf.cuni.cz
Tel.:
+420 221 900 252
Konzultační hodiny: Konzultace najdete ve studijním informačním systému SIS.

Pedagogická činnost (vyučované předměty)

  • Obecné otázky didaktiky matematiky
  • Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat
  • Výběrové semináře z geometrie a aritmetiky

Vědecká činnost

ResearcherID: I-3996-2017
ORCID ID: 0000-0001-8480-1355

Publikační činnost (výběr)

Úplný seznam výsledků tvůrčí činnosti UK(včetně ediční činnosti)

Knihy

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - STRNAD, Václav ...et al. Matematika, pracovní gradované karty pro 2. ročník. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2019, 84 s. 1. ISBN 978-80-88247-20-3.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika, učebnice pro 2. ročník, I. díl. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2019, 40 s. 1. ISBN 978-80-88247-16-6.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika, učebnice pro 2. ročník, II. díl. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2019, 40 s. 1. ISBN 978-80-88247-17-3.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika, učebnice pro 2. ročník, III. díl. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2019, 40 s. 1. ISBN 978-80-88247-18-0.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika, 2. ročník, příručka učitele. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2019, 192 s. 1. ISBN 978-80-88247-19-7.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika - příručka učitele pro 1. ročník. 1 vyd. Praha: H-mat, po.p.s., 2018, 200 s. ISBN 978-80-88247-04-3.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika pracovní učebnice pro 1. ročník 1. díl ze 3. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2018, 40 s. ISBN 978-80-88247-01-2.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika pracovní učebnice pro 1. ročník 2. díl ze 3. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2018, 40 s. ISBN 978-80-88247-02-9.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika pracovní učebnice pro 1. ročník 3. díl ze 3. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2018, 40 s. ISBN 978-80-88247-03-6.

STARÝ, Karel - MANDÍKOVÁ, Dana - LAUFKOVÁ, Veronika ...et al. Úlohy pro rozvoj dovedností : Metodická publikace pro učitele základních škol a víceletých gymnázií. 1 vyd. Praha: Česká školní inspekce, 2014, 93 s. ISBN 978-80-905632-2-3.

HEJNÝ, Milan. Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 230 s. ISBN 978-80-7290-776-2.

MANDÍKOVÁ, Dana - HOUFKOVÁ, Jitka - HEJNÝ, Milan ...et al. Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání. : Náměty na rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění šetření TIMSS a PIRLS 2011.. 1 vyd. Praha: Česká školní inspekce, 2013, 126 s. ISBN 978-80-905370-7-1.

KOHNOVÁ, Jana - HELUS, Zdeněk - PROKOP, Jiří ...et al. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2012, 362 s. ISBN 978-80-7290-625-3.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. Úlohy pro rozvoj matematické gramotnosti. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu PISA 2009. 1 vyd. Praha: Česká školní inspekce, 2012, 108 s. 1. ISBN 978-80-905370-0-2.

MANDÍKOVÁ, Dana - HOUFKOVÁ, Jitka - HEJNÝ, Milan ...et al. Matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání. Náměty na rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007.. 1 vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2011, 116 s. ISBN 978-80-211-0611-6.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - BOMEROVÁ, Eva ...et al. Matematika pro 5. ročník základní školy. Příručka učitele. 1 vyd. Plzeň: Nakladatelství FRAUS, 2011, 156 s. 1. ISBN 978-80-7238-969-8.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - BOMEROVÁ, Eva ...et al. Matematika pro 5. ročník základní školy. učebnice. 1 vyd. Plzeň: Fraus, 2011, 112 s. 1. ISBN 978-80-7238-966-7.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - BOMEROVÁ, Eva ...et al. Matematika pro 4. ročník základní školy. Příručka učitele. 1 vyd. Plzeň: Fraus, 2010, 112 s. ISBN 978-80-7238-943-8.

HEJNÝ, Milan - KUŘINA, František. Dítě, škola a matematika : konstruktivistické přístupy k vyučování. 1 vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2009, 240 s. Pedagogická praxe. ISBN 978-80-7367-397-0.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika pro 3. ročník základní školy. Plzeň: Fraus, 2009, 112 s. ISBN 978-80-7238-824-0.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika pro 3. ročník základní školy, pracovní sešit I.. Plzeň: Fraus, 2009, 80 s. ISBN 978-80-7238-825-7.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika 3, příručka učitele. Plzeň: Fraus, 2009, 184 s. ISBN 978-80-7238-827-1.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Matematika pro 2. ročník základní školy - příručka učitele. Plzeň: Fraus, 2008, 183 s. ISBN 978-80-7238-771-7.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Matematika pro 1. ročník základní školy, příručka učitele. 1 vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 152 s. s. ISBN 978-80-7238-628-4.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Matematika. 1. díl Učebnice pro 1. ročník ZŠ. 1 vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 68 s. s. ISBN 978-80-7238-626-0.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Matematika. 2. díl Učebnice pro 1. ročník ZŠ. 1 vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 68 s. s. ISBN 978-80-7238-627-0.

STEHLÍKOVÁ, Naďa - HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. Úvod do studia analytické geometrie. 1 vyd. Praha: PedF UK, 2005, 146 s. s. ISBN 80-7290-188-5.

HEJNÝ, Milan - KUŘINA, František. Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování. 1 vyd. Praha: Portál, 2001, 187 s. s. ISBN 80-7178-581-4.

HEJNÝ, Milan - STEHLÍKOVÁ, Naďa. Elementární matematika část II (algebraické výrazy, posloupnosti a řady, pravděpodobnost, stereometrie). 1 vyd. Praha: Pegagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2001, 101 s. s. ISBN 80-86039-22-6.

HEJNÝ, Milan - MICHALCOVÁ, Anna. Skúmanie matematického riešiteĺského postupu. 1 vyd. Bratislava (Slovensko): Metodické centrum, 2001, 187 s. s. ISBN 80-8052-085-2.

HEJNÝ, Milan - STEHLÍKOVÁ, Naďa. Elementární matematika (rovnice, teorie čísel, kombinatorika, planimetrie). 2 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2000, 80 s. s. ISBN 80-7290-014-5.

HEJNÝ, Milan - MICHALCOVÁ, Anna. Analýza písomného prejavu riešenia matematických úloh. 1 vyd. Banská Bystrica: Metodické centrum Banská Bystrica, 1999, 64 s. s. ISBN 80-8041-265-0.

HEJNÝ, Milan - STEHLÍKOVÁ, Naďa. Číselné představy dětí. 1 vyd. Praha: PedF UK, 1999, 123 s. s. Kapitoly z didaktiky matematiky. ISBN 80-86039-98-6.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. Čtverečkový papír jako most mezi geometrií a aritmetikou. 1 vyd. Praha: PedF UK, 1999, 80 s. s. ISBN 80-86039-92-7.

HEJNÝ, Milan - VIŠŇOVSKÁ, Jana. Diagnostika matematických kompetencií žiaka. 1 vyd. Bratislava: MFF UK, 1999, 38 s. s.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - STEHLÍKOVÁ, Naďa. Elementární matematika. Část II. 1 vyd. Praha: PedF UK, 1997, 99 s. s. ISBN 80-86039-22-6.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - STEHLÍKOVÁ, Naďa. Geometrické transformace. 1 vyd. Praha: PedF UK, 1997, 99 s. s. ISBN 80-86039-25-0.

HEJNÝ, Milan - STEHLÍKOVÁ, Naďa. Elementární matematika (rovnice) teorie čísel, kombinatorika, planimetrie). 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1995, 93 s. s. ISBN 80-7184-103-X.

Kapitoly v knihách

HEJNÝ, Milan. Pedagogické schopnosti učitele v matematice - příběh. In: KOHNOVÁ, Jana. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012, s. 200-206. ISBN 978-80-7290-625-3.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. Didactic environment Bus. In: Child and Mathematics. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 128-155. ISBN 978-83-7338-473-6.

HEJNÝ, Milan. Equation in schema oriented early education. In: KAKOL, Henryk - . Wspoleczne problemy nauczania Matematyki. 1 vyd. Bielsko-Biala: Forum Dydaktyków Matematyki, 2009, s. 23-36. Wspoleczne problemy nauczania Matematyki, 2. ISBN 978-83-921943-3-0.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. Srodowysko edukacyjne - Autobus. In: Dziecko i matematyka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 144-170. ISBN 978-83-7338-472-9.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Profesní rozvoj učitelů a budoucích učitelů v matematice a jejím vyučování na prvním stupni základních škol. In: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, ISBN 978-80-7290-384-9.

HEJNÝ, Milan. Budování matematických schémat. In: Cesty zdokonalování kultury vyučování matematice. 1 vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2007, s. 83-124. ISBN 978-80-7394-052-2.

HEJNÝ, Milan - LITTLER, Graham. Úvod. In: Náměty na podnětné vyučování v matematice. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007, s. 11-30. ISBN 978-80-7290-342-9.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. 3d geometrie - tělesa. In: Náměty na podnětné vyučování v matematice. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007, s. 97-156. ISBN 978-80-7290-342-9.

HEJNÝ, Milan - LITTLER, Graham. Introduction. In: Creative teaching in mathematics. 1 vyd. Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education, 2006, s. 11-33. ISBN 80-7290-280-6.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. 3D geometry - solids. In: Creative teaching in mathematics. 1 vyd. Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education, 2006, s. 99-157. ISBN 80-7290-280-6.

HEJNÝ, Milan. Matematika. In: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005, s. 175-191. ISBN 80-7178-942-9.

HEJNÝ, Milan. Násobení přirozených čísel - jeden z pilířů matematiky ve 3. a 4. ročníku. In: Raadce učitele. [S.l.]: Nakladatelství dr. Josefa Raabe, 2005, s. 1-27, C1. Učitelský nápadník pro 1. stupeň. ISBN 80-86307-06-9.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. Grid - the bridge between geometry and arithmetic. In: Empowering mathematics teachers for the improvement of school mathematics. 1 vyd. Praha: EMTISM partnership, 2002, s. 89-164.

HEJNÝ, Milan - LITTLER, Graham H.. Introduction. In: Empowering mathematics teachers for the improvement of school mathematics. 1 vyd. Praha: EMTISM partnership, 2002, s. 5-26.

Články v odborných časopisech

HEJNÝ, Milan. Cíle vyučování matematice. Učitel matematiky. 2019, 27 (3), 160-168. ISSN 1210-9037.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. Contribution of geometry to the goals of education in mathematics. Orbis scholae. 2012, 6 (2), 57-67. ISSN 1802-4637.

HEJNÝ, Milan. Exploring the cognitive dimension of teaching mathematics through scheme-oriented approach to education. Orbis scholae. 2012, 6 (2), 41-55. ISSN 1802-4637.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Schéma triády – klíč k porozumění aritmetice. Kritické listy. 2007, 26 (26), 9-11.

HEJNÝ, Milan - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Hrou ´Hádej a pla?´ se učíme klasifikovat. Učitel matematiky. 2005, 14 (1 (57)), 1-8. ISSN 1210-9037.

HEJNÝ, Milan - TICHÁ, Marie. Matematické příběhy, příběh devátý: Hádky řešte NIM-EM. Učitel matematiky. 2004, 12 (3), 143-150. ISSN 1210-9037.

HEJNÝ, Milan - TICHÁ, Marie. Matematické příběhy, příběh osmý: Vánoční turnaj. Učitel matematiky. 2004, 12 (2), 80-89. ISSN 1210-9037.

HEJNÝ, Milan. Ponimajem li my, cto uceniki ponimajut v matematike?. Peremena, peremena. 2004, 5 (2), 13-19. ISSN 1392-9496.

HEJNÝ, Milan. Understanding Students´ Understanding Mathematics. Thinking Classroom. 2004, 5 (2), 13-19.

HEJNÝ, Milan. Vnímanie chyby. Kritické listy. 2004, (13), 16-16. ISSN 1214-5823.

HEJNÝ, Milan. Anatómia slovnej úlohy o veku. Disputaciones Scientificae. 2003, 3 (3), 21-32. ISSN 1335-9185.

HEJNÝ, Milan - TICHÁ, Marie. Matematické příběhy. Příběh pátý - S jakou přesností měří tachometr. Učitel matematiky. 2003, 11 (2), 74-84. ISSN 1335-9185.

HEJNÝ, Milan - TICHÁ, Marie. Matematické příběhy. Příběh sedmý - Kde ten Francouz ztroskotal?. Učitel matematiky. 2003, 11 (1), 1-9. ISSN 1335-9185.

HEJNÝ, Milan - TICHÁ, Marie. Matematické příběhy. Příběh šestý - Jak vydláždit náměstí?. Učitel matematiky. 2003, 11 (4), 193-203. ISSN 1335-9185.

HEJNÝ, Milan. Přetrvávající problém školní matematiky: porozumění pojmům. Kritické listy. 2003, (10), 26-30.

HEJNÝ, Milan. Vnímanie chyby. Kritické listy. 2003, (13), 16-16.

HEJNÝ, Milan - TICHÁ, Marie. Matematické příběhy, příběh druhý, Bleší cirkus. Učitel matematiky. 2002, 10 (3), 129-135. ISSN 1210-9037.

HEJNÝ, Milan - TICHÁ, Marie. Matematické příběhy, příběh první, Labyrint. Učitel matematiky. 2002, 10 (2), 95-102. ISSN 1210-9037.

HEJNÝ, Milan - TICHÁ, Marie. Matematické příběhy, příběh třetí, jak se Olině splnilo tajné přání. Učitel matematiky. 2002, 10 (4), 218-225. ISSN 1210-9037.

HEJNÝ, Milan. Propedeutika štruktúry a izomorfizmus štruktúr. Disputaciones scientificae. 2002, 2 (1), 9-27. ISSN 1335-9185.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. Čtverečkovaný papír, trojúhelníky a Pickova formule. Učitel matematiky. 2000, 8 (3 (35)), 129-135. ISSN 1210-9037.

HEJNÝ, Milan - KUŘINA, František. Tři světy Karla Poppera a vzdělávací proces. Pedagogika. 2000, 49 (1), 38-50. ISSN 3330-3815.

HEJNÝ, Milan - STEHLÍKOVÁ, Naďa. Zkoumání číselných představ dítěte a žáka. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 1999, 44 (2), 148-167. ISSN 0032-2423.

HEJNÝ, Milan. Ciele vyučovania matematiky. Pedagogické rozhĺady. 1998, 7 (1, 2, 3), 12-16, 7-12, 11-14. ISSN 1335-0404.

HEJNÝ, Milan - KUŘINA, František. Konstruktivní přístupy k vyučování matematice. Matematika - fyzika - informatika. 1998, 7 (3), 385-395. ISSN 1210-1761.

BRODY, Josef - HEJNÝ, Milan. A Mathematical Analysis of Problem Situation - Determinative Relations. Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft. 1997, 38 (2), 69-76. ISSN 0723-4899.

HEJNÝ, Milan - STEHLÍKOVÁ, Naďa. Aritmetické závody. Učitel matematiky. 1997, 5 (4), 213-219. ISSN 1210-9037.

HEJNÝ, Milan - KOMAN, Milan. Aby to byl výrok, nesmí začínat slovem ´aby´. Učitel matematiky. 1996, 4 (3 (19)), 181-188.

HEJNÝ, Milan - KOMAN, Milan. En kreativ tilgang til undervisnings og l ringssituationer. Matematik. 1996, 24 (3), 8-11.

HEJNÝ, Milan. Zmocňování se slovní úlohy. Pedgogika. 1995, 45 (4), 386-399. ISSN 3330-3815.

Příspěvky ve sbornících

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Reversible and irreversible desemantization. In: KRAINER, Konrad - VONDROVÁ, Naďa. PROCEEDINGS OF THE NINTH CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION (CERME9). 1 vyd. Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education and ERME, 2015, s. 288-294. 1. ISBN 978-80-7290-844-8.

JIROTKOVÁ, Darina - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava - HEJNÝ, Milan ...et al. Conceptualization of process: didactic environment Bus. In: ODABASI, Ferhan. Procedia – Social and Behavorial Science. 1 vyd. Amsterdam: Elsevier BV, 2013, s. 978-983. 1. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2013.09.314.

SLEZÁKOVÁ, Jana - HEJNÝ, Milan - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava ...et al. Entrance to negative number via two didactical environments. In: ODABASI, Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 1 vyd. Amsterdam: Elsevier BV, 2013, s. 990-994. 1. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2013.09.316.

HEJNÝ, Milan - SLEZÁKOVÁ, Jana - JIROTKOVÁ, Darina ...et al. Understanding equations in schema-oriented education. In: ODABASI, Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 1 vyd. Amsterdam: Elsevier BV, 2013, s. 995-999. 1. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2013.09.314.

HEJNÝ, Milan. Jak zlepšit vztah našich žáku k matematice?. In: LÁVIČKA, Miroslav. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012. 1 vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2012, s. 63-68. 1. ISBN 978-80-86843-36-0.

HEJNÝ, Milan. Pedagogické schopnosti učitele v matematice - příběh. In: KOHNOVÁ, Jana. Profesní rozvoj učitelů: sborník příspěvků z konference. 1 vyd. Praha: Univerzita KArlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, s. 200-206. 1. ISBN 978-80-7394-052-2.

JIROTKOVÁ, Darina - HEJNÝ, Milan ...et al. Arithmetic learning environment Stepping. In: KALDRIMIDOU, Maria - VAMVAKOUSI, Xenia. The classroom as field of development of mathematical activity. 1 vyd. Ioannina: University of Ioannina & GARME, 2011, s. 579-583. ISBN 978-960-93-3533-1.

JIROTKOVÁ, Darina - HEJNÝ, Milan - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava ...et al. Development of understanding the concepts of area and perimeter.. In: UBUZ, Behiye. Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Developing Mathematical Thinking,. 1 vyd. Ankara: Middle East Technical University, 2011, s. 463-463. ISBN 978-975-429-294-7. ISSN 0771-100X.

VONDROVÁ STEHLÍKOVÁ, Naďa - HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina ...et al. Didactical environments Stepping and Staircase. In: PYTLAK, Marta - ROWLAND, Tim - SWOBODA, Ewa. Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. 1 vyd. Poland: University of Rzeszow, 2011, s. 2909-2911. ISBN 978-83-7338-683-9.

HEJNÝ, Milan. Scheme-Oriented mathematics education: Spider web mathematical environment. In: KALDRIMIDOU, Maria - VAMVAKOUSI, Xenia. The classroom as field of development of mathematical activity. 1 vyd. Ioannina: University of Ioannina & GARME, 2011, s. 3-24. 1. ISBN 978-960-93-3533-1.

HEJNÝ, Milan. The process of discovery in teaching focusing on building scheme. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. SEMT´11, International Symposium Elementary Maths Teaching. 1 vyd. Praha: Pedagogická fakulta, Karlova Univerzita, 2011, s. 150-157. 1. ISBN 978-80-7290-509-6.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina ...et al. Hands on approach to area and perimeter.. In: ČERNOCHOVÁ, Miroslava - KIRKHAM, Glynn - FIALOVÁ, Irena - BATTISTOVÁ, Eva. ATEE Winter Conference 2010: Early Years, Primary Education and ICT. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010, s. 62-70. 1. ISBN 978-80-7290-430-3.

HEJNÝ, Milan. Rovnice v netradičních reprezentacích. In: LÁVIČKA, Miroslav - BASTL, Bohumír. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2010. 1 vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2010, s. 115-120. 1. ISBN 978-80-86843-29-2.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení