Dva dny s didaktikou matematiky 2019

Ve dnech 14. a 15. 2. 2019 se konal již dvacátý třetí ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou KMDM pořádá ve spolupráci se SUMA JČMF. Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce. Děkujeme všem pomocníkům z řad studentů učitelství, bež níž by akce nebyla možná. Věříme, že účast na konferenci pro ně byla přínosná i odborně, a těšíme se na spolupráci příští rok.

Třetí konference Setkání s Hejného metodou

3. ročník konference Setkání s Hejného metodou

pro učitele matematiky 2. stupně a učitele 1. stupně ZŠ a MŠ případně i pro studenty

V sobotu 18. 5. 2019 na Pedagogické fakultě UK v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, od 8.30 do 17.30 h

Pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze ve spolupráci se společností H-mat, o.p.s.

Program konference:

– úvodní zvanou přednášku přednese profesor Milan Hejný,

– prezentace a sdílení osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice Hejného metodou, na výsledky práce,

– diskuse u kulatých stolů o aktuálních problémech jako je například hodnocení žáků, testování, práce s rodiči, práce s talentovanými i méně zdatnými žáky, práce s pomůckami,

– dílny s obsahem, který se obvykle nevejde do programu letních škol.

Program bude upřesněn po uzávěrce přihlášek s příspěvky.

Účastníci mohou nabídnout vystoupení v sekci v rozsahu 20 minut, vedení pracovní dílny v rozsahu 1 hodiny, prezentaci zajímavých zkušeností a materiálů, prezentaci videa, poster – nástěnku s prezentací např. žákovských prací, pomůcek apod., vše, co se váže k Hejného metodě v praxi. Pro vystoupení je možné využít i interaktivní tabuli.

Uzávěrka přihlášek pro účastníky příspěvkem je 29. 4. 2019

pro účastníky bez příspěvku je 5. 5. 2019, nebo do vyčerpání kapacity

Přihláška zde.

Konference je akreditována pod č.j. MSMT-556/2018-1-173

Nabídka spolupráce od Mensy ČR

KMDM na žádost Mensy ČR uveřejňuje následující nabídku pro studenty:

„Jedná se o projekt Mensy ČR „Škola4″ hrazený z fondů EU. Autoři materiálů pracují na dohodu o provedení práce a není stanoven žádný minimální ani maximální počet materiálů, které musí vytvořit. Apelujeme pouze na novátorství těchto materiálů – konstruktivistický a badatelský přístup. Naším cílem není vytvářet pracovní sešity, ale poutavé a zábavné výukové online materiály, které rozvíjí kreativní myšlení nadaných dětí. Jedná se o materiály z českého jazyka a matematiky, na kterých budou nadané děti na pilotních školách pracovat v rámci běžné výuky. Nadaní žáci budou mít k dispozici počítač, na kterém budou samostatně pracovat na našich materiálech. Projekt již začal a poběží do roku 2021. Je určen pro nadané žáky 1.-5. tříd základních škol. V současné době doplňujeme tým autorů materiálů pro tyto žáky.

Pokud Vaše doktorandy nebo studenty vyšších ročníků tato nabídka spolupráce osloví, ať se mi ozvou na tento e-mail a obratem jim pošlu podrobnější informace.

Jana Middleton (middleton@skola4.cz)
odborný garant Škola4
Mensa ČR“