Hlávkova cena za rok 2020

Studentka učitelství matematiky pro 2. a 3. stupeň Anežka Smutná získala za svou diplomovou práci Úvod do problematiky proměnné ve výuce učitelů využívajících metody výuky založené na budování schémat Hlávkovu cenu za rok 2020. Gratulujeme!

Cena prof. PhDr. Václava Příhody

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů získala v roce 2020 Mgr. Markéta Škutová, roz. Mátlová, doktorandka KMDM. Gratulujeme!

Studenti KMDM uspěli na česko-slovenské soutěži SVOČ 2019

V červnu se v Kostelci nad Černými lesy konal již 18. ročník soutěže závěrečných prací studentů učitelství v didaktice matematiky. Také letos byli studenti KMDM úspěšní. Z 12 prací, které byly do soutěže vyslány, jich 9 přineslo cenu, z toho 3 byly první. Jejich autorům, studentům, gratulujeme! Seznam vítězných prací najdete v sekci Studentům.

Dva dny s didaktikou matematiky 2019

Ve dnech 14. a 15. 2. 2019 se konal již dvacátý třetí ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou KMDM pořádá ve spolupráci se SUMA JČMF. Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce. Děkujeme všem pomocníkům z řad studentů učitelství, bež níž by akce nebyla možná. Věříme, že účast na konferenci pro ně byla přínosná i odborně, a těšíme se na spolupráci příští rok.

Prof. Hejný získal Cenu Nadace České spořitelny

Nadace České spořitelny udělila ocenění třem výrazným osobnostem, které se svou prací zasloužily o systémové změny v sociální práci a ve vzdělávání. Jedním z laureátů Cen Nadace České spořitelny (dříve Ceny Floccus) se stal i prof. Milan Hejný, z KMDM. Gratulujeme!

Třetí konference Setkání s Hejného metodou – přidána fotogalerie

3. ročník konference Setkání s Hejného metodou

pro učitele matematiky 2. stupně a učitele 1. stupně ZŠ a MŠ případně i pro studenty

V sobotu 18. 5. 2019 na Pedagogické fakultě UK v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, od 8.30 do 17.30 h

Pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze ve spolupráci se společností H-mat, o.p.s.

Program konference:

  • úvodní zvanou přednášku přednese profesor Milan Hejný,
  • prezentace a sdílení osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice Hejného metodou, na výsledky práce,
  • diskuse u kulatých stolů o aktuálních problémech jako je například hodnocení žáků, testování, práce s rodiči, práce s talentovanými i méně zdatnými žáky, práce s pomůckami,
  • dílny s obsahem, který se obvykle nevejde do programu letních škol.

Program bude upřesněn po uzávěrce přihlášek s příspěvky.

Účastníci mohou nabídnout vystoupení v sekci v rozsahu 20 minut, vedení pracovní dílny v rozsahu 1 hodiny, prezentaci zajímavých zkušeností a materiálů, prezentaci videa, poster – nástěnku s prezentací např. žákovských prací, pomůcek apod., vše, co se váže k Hejného metodě v praxi. Pro vystoupení je možné využít i interaktivní tabuli.

Uzávěrka přihlášek pro účastníky příspěvkem je 29. 4. 2019

pro účastníky bez příspěvku je 5. 5. 2019, nebo do vyčerpání kapacity

Přihláška zde.

Konference je akreditována pod č.j. MSMT-556/2018-1-173

Fotogalerie z konference – https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/albums/72157707218262071

Nabídka spolupráce od Mensy ČR

KMDM na žádost Mensy ČR uveřejňuje následující nabídku pro studenty:

„Jedná se o projekt Mensy ČR „Škola4″ hrazený z fondů EU. Autoři materiálů pracují na dohodu o provedení práce a není stanoven žádný minimální ani maximální počet materiálů, které musí vytvořit. Apelujeme pouze na novátorství těchto materiálů – konstruktivistický a badatelský přístup. Naším cílem není vytvářet pracovní sešity, ale poutavé a zábavné výukové online materiály, které rozvíjí kreativní myšlení nadaných dětí. Jedná se o materiály z českého jazyka a matematiky, na kterých budou nadané děti na pilotních školách pracovat v rámci běžné výuky. Nadaní žáci budou mít k dispozici počítač, na kterém budou samostatně pracovat na našich materiálech. Projekt již začal a poběží do roku 2021. Je určen pro nadané žáky 1.-5. tříd základních škol. V současné době doplňujeme tým autorů materiálů pro tyto žáky.

Pokud Vaše doktorandy nebo studenty vyšších ročníků tato nabídka spolupráce osloví, ať se mi ozvou na tento e-mail a obratem jim pošlu podrobnější informace.

Jana Middleton (middleton@skola4.cz)
odborný garant Škola4
Mensa ČR“

Setkání absolventů KMDM 22. 11. 2018

Vážené absolventky, vážení absolventi studia na katedře matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v oboru matematika či v oboru učitelství 1. stupně,

dovolujeme si vás tímto pozvat na první Setkání absolventů těchto oborů, které se koná dne 22. 11. 2018 od 15:30 na Pedagogické fakultě UK v Praze, M. Rettigové 4, Praha 1.

Věříme, že setkání absolventů by mohlo být dobrou příležitostí, abyste se znovu setkali s vašimi spolužáky i vyučujícími. Na programu budou vystoupení členů katedry, která se budou týkat jak současnosti, tak minulosti na katedře, aktuálních informací o didaktické přípravě na katedře včetně Hejného metody apod.

V neposlední řadě se rádi dozvíme o vašich zkušenostech, o tom, kde působíte, jak se vám učí (učíte-li) apod., při neformální diskusi po skončení programu. Na setkání s vámi se také těší zástupci současné studentské oborové rady, kteří připravují možnost setkání současných a minulých studentů ve vinárně po skončení akce.

Pokud uvažujete o tom, že se setkání zúčastníte, oceníme, pokud o tom na adresu katerina.pelantova@pedf.cuni.cz napíšete spolu s vaším oborem. Abychom mohli naplánovat místnosti i občerstvení.

Dále si dovoluji informovat při této příležitosti o třech událostech, které by vás mohly zajímat. Jednak to je konference Dva dny s didaktikou matematiky v únoru 2019 (https://www.suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky/), která je určena učitelům 1. stupně a učitelům matematiky všech stupňů škol. Za druhé je to jednodenní seminář pro učitele matematiky na ČVUT v Praze, který pořádají ve spolupráci s námi (https://www.fjfi.cvut.cz/cz/107-cz/media/vzdelavaci-akce-verejnost/6940-matematika-pro-zivot/). Poslední informace se týká dne otevřených dveří pro případné uchazeče o doktorské studium v didaktice matematiky, který se koná v pondělí 10.12. 15-17 na fakultě. Pokud tedy o tomto studium potenciálně uvažujete, je to dobrá příležitost se přijít zeptat na věci, které by vás zajímaly. (Samozřejmě pokud v té době nemáte čas, můžete se ozvat e-mailem.)

Těšíme se na setkání s vámi.
S pozdravem
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Vedoucí KMDM

Program 2. ročníku konference Setkání s Hejného metodou

Program 2. ročníku konference SETKÁNÍ S HEJNÉHO METODOU (zaměřeno na Rozvoj osobnosti dítěte).

Odpovědi KMDM na některé námitky vůči tzv. Hejného metodě výuky matematiky