Informace KMDM k zápisu do zimního semestru 2019/20

Předmět Algebra v informatice pro BC bude otevřen až v letním semestru 2019/20.

Letos poprvé je otevřen předmět Asistentská praxe ve škole, který je povinně volitelný pro 3. ročník bakalářského studia. Bude otevřen současně s volitelným předmětem OB2310V06 Asistentská praxe v matematice. Tento volitelný si mohou zapsat studenti BC i NM, a to i opakovaně. Oba předměty budou mít společný Moodle kurz, budou se však trochu lišit v plnění (viz sylabus obou předmětů v SIS). Adresa Moodle kurzu bude zaslána zapsaným studentům. Pro oba předměty platí, že umístění studentů na školu provádí vyučující po poradě se studentem. Školu si nezajišťují studenti sami.

Jako volitelný předmět si studenti dvouoboru mohou zapsat libovolný předmět jednooboru, který nemají ve svém studijním plánu.

Unikátní možností je zapsat si předmět ON2310V09 Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který bude vyučovat prof. Hejný a doc. Jirotková a v němž mají budoucí učitelé matematiky možnost se seznámit s tímto originálním pojetím výuky matematiky přímo pod vedením autora metody.

Studentům NM (zejména prvního ročníku) nabízíme možnost přihlásit se do volitelného předmětu OPNM0M101C Rozvíjení didaktických znalostí obsahu prostřednictvím videoklubu. V jeho rámci budeme rozebírat videozáznamy hodin matematiky a je možné ho chápat jako nadstavbu povinného kurzu didaktiky matematiky.

Pro studenty, kteří začali studium před školním rokem 2017/2018: Pokud některý předmět vašeho studijního plánu, který by měl být podle původního plánu otevřen v zimním semestru, není vypsán, napište tajemníkovi katedry doc. Jančaříkovi ještě před začátkem semestru, abychom mohli najít řešení.

Studenti KMDM uspěli na česko-slovenské soutěži SVOČ 2019

V červnu se v Kostelci nad Černými lesy konal již 18. ročník soutěže závěrečných prací studentů učitelství v didaktice matematiky. Také letos byli studenti KMDM úspěšní. Z 12 prací, které byly do soutěže vyslány, jich 9 přineslo cenu, z toho 3 byly první. Jejich autorům, studentům, gratulujeme! Seznam vítězných prací najdete v sekci Studentům.

Dva dny s didaktikou matematiky 2019

Ve dnech 14. a 15. 2. 2019 se konal již dvacátý třetí ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou KMDM pořádá ve spolupráci se SUMA JČMF. Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce. Děkujeme všem pomocníkům z řad studentů učitelství, bež níž by akce nebyla možná. Věříme, že účast na konferenci pro ně byla přínosná i odborně, a těšíme se na spolupráci příští rok.