Úspěchy studentů KMDM

Mnohé ze závěrečných prací, které obhájili studenti matematiky a studenti prvního stupně na KMDM, obdržely různá ocenění. Seznam prací, které se umístily v rámci Studentské vědecké a odborné činnosti v didaktice matematiky (SVOČ), naleznete zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/svoc-27

Cena Josefa Hlávky

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. V průběhu let ji získali tyto studentky a studenti KMDM:

 • 1995 Naďa Stehlíková: Analýza písemného řešení slovní úlohy (žáků 5.třídy)[disertační práce, školitelka doc. Novotná]
 • 1998 Monika Barešová: Diagnostika úrovně osvojení pojmového poznatku vzdálenost[disertační práce, školitelka doc. Kubínová]
 • 2002 Jana Škvorová: Klatovský, Apian a ti druzí (pokus o komparaci učebnic elementární matematiky v 16. století) [diplomová práce, vedoucí práce dr.Folta]
 • 2010 Jan Herman: Induktivní usuzování dětí ve věku 10 až 12 let v matematickém prostředí [disertační práce, školitelka doc. Novotná]
 • 2012 Alena Šteflíčková: ,Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL [diplomová práce, vedoucí práce prof. Novotná]
 • 2013 Petr Matěka: Obtíže žáků při řešení vybraných slovních úloh z výzkumu TIMSS [diplomová práce, vedoucí práce doc. Vondrová]
 • 2015 Klára Kochová
 • 2016 Kateřina Pelcová: Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia [diplomová práce, vedoucí práce doc. Vondrová]
 • 2019 Markéta Škutová: Osobnost žáka a řešení úloh školské matematiky heuristickými strategiemi [diplomová práce, vedoucí práce prof. Novotná]
 • 2020 Anežka Smutná: Úvod do problematiky proměnné ve výuce učitelů využívajících metody výuky založené na budování schémat [diplomová práce,vedoucí práce prof. Vondrová]
 • 2022 Tereza Friesingerová: Formální poznatky v matematice diagnostikované u žákyně s výborným prospěchem [diplomová práce, vedoucí práce prof. Vondrová]

Bolzanova cenu

Bolzanovu cenu uděluje rektor Univerzity Karlovy v Praze za mimořádné, zpravidla interdisciplinární objevné práce v oborech zastoupených na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2002 ji získal Filip Roubíček za disertační práci Sémiotické reprezentace ve vyučování geometrii (školitel dr. Sýkora).

Cena prof. PhDr. Václava Příhody

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů, která uděluje rektor Univerzity Karlovy, získala v roce 2020 absolventka navazujícího magisterského studia Markéta Škutová (roz. Mátlová) a v roce 2022 absolvent bakalářského studia Ondřej Kohout.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení