Mezinárodní projekty

Seznam projektů s mezinárodní účastí v sestupném pořadí

Název a období řešení

Developing mathematics teaching units for migrant students – Math4Migrants (2021-2024)

Poskytovatel

Erasmus+, KA220-SCH-A9B21E7C

Partneři

Universität Wien (Rakousko, koordinátor); Univerzita Karlova (ČR), Panepistimio Thessalias (Řecko), FONDAZIONE A.R.E.A.(Italy), BORG Deutsch-Wagram (Rakousko), Stredni skola, zakladni skola a materska skola da Vinci (ČR), IC MALASPINA MASSA (Itálie)

Informace

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-AT01-KA220-SCH-000023768

Název a období řešení

MaTeK - Enhancement of research excellence in Mathematics Teacher Knowledge (2021-2023)

Poskytovatel

European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, 951822

Partneři

Comenius University in Bratislava (Slovensko, koordinátor); Charles University (ČR), University of Palermo (Itálie), Norwegian University of Science and Technology (Norsko), Middle East Technical University (Turecko)

Informace

https://www.projectmatek.eu/

https://cordis.europa.eu/project/id/951822

Název a období řešení

Concepts for teaching units in mathematics for migrant or minority students (2021)

Poskytovatel

84p12 Aktion Österreich — Tschechische Republik, Aktion Česká Republika — Rakousko; AT01 - OeAD – OeAD

Partneři

Koordinátor rakouské účasti Andreas Ulovec, koordinátorka české účasti Jarmila Novotná

Informace

Projekt byl vybrán Domem zahraniční spolupráce (DZS) jako jeden znejlepších mezinárodních projektů za rok 2021 – informace viz publikace To nejlepší z mezinárodního vzdělávání (https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-04/Publikace-Ceny-DZS-2021_1.pdf).

Název

LPS – Learner´s Perspective Study

Partneři

ICCR, University of Melbourne (Austrálie, koordinátor); univerzity vNěmecku, na Novém Zélandu, ve Švédsku, Singapuru, USA, Japonsku, Koreji, Číně, České republice

Informace

The Learner’s Perspective Study (LPS) is the research direction aiming at international comparative research in mathematics education. The title stresses the intention to carry out teacher-focused studies by stressing the learner’s perspective. An informal community of researchers from countries all over the world was formed around the project. The results of the Learner´s Perspective Study are reported in a Book Series, published by Sense publishers/Brill: https://brill.com/display/serial/LPS?rskey=iSAUr5&result=1

https://researchdata.edu.au/learneraposs-perspective-study-mathematics-education/185976

Název

The Lexicon Project: Analysing pedagogical naming systems from different cultures to reconceptualise classroom practice and advance educational theory

Poskytovatel

Discovery Grant from the Research Council of the Australian Government (ARC-DP140101361)

Partneři

ICCR, University of Melbourne (Austrálie, koordinátor); univerzity zAustrálie, Čile, Číny, ČR, Finska, Francie, Německa, Japonska, USA

Informace

https://classroomlexiconproject.wordpress.com/

Název a období řešení

Multiculturalism, Migration, Mathematics Education and Language – M3EAL (2012-2015)

Poskytovatel

526333-LLP-1-2012-1-IT-COMENIUS-CMP

Partneři

Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa, Università di Pisa (Itálie, koordinátor); Universität Wien (Rakousko); Charles University (ČR); Université Paris Est Créteil - ESPE (Francie); University of Volos (Řecko); Università di Siena (Itálie); Universitetet i Agder (Norsko)

Informace

Kniha vzešlá zprojektu: https://1url.cz/XrC6M

Název a období řešení

Learning Mathematics through new Communication Factors - LE-MATH (2012-2014)

Poskytovatel

EU LifeLong Learning, 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP

Partneři

Cyprus Mathematical Society (Kypr, koordinátor); Thales Foundation (Kypr), Charles University (ČR), Loidl-Art (Rakousko), VUZF University (Bulharsko), “CALISTRAT HOGAS” National College Piatra-Neamt (Rumunsko), Lyckeskolan (Švédsko), Leolab (Španělsko), Junior Mathematical Society Miskolc (Maďarsko), European Office of Cyprus (Kypr), Collège Saint Charles (Francie), Institute of Communication and Computer Systems – National Technical University of Athens (Řecko), COM2GO (Kypr)

Informace

www.le-math.eu

Název a období řešení

EdUmatics. European Development for the Use of Mathematics Technology in Classrooms (2009-2012)

Poskytovatel

503254-LLP-1-2009-1-UK-COMENIUS-CMP

Partneři

University of Chichester, Velká Británie (koordinátor); Widem Secondary School (UK), Charles University (ČR), Základní a mateřská škola Na Slovance (ČR), Päedagogische Hochschule Freiburg (Německo), Universität Würzburg (Německo), Hans-Leinberger Gymnasium Landshut (Německo), Institut national de recherche pédagogique (Francie), Lycée Parc Chabrières (Francie), Institut de Recherche sur l´Enseignement des Mathématiques de l’Université Montpellier 2 (Francie), Lycée Régional Georges Clemenceau (Francie), Université Paris Diderot - Paris 7 (Francie), Lycée Jacques Prévert (Francie), Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar (Maďarsko), Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Maďarsko), Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Itálie), Liceo scientifico statale “Arturo Issel” (Itálie), Universiteit Utrecht (Holandsko), CSG Liudger, locatie Raai (Holandsko), Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta Maribor (Slovinsko), Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana (Slovinsko)

Informace

https://wuecampus.uni-wuerzburg.de/moodle/

username: xjan36ui; password: V!UmO:X6

Název a období řešení

Přínos kultury žáků při řešení slovních úloh a didaktických situací k matematické výchově (2009-2010)

Poskytovatel

Le programme Partenariat Hubert-Curien (PHC) Barrande, MEB 2-09-04

Partneři

Koordinátor francouzské účasti Bernard Sarrazy, koordinátorka české účasti Jarmila Novotná

Název a období řešení

JoCiTE: Joint Curriculum in Teacher Education (2007–2010)

Poskytovatel

133928-LLP-1-2007-1-NL-ERASMUS-ECDSP (Lifelong Learning Programme, Erasmus)

Partneři

University in Groningen (koordinátor, Holandsko); Eszterházy Károly College, Eger (Maďarsko), Charles University, Prague (ČR), Universitat Autònoma de Barcelona (Španělsko), University of Tartu (Estonsko), University of Edinburgh (UK), University of Helsinki (Finsko), University of Joensuu (Finsko), University of Regensburg (Německo), Dr. Nassau Colloge, Assen (Holandsko), EKF Training School, Eger (Maďarsko), Akademicke gymnasium Štepanska (ČR), Institut d´Educació Secundària Sabadell (Španělsko), Miina Härma Gymnasium, Tartu (Estonsko), Joensuu Normaalikoulu, Joensuu (Finsko)

Název a období řešení

SPriTE: Shared Practice in Teacher Education (2007–2009)

Poskytovatel

133785-LLP-1-2007-1-NL-COMENIUS-CMP (Lifelong Learning Programme, Erasmus)

Partneři

University in Groningen (koordinátor, Holandsko); Eszterházy Károly College, Eger (Maďarsko), Charles University, Prague (ČR), Universitat Autònoma de Barcelona (Španělsko), University of Tartu (Estonsko), University of Edinburgh (UK), University of Helsinki (Finsko), University of Joensuu (Finsko), University of Regensburg (Německo), Dr. Nassau Colloge, Assen (Holandsko), EKF Training School, Eger (Maďarsko), Akademicke gymnasium Štepanska (ČR), Institut d´Educació Secundària Sabadell (Španělsko), Miina Härma Gymnasium, Tartu (Estonsko), Joensuu Normaalikoulu, Joensuu (Finsko)

Název a období řešení

CLIL across Contexts: A scaffolding framework for CLIL teacher education (2006–2009)

Poskytovatel

128751-CP-1-2006-1-LU-COMENIUS-C21

Partneři

Université du Luxembourg (Lucembursko, koordinátor); UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, Universidad Complutense de Madrid , CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO , CENTRE DE PROFESSORAT DE PALMA (Španělsko), Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa – Università di Pisa (Itálie), HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM (Holandsko), University of Leeds (Velká Británie), Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta (Česká republika)

Informace

https://www.ecml.at/Portals/1/resources/Articles%20and%20publications%20on%20the%20ECML/2009_EC_Socrates_TeacherEducationForCLILAcrossContexts.pdf

Název a období řešení

MA²ThE TE AMO – MAking MAThEmatics TEAchers Mobile (2006–2009)

Poskytovatel

129543-CP-1-2006-1-IT-COMENIUS-C21

Partneři

Università di Pisa (Itálie, koordinátor); Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta (Česká republika), Skarup Seminarium (Dánsko), Institut Universitaire de Formation des Maitres de Creteil (Francie), Universität Wien (Rakousko)

Název a období řešení

SMASH: Helping parents to help their children excel in mathematics and sciences (2007–2008)

Poskytovatel

134262-CY-GRUNDTVIG-GMP

Partneři

Univerzity zpěti evropských zemí: Kypr, Řecko, Španělsko, ČR, UK

Název a období řešení

ActiveMathEU – Exploitation and Dissemiantion of LeActiveMath (2007–2008)

Poskytovatel

e-Learning, 4533 – 2006 ELE ELEB14

Partneři

Universität des Saarlandes, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (Německo, koordinátor); Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Ludwig-Maximilians-Universität München (Německo), Eötvös Loránd University (Maďarsko), Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta (Česká republika), Université Pierre et Marie Curie (Francie) St. Michael College (Holandsko), Klett Lernen und Wissen GmbH (Německo)

Název a období řešení

Mathematical misconception in the primary years (2006–2007)

Poskytovatel

British Academy, LRG-42447

Partneři

University of East Anglia (UK, koordinátor); Center for Educational Resources, Tel Aviv (Izrael), Charles University (ČR), University of Parma (Itálie), University of Tel Aviv (Izrael)

Informace

Viz kniha: https://1url.cz/erC8Q

Název a období řešení

COSIMA: Communicating own strategies in primary mathematics (2003-2006)

Poskytovatel

112091-CP-1-2003-1-DE-COMENIUS-C21

Partneři

University of Kassel and University of Oldenburg (Německo), Charles University (ČR), University of East Anglia, Norwich (UK))

Název a období řešení

LOSSTT-IN-MATH – Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics (2003-2006)

Poskytovatel

112318-CP-1-2003-1-ITCOMENIUS-C21

Partneři

Università di Pisa (Itálie, koordinátor); Skaarup Seminarium (Dánsko), IUFM de Créteil (Francie), Università di Firenze, Università di Siena (Itálie), Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta (Česká republika), Univerzita Mateja Bela (Slovensko)

Informace

https://losstt-in-math.dm.unipi.it/czech.htm

Název a období řešení

Identification, Motivation and Support of Mathematical Talents in European Schools – MATHEU (2003-2006)

Poskytovatel

112212-CP-1-2003-1-CY-COMENIUS-C21

Partneři

School of Education (Kypr, koordinátor); Institut po Matematika I Informatika, Balgarska Akademia na Naukite (Bulharsko), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Kypr), Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta (Česká republika), Universität Duisburg-Essen (Německo), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ( = PANEPISTIMIO KRITIS) (Řecko), Dipartimento di Matematica ed Applicazioni Università di Palermo (Itálie), UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE (Rumunsko), University College London (Velká Británie)

Název a období řešení

IIATM: Implementation of Innovative Approaches to the Teaching of Mathematics (2003-2006)

Poskytovatel

112218-CP-1-2003-1-CZ-COMENIUS-C21

Partneři

Charles University (koordinátor, ČR); University of Derby (UK), University of Kassel (Německo), University of Thessaloniki (Řecko)

Informace

https://iiatm.pedf.cuni.cz/

Viz publikace: https://www.researchgate.net/publication/47150306_Namety_na_podnetne_vyucovani_v_matematice

Název a období řešení

MATHED - Researching the teaching and learning of mathematics (2002-2004)

Poskytovatel

Socrates Erasmus – IP

Partneři

Sheffield Hallam University (Velká Británie, koordinátor); Pädagogische Hochschule, Linz (Rakousko), Charles University of Prague (ČR), University of Helsinki (Finsko), University of Riga (Lotyšsko), Oslo University College (Norsko), Oxford Brookes University (UK), Tallinn University (Estonsko), Aristotle University of Thessaloniki (Řesko)

Informace

Viz publikace:

https://www.researchgate.net/publication/289509874_Researching_the_Teaching_and_Learning_of_Mathematics_Proceedings_of_MATHED_Intensive_Programme_2003

https://www.researchgate.net/publication/289510175_Researching_the_Teaching_and_Learning_of_Mathematics_II

Název a období řešení

Crescere in Europa: per una nuova cittadinanza nella scuola e nel mondo del lavoro (2001-2004)

Poskytovatel

G2-P-2001-24 (Socrates Grundtvig)

Partneři

Centro Servizi Amministrativi (Ex Ufficio Scolastico Provinciale) di Milano (Itálie, koordinátor); Centro de Educaciòn de adultos “BELLAVISTA” (Španělsko), Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta (Česká republika), COMUNE di MILANO, Settore Servizi Formativi e Diritto allo studio, IPSSCT “L.V. Bertarelli” (Itálie)

Název a období řešení

Empowering mathematics teachers for the improvement of school mathematics (1999-2002)

Poskytovatel

71521-CP-3-2002-1-COMENIUS-C21

Partneři

Charles University (koordinátor, ČR); University of Derby (UK), Holmeskollan, Torsby (Švédsko).

Informace

https://emtism.pedf.cuni.cz/

Název a období řešení

FORM-MO – Multinational teachers’ training to curriculum modularity (1999-2002)

Poskytovatel

71747-CP-1-1999-1-IT-COMENIUS-C31

Partneři

I.R.R.S.A:E. LOMBARDIA (Itálie, koordinátor); HeLP Pädagogisches Institut Nordhessen (Německo), Escola Superior de Educação (Portugalsko), University of Oulu (Finsko), Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta (Česká republika), Danmarks Pædagogiske Universitet (Dánsko)

Název a období řešení

ELTMAPS – Effective learning and teaching of mathematics from primary to secondary school (1999-2002)

Poskytovatel

71678-CP-1-1999-1-UK-COMENIUS-C321

Partneři

School of Education Studies, University of Surrey, Roehampton (Velká Británie, koordinátor); Pedagogical Institute (Kypr), Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta (Česká republika), Department of Mathematics, University of Modena (Itálie)

Web

https://storico.pitagoragroup.it/pited/ArAlELTMAPS.html

Název a období řešení

TIE-CLIL – Translanguage in Europe, Content and Language Integrated Learning (1998-2001)

Poskytovatel

56287-CP-1-98-1-IT-LINGUA-LA

Partneři

I.R.R.S.A.E. LOMBARDIA, Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione Aggiornamento Educativi (Itálie, koordinátor); University of Pavia, M.I.U.R. - Direzione Regionale della Lombardia, IRRE Lombardia – Milan (Itálie), University of Jyväskylä (Finsko), Universitat de Barcelona (Śpanělsko), Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta (Česká republika), Universitat Salzburg, Institute of Biophysik (Rakousko); IUFM de Lorraine, Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz (Francie), Bristol Local Education Authority (Velká Británie)

Web

www.tieclil.org

.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení