Aktuality

Nabídka spolupráce od Mensy ČR

KMDM na žádost Mensy ČR uveřejňuje následující nabídku pro studenty: "Jedná se o projekt Mensy ČR "Škola4" hrazený z fondů EU. Autoři materiálů pracují na dohodu o provedení práce a není stanoven žádný minimální ani maximální počet materiálů, které musí vytvořit....

Setkání absolventů KMDM 22.11.2018

    Vážené absolventky, vážení absolventi studia na katedře matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v oboru matematika či v oboru učitelství 1. stupně,   dovolujeme si vás tímto pozvat na první Setkání absolventů těchto oborů, které se koná dne 22. 11. 2018 od...

Program 2. ročníku konference Setkání s Hejného metodou

    Program 2. ročníku konference SETKÁNÍ S HEJNÉHO METODOU (zaměřeno na Rozvoj osobnosti dítěte) stahujte: Program_RÁMCOVÝ_listopad18_03. Kontakt (Sekretariát) Univerzita Karlova Pedagogická fakulta M. D. Rettigové 4 116 39 Praha 1 +420 221900248...

Informace k zápisu do zimního semestru 2018/2019

Předmět Algebra v informatice a Teorie her určené pro 2. ročník jednooboru se v tomto semestr nebudou otevírat a otevřou se až v zimním semestru 2019/2020 pro 2. a 3. ročník zároveň. Naopak předmět Logika určený pro 3. ročník jednooboru bude v tomto semestru otevřen i...

Stránky jsou ve výstavbě

Stránky KMDM jsou v současné době ve výstavbě. Z původní podoby stránek se bohužel nepodařilo příliš zachránit, budeme je postupně rekonstruovat. Omluvte prosím jejich stav. Některé odkazy nebudou zatím fungovat.

2. ročník konference Setkání s Hejného metodou

2. ročník konference Setkání s Hejného metodou Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze spolu se společností H-mat, o.p.s. pořádá druhý ročník konference Setkání s Hejného metodou pro učitele matematiky 2. stupně a učitele 1. stupně ZŠ a MŠ....

Sdělení

Diplomové a bakalářské práce

Diplomové a bakalářské práce Podle nového studijního řádu se bakalářské a diplomové práce mají odevzdávat pouze v elektronické podobě. Žádáme studenty, kteří zpracovávají práce na katedře matematiky, aby spolu s elektronickou verzí odevzdali přímo na...

Kontakt

(Sekretariát)

Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1

+420 221900248

katerina.pelantova@pedf.cuni.cz

Zanechte nám zprávu