GAUK

Seznam projektů Grantové agentury UK v Praze, v nichž se podílí či podíleli členové KMDM. Odkaz v názvu projektu odkazuje zpravidla na závěrečnou zprávu projektu případně na další informace. Řazeno sestupně.

166823, 2023-2024
Vliv výukové strategie SIMPLE na žákovské řešení slovních úloh řešitelných rovnicemi (Qendresa Morina)

376122, 2022-2024
Konstrukční výzkum v oblasti podnětného vyučování kombinatoriky (David Zenkl)

458222, 2022-2024
Konstrukční výzkum úvodního kurzu matematické analýzy pro budoucí učitele matematiky 2. a 3. stupně (Kristýna Nižňanská)

424119 , 2019-2020
Vnímání formálního poznání v matematice a jeho souvislost s individuálním doučováním (Gabriela Novotná)

395615, 2015
Hypotetická a individuální učební trajektorie konceptu elementární funkce (David Janda)

1776214, 2014-2015
Analýza písemně zpracovaných příprav na hodinu pro efektivní přípravu učitelů pro integrovanou výuku (Lenka Procházková)

880213, 2013-2014
Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL (Alena Šteflíčková)

666612, 2012-2014
Integrované slovní úlohy jako jedna z možností rozvíjení klíčových kompetencí žáků 1. stupně základní školy

310311, 2011-2013
Žákovská tvorba úloh jako indikátor matematické kultury žáků ZŠ (Jiří Bureš)

303511, 2011-2013
Tvorba úloh experty (Eva Patáková)

4309, 2009–2011
Užití podnětných úloh ve výuce matematiky na 2. stupni základní školy a na střední škole (Lucie Růžičková)

135309, 2009–2010
CLIL jako výzva pro studující učitelství (Lenka Tejkalová)

101807, 2007–2009
Žákovské projekty jako jeden z nástrojů realizace školních vzdělávacích programů

500/2004/A PP/PedF, 2004–2006
Chování nadaných žáků a studentů v nestandardním matematickém prostředí

309/2002/A PP/PedF, 2002–2003
Studium interaktivních jevů ve vyučování matematice zaměřené na chyby, šumy a nedorozumění zejména ve vztahu žák/student – učitel/vyzkumník

06/2002/A-PP/PedF, 2002-2003
Rozvíjení matematické kultury a gramotnosti na počátku třetího tisíciletí

316/2001/A PP/PedF, 2001–2003
Studium nestandardních motivačních prostředí v matematickém vzdělávání

199/1999/A-PP/PedF, 1999-2001
Vizualizace v procesech řešení úloh školské matematiky

302/1998/A PP/PedF, 1998–2000
Fenomény odhalování matematické části kognitivní struktury

303/1998/A-PP/PedF, 1998-2000
Aktivizující role projektů ve vyučování matematice

306/1998/A-PP/PedF, 1998-2000
Analýza kognitivních procesů žáků při řešení slovních úloh

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení