Aktuality

Školení pro učitele
Únor 2, 2019
Zveme učitele 1. st. ZŠ, asistenty pedagogů na akreditovaný kurz cžv v systému DVPP Hejného metoda ve vyučování matematice 1. st. Kurz je určen pro začátečníky ve vyučování Hejného metodou.
Kdy:  6. 4., 4. 5. a 15. 6. 2019. Dalších 5 setkání se koná v září – prosinec 2019.
Odborný garant kurzu: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Podrobné informace  ZDE a přihláška ZDE.

Zveme učitele 1. st. ZŠ, asistenty pedagogů na akreditovaný kurz cžv v systému DVPP Role učitele v Hejného metodě. Kurz je určen pro učitele, kteří jsou pokročilí ve vyučování Hejného metodou.
Kdy:  4. 5. a 15. 6. 2019. Další 2 setkání se konají v říjnu a listopadu 2019.
Odborný garant kurzu: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Podrobné informace ZDE a přihláška ZDE.

S dotazy se obracejte na administrátorku kurzu Kateřinu Pelantovou, tel. 221 900 248

Prof. Hejný získal Cenu Nadace České spořitelny

Nadace České spořitelny udělila ocenění třem výrazným osobnostem, které se svou prací zasloužily o systémové změny v sociální práci a ve vzdělávání. Jedním z laureátů Cen Nadace České spořitelny (dříve Ceny Floccus) se stal i prof. Milan Hejný, z KMDM. Gratulujeme!...

Dva dny s didaktikou matematiky 2019

Ve dnech 14. a 15. 2. 2019 se konal již dvacátý třetí ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou KMDM pořádá ve spolupráci se SUMA JČMF. Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce. Děkujeme všem pomocníkům z řad studentů učitelství, bež níž by akce...

Nabídka spolupráce od Mensy ČR

KMDM na žádost Mensy ČR uveřejňuje následující nabídku pro studenty: "Jedná se o projekt Mensy ČR "Škola4" hrazený z fondů EU. Autoři materiálů pracují na dohodu o provedení práce a není stanoven žádný minimální ani maximální počet materiálů, které musí vytvořit....

Setkání absolventů KMDM 22.11.2018

    Vážené absolventky, vážení absolventi studia na katedře matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v oboru matematika či v oboru učitelství 1. stupně,   dovolujeme si vás tímto pozvat na první Setkání absolventů těchto oborů, které se koná dne 22....

Program 2. ročníku konference Setkání s Hejného metodou

    Program 2. ročníku konference SETKÁNÍ S HEJNÉHO METODOU (zaměřeno na Rozvoj osobnosti dítěte) stahujte: Program_RÁMCOVÝ_listopad18_03. Kontakt (Sekretariát) Univerzita Karlova Pedagogická fakulta M. D. Rettigové 4 116 39 Praha 1 +420 221900248...

Informace k zápisu do zimního semestru 2018/2019

Předmět Algebra v informatice a Teorie her určené pro 2. ročník jednooboru se v tomto semestr nebudou otevírat a otevřou se až v zimním semestru 2019/2020 pro 2. a 3. ročník zároveň. Naopak předmět Logika určený pro 3. ročník jednooboru bude v tomto semestru otevřen i...

Stránky jsou ve výstavbě

Stránky KMDM jsou v současné době ve výstavbě. Z původní podoby stránek se bohužel nepodařilo příliš zachránit, budeme je postupně rekonstruovat. Omluvte prosím jejich stav. Některé odkazy nebudou zatím fungovat.

2. ročník konference Setkání s Hejného metodou

2. ročník konference Setkání s Hejného metodou Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze spolu se společností H-mat, o.p.s. pořádá druhý ročník konference Setkání s Hejného metodou pro učitele matematiky 2. stupně a učitele 1. stupně ZŠ a MŠ....

Sdělení

Diplomové a bakalářské práce

Diplomové a bakalářské práce Podle nového studijního řádu se bakalářské a diplomové práce mají odevzdávat pouze v elektronické podobě. Žádáme studenty, kteří zpracovávají práce na katedře matematiky, aby spolu s elektronickou verzí odevzdali přímo na...

Kontakt

(Sekretariát)

Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1

+420 221900248

katerina.pelantova@pedf.cuni.cz

Zanechte nám zprávu