Novinky

SVOČ

Gratulujeme studentům učitelství matematiky k umístění na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky.

Didaktická hra Pět krychlí

Doc. Jirotková navrhla aktivitu ve 3D podobnou hře Digit, jejímž cílem je rozvoj prostorové představivosti. Aktivitu se podařilo ve spolupráci s firmou Didactive dotáhnout do podoby deskové hry.

Ceny DZS 2021: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání

Od roku 2018 vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce (DZS) ceny „To nejlepší zmezinárodního vzdělávání“. Ceny za rok 2021 byly vyhlášeny 7.4.2022. Do soutěže jsou tradičně nominovány nejlepší zprojektů spolupráce, výjezdů, dobrovolnictví a dalších aktivit v sedmi programech a sítích, které DZS spravuje. Projekty soutěží vkategoriích Inkluze a diverzita, Ekologická udržitelnost, Digitalizace, Participace, Flexibilita a inovace a Přínos v oblasti internacionalizace. Soutěžní kategorie odpovídají hlavním trendům současného vzdělávání vEvropě. Celkem bylo nominováno 66 projektů, mezi nimi vkategorii Inkluze a diverzita projekt Concepts for Teaching Units in Mathematics for Migrant or Minority Students, jehož řešiteli byli Mag. Dr. Andreas Ulovec z Univerzity Vídeň a prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc., z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Projekt Concepts for Teaching Units in Mathematics for Migrant or Minority Students, byl řešen vrámci programu AKTION Česká republika – Rakousko. Jak už název napovídá, byl zaměřen na výuku matematiky vmultikulturních třídách. V mnoha evropských zemích patří multikulturalita mezi nejvýznamnější výzvy, kterým učitelé čelí. Výzkumy se v této oblasti zaměřují především na lingvistické aspekty a oblast matematiky se spíše opomíjí. Cílem projektu proto bylo vytvořit nástroje, které umožní učitelům vytvářet si vlastní vyučovací jednotky pro matematiku v multikulturních třídách.

Oba partneři projektu iniciovali vytvoření skupiny strategického partnerství v rámci programu Erasmus+ v oblasti školního vzdělávání, která dále rozvíjí tématiku zprojektu Concepts for Teaching Units in Mathematics for Migrant or Minority Students. Do skupiny je zapojeno sedm týmů z univerzit a středních škol z Rakouska, České republiky, Řecka a Itálie.

Podrobnější informace o soutěži i o projektu jsou na

https://www.dzs.cz/publikace/ceny-dzs-2021-nejlepsi-z-mezinarodniho-vzdelavani-0 (soutěž)

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-04/Publikace-Ceny-DZS-2021_1.pdf (přehled všech nominovaných projektů, str. 122)

Všechny novinky

Informace

VědaFest 2022

22.6.2022 se uskutečnil 10. ročník VědaFestu na Kulaťáku v Dejvicích. Stánek Pedagogické fakulty UK se jmenoval: Matematické hádanky, šifry a skládačky. Studentky oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ připravily úlohy na třech úrovních (1. st. 3.-6. ročník, 2. st. 7.-9. ročník a 3. stupeň, na místě dokázaly i zjednodušit úlohy pro děti 5-7leté) v 5 tématech: 1. Algebrogramy, 2. Zebry, 3. Kombinatorické úlohy, 5. Diofantovské rovnice, 6. Origami.

Zde odkaz na fotoalbum

Mezinárodní letní škola z didaktiky matematiky

Dne 9.-11. června 2022 naše katedra pořádala Mezinárodní letní školu z didaktiky matematiky spojenou s Česko-slovenskou soutěžní přehlídkou SVOČ 2022 v didaktice matematiky. Akce byla organizována částečně v rámci programu Ceepus s podporou RVS, JČMF, UK a PedF UK. Ve čtvrtek na hosty čekal bohatý program plný přednášek zaměřených jak na mezipředmětové vztahy, tak na rozvoj učitelských kompetencí. Vyslechnout jsme tak mimo jiné mohli například přednášku o pokrocích ve světě AI, předpovědi počasí, finanční gramotnosti nebo typografii a grafice. Všem vystupujícím moc děkujeme za podnětná a velmi zajímavá vystoupení a účastníkům za příjemně strávený čas!

V pátek a sobotu událost pokračovala formou česko-slovenské soutěžní přehlídky diplomových, bakalářských a seminárních prací. Výsledkům soutěže bude věnován samostatný příspěvek.

Nominace na Cenu Milady Paulové

Prof. Novotná a prof. Vondrová byly nominovány na Cenu Milady Paulové za rok 2021. Cenu získala prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. z MFF UK.

Obě nominantky poskytly organizátorům Ceny rozhovory: prof. Novotná, prof. Vondrová.

Studie o výsledcích v TIMSS

Vyšla zpráva "Hejného metoda výuky matematiky v mezinárodním výzkumu TIMSS Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání", která obsahuje výsledky výzkumu srovnávajícího výsledky žáků 4. ročníku učených pomocí Hejného metody a žáků učených jinými metodami.

Výzkum o použití zdrojů

Vážení učitelé matematiky,
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy provádí mezinárodní výzkum o použití zdrojů učiteli matematiky při přípravě hodin a v jejich průběhu a o konceptech týkajících se zdůvodňování a/nebo dokazování. Ocenili bychom, kdybyste se výzkumu zúčastnili vyplněním tohoto dotazníku. Bližší informace jsou uvedeny na odkazu níže, přes který máte možnost dotazník následně spustit. Děkujeme za spolupráci.

https://dotaznik.pedf.cuni.cz/index.php/335895?lang=cs

Všechny informace
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení