Novinky

Úspěch studentek a studentů KMDM v soutěži SVOČ

Dne 26. 6. 2020 se konal další ročník Česko-slovenské soutěže SVOČ, v níž studentky a studenti KMDM opět důstojně reprezentovali Pedagogickou fakultu UK. Ze čtrnácti přihlášených prací jich 11 získalo některou z cen. Všem studentkám a studentům srdečně gratulujeme. Poděkování patří i vedoucím jejich prací. Seznam prací, které získaly ocenění, je na webu KMDM (http://kmdm.pedf.cuni.cz/svoc-27).

Cena Josefa Hlávky pro studentku KMDM

Studentka Markéta Škutová získala za svou diplomovou práci s názvem Osobnost žáka a řešení úloh školské matematiky heuristickými strategiemi Hlávkovu cenu za rok 2019. Práci vedla prof. Novotná. Oběma gratulujeme!

Setkání absolventů KMDM 28. 11. 2019

Vážené absolventky, vážení absolventi studia na katedře matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v oboru matematika či v oboru učitelství 1. stupně, vážené současné studentky, vážení současní studenti,

dovolujeme si vás tímto pozvat na druhé Setkání absolventů výše zmíněných oborů, které se koná dne 28. 11. 2019 od 15:30 na Pedagogické fakultě UK v Praze, M. Rettigové 4, Praha 1, v místnosti R016 (přízemí za dvorem).

Věříme, že setkání absolventů bude opět dobrou příležitostí, abyste se znovu setkali s vašimi spolužáky i vyučujícími. Na programu budou vystoupení členů katedry, která se budou týkat jak současnosti, tak minulosti na katedře, aktuálních informací o didaktické přípravě na katedře, ale také vystoupení současných studentů i některých absolventů.

V neposlední řadě se rádi dozvíme o vašich zkušenostech, o tom, kde působíte, jak se vám učí (učíte-li) apod., při neformální diskusi po skončení programu. Na setkání s vámi se také těší zástupci současné studentské oborové rady, kteří připravují možnost neformálního setkání současných a minulých studentů ve vinárně po skončení akce. Pokud uvažujete o tom, že se setkání zúčastníte, oceníme, pokud o tom na adresu katerina.pelantova@pedf.cuni.cz napíšete spolu s informací o vystudovaném oboru. Oceníme, pokud tuto pozvánku budete sdílet se svými spolužáky či osobami, o nichž víte, že jsou naši absolventi. Využíváme k rozeslání databázi ze studentského informačního systému fakulty, kde u řady lidí chybí e-mailová adresa.

Dále si dovoluji informovat při této příležitosti o konferenci Dva dny s didaktikou matematiky v únoru 2020, která je určena učitelům 1. stupně a učitelům matematiky všech stupňů škol a bude se konat 13. a 14. 2. 2020.

Těšíme se na setkání s vámi.
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Vedoucí KMDM

Všechny novinky

Informace

Cena prof. PhDr. Václava Příhody

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů získala v roce 2020 Mgr. Markéta Škutová, roz. Mátlová, doktorandka KMDM. Gratulujeme!

Studenti KMDM uspěli na česko-slovenské soutěži SVOČ 2019

V červnu se v Kostelci nad Černými lesy konal již 18. ročník soutěže závěrečných prací studentů učitelství v didaktice matematiky. Také letos byli studenti KMDM úspěšní. Z 12 prací, které byly do soutěže vyslány, jich 9 přineslo cenu, z toho 3 byly první. Jejich autorům, studentům, gratulujeme! Seznam vítězných prací najdete v sekci Studentům.

Dva dny s didaktikou matematiky 2019

Ve dnech 14. a 15. 2. 2019 se konal již dvacátý třetí ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou KMDM pořádá ve spolupráci se SUMA JČMF. Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce. Děkujeme všem pomocníkům z řad studentů učitelství, bež níž by akce nebyla možná. Věříme, že účast na konferenci pro ně byla přínosná i odborně, a těšíme se na spolupráci příští rok.

Všechny informace