Vědecká činnost KMDM

Členové katedry řešili a řeší řadu výzkumných i aplikačních projektů:

Členové katedry spolupracují s řadou zahraničních pracovišť. Nejvýznamněji s Univ. of Bordeaux, Francie, University of Derby, UK, University of Kassel, Německo, Durham University, UK.

Pracovníci katedry byli a jsou členy:

  • programových výborů mezinárodních konferencí (SEMT, PME, CERME, Creativity in Mathematics Education, ESU5, EMF, CME, ICME)
  • výborů mezinárodních organizací (IG PME, CERME)
  • mezinárodních odborných organizací (např. Steering Committee projektu The Philosophy of Science in a European perspective, organizovaného European Science Foundation, Université Victor Segalen Bordeaux 2, membre associé, European Research in Mathematics Education apod.)
  • redakčních rad mezinárodních časopisů (Educational Studies in Mathematics, Research in Mathematics Education, Dydaktyka Matematyki, The Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, Journal of Mathematics Teacher Education, Hellenic Mathematical Society’s Journal for Mathematics in Education, Scientia in educatione, nakladatelství Kluwer pro sérii Mathematics Teacher Education, ERME series nakl. Routledge).
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení