FRVŠ, rozvojové projekty, granty MŠMT

Seznam projektů FRVŠ a rozvojových projektů, které řešili členové KMDM (sestupně)

 • Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, 2020-2022)
 • Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965, 2018-2020)
 • Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností (OPVVV, 2017–2019)
 • Podpora vzdělávání studentů středních škol v přírodovědných předmětech a matematice (OP PA, 2013-2015)
 • Věda do škol (OP VK, 2013-2014)
 • Podpora informačních technologií v přípravě budoucích učitelů matematiky a 1. stupně základní školy (FRVŠ, 2013)
 • Alma mater (OP VK, 2010-2012), příručka ke statistickému zpracování dat na PC vzešlá z projektu
 • E-learningová podpora algebraických předmětů v prvním ročníku bakalářského studia (FRVŠ, 2009)
 • Podpora ICT v přípravě budoucích učitelů přírodovědných předmětů (FRVŠ, 2008)
 • Rozvoj vybraných částí akreditovaných studijních programů a přípravy učitelů (Rozvojový projekt, 2008)
 • E-learningová multimediální podpora kurzů Didaktika matematiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ (FRVŠ, 2008)
 • Podíl učitele matematiky 2. stupně ZŠ na tvorbě školního vzdělávacího programu (ESF, 2005-2008)
 • Rozvoj studia doktorandů doktorského studijního programu pedagogika, obor didaktika matematiky, a pedagogika, didaktika informační a technické výchovy (Rozvojový projekt, 2007-2008)
 • Koncepce a ověření nového modelu pedagogické praxe v strukturovaných studijních programech pregraduální přípravy učitelů na PedF UK v Praze (ESF, 2007-2008)
 • Příprava fakultních učitelů na vedení praxí studentů (Rozvojový projekt, 2008)
 • Didaktická pomůcka, hra a hračka jako edukační prostředek (MŠMT, 2007)
 • Zvyšování kvality magisterských programů formou vzájemného srovnávání odborných prací studentů učitelství matematiky, informatiky a učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Rozvojový projekt, od 2006)
 • Středoevropská virtuální univerzita (MŠMT, 2006)
 • Zvyšování kvality doktorských programů formou vícedenních seminářů a pracovních dílen (MŠMT, 2004-2005)
 • Didaktické inovace ve vyučování matematice II (FRVŠ, 2002)
 • Podpora rozvoje učitelských programů: CLIL – nový kurs podle standardu EU (MŠMT, 2001-2005)
 • Didaktické inovace ve vyučování matematice (FRVŠ, 2001)
 • Rozvoj tvůrčí činnosti studentů v doktorandském studiu oboru Didaktika matematiky (FRVŠ, 1999)
 • Učitelská kombinace matematika - francouzština jako nositel evropské dimenze (FRVŠ, 1996)
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení