Pavel Sovič dostal ocenění Pražský učitel 2023

Doktorand KMDM Pavel Sovič získal ocenění Pražský učitel 2023.

KMDM na VědaFestu 2023

Ve středu 21.6. proběhl úspěšně s celkem 6 studentkami (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) VědaFest, kde kolegové Slezáková a Červený měli dva stánky.

Stánek "Luštění" nejen s čísly, ale i s tvary patřil KMDM. Byly tamnabídnuty zábavné úlohy z následujících matematických témat: slovní úlohy nejen o pohybu, zlomky, dělitelnost a tangramy pro žáky od 1. stupně až po SŠ.

Fotoalbum najdete zde.

Setkání mezinárodního projektu Horizon 2020 MaTeK

Ve dnech 18. - 20. 5. 2023 pořádala Katedra matematiky a didaktiky matematiky setkání mezinárodního projektu Horizon 2020 MaTeK. Na Pedagogické fakultě se tak sešli naši studenti učitelství matematiky a řešitelé projektu se studenty a lektory ze Slovenska, Norska, Itálie a Turecka. Více než čtyři desítky účastníků se zapojily do aktivit, jejichž cílem je zlepšit dovednosti budoucích učitelů v přípravě hodin se zaměřením na zdůvodňování, argumentaci a dokazování.

Studenti, kteří se setkání účastnili, byli vybráni na základě přípravy plánu vyučovací hodiny, na kterém pracovali v rámci intervence zařazené do hodin didaktiky matematiky. Autoři plánů, které byli jejich kolegy vybrány do mezinárodního kola, si pak na setkání na naší fakultě poskytovali vzájemnou zpětnou vazbu. Další den byli studenti rozděleni do mezinárodních týmů, ve kterých měli společně sestavit nový plán hodiny cílící na zdůvodňování a dokazování v oblasti geometrie. O nich pak diskutovali s ostatními účastníky.

Mimo toho, že setkání poskytlo informace pro zlepšení dalšího cyklu intervence, považujeme za největší přínos, že studenti měli možnost vidět mnohost názorů a rozdílnost praxí ve výuce matematiky napříč pěti zeměmi. Rozdílnostem navzdory však studenti byli schopni dojít ke shodě, plány obohatit o nápady kolegů a zároveň poznat nové přátele, se kterými mohou sdílet své zkušenosti.

Více o projektu MaTeK: https://www.projectmatek.eu

Krátké video o intervenci na PedF UK:

Studie o výsledcích v TIMSS

Vyšla zpráva "Hejného metoda výuky matematiky v mezinárodním výzkumu TIMSS Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání", která obsahuje výsledky výzkumu srovnávajícího výsledky žáků 4. ročníku učených pomocí Hejného metody a žáků učených jinými metodami.

Tereza Friesingerová získala Cenu Josefa Hlávky

Gratulujeme naší studentce Tereze Friesingerové k získání Hlávkovy ceny! Zde najdete inspirativní rozhovor svTerezou.

Prestižní cenu pro talentované studenty s výjimečnými schopnostmi a tvůrčím myšlení do 33 let obdržela Tereza za svou diplomovou práci Formální poznatky v matematice diagnostikované u žákyně s výborným prospěchem.

Práci, kterou vedla prof. Naďa Vondrová, si můžete přečíst zde:bit.ly/FormalniPoznatky

Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!

Převzato z: https://www.facebook.com/pedf.cuni/

Rozhovor s prof. Vondrovou

Na stránkách portálu vedavyzkum.cz najdete rozhovor s prof. Naďou Vondrovou.

zdroj: Twitter vedavyzkum.cz@vedavyzkum_cz

https://vedavyzkum.cz/z-domova/nkc-gender-a-veda/nada-vondrova-popisovat-jak-se-clovek-uci-matematiku-pro-me-bylo-jako-zjeveni

Setkání absolventů KMDM - záznam

00:00 - Zahájení a úvodní slovo (Naďa Vondrová)
04:18 - David Janda a umělecký kolektiv: Jak se nechat přijmout na doktorát z didaktiky matematiky
10:20 - Kateřina Jůzová: Na co mě fakulta (ne)připravila
25:00 - Antonín Jančařík: Jak redukovat učivo geometrie
43:20 - Michal Zamboj: Nehomeomorfní žonglování a nekouzla
1:06:50 - Ladislav Kvasz: Impresionistické malířství a Kleinův Erlangenský program

Rozhovor s doc. Jirotkovou a prof. Hejným

V Magazínu Univerzity Karlovy vyšel rozhovor s prof. Hejným a doc. Jirotkovou:

https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/8052-matematika-prozitkem-na-pedf-uk-i-ve-tridach

Pěkně shrnuje principy, na kterém je založena příprava učitelů 1. stupně na KMDM, i shrnuje, co to je Hejného metoda.

Medaile za rozvoj fakulty

Medaili za rozvoj Pedagogické fakulty UK získala dr. Michaela Kaslová z naší katedry. Gratulujeme a děkujeme za její pracovní i lidské nasazení!

Prof. Hejný jmenován emeritním profesorem

Historicky prvními emeritními profesory Uiverzity Karlovy nominovanými Pedagogickou fakultou se stali prof. M. Hejný a prof. M. Bořek Dohalská. Blahopřejeme.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení