Několik informací k zápisu do předmětů zajišťovaných KMDM v LS 2022-2023

Rádi bychom studentky a studenty upozornili na několik předmětů, které nabízíme i jako volitelné.

OB2310V06 Asistentská praxe z matematiky - předmět je určen všem, kteří by chtěli strávit více času ve škole. V jeho rámci asistují studenti u učitele matematiky (výhradně z nabídky KMDM), tedy tráví čas aktivitami spojenými s výukou matematiky (asistence ve třídě, příprava pomůcek, příprava a oprava testů a domácích úkolů apod.). Předmět je určen jak pro studenty matematiky, tak pro studenty 1. stupně.

Studentům dvouoboru připomínáme, že si mohou zapsat předměty určené pro jednoobor, které jim budou započítány jako volitelné. Doporučujeme zejména následující předměty.

Za pozornost stojí předmět OKBM3M062A Oborová didaktika - matematické aktivity a soutěže. Tento předmět je povinný pro jednoobor matematiky až ve 3. ročníku, ale vypisujeme ho dříve. V jeho rámci totiž studenti připravují a realizují matematickou soutěž pro 4. a 5. ročníky, která je pomyslnou vlajkovou lodí KMDM (viz https://mdisk.pedf.cuni.cz/Putovani/), a nemůžeme tudíž žákům říci, že se letos soutěž vynechá. Soutěž je oblíbená a má své věrné účastníky. Věřím, že předmět přiláká dostatek studentů, aby se soutěž dala dobře připravit. Předmět si mohou zapsat studenti dvouoboru či studenti 1. stupně jako volitelný.

OKBM3M026A LaTeX - pokud budete psát závěrečnou práci z matematiky, je znalost LaTeXu výhodou, neboť sazba matematiky v něm je jednodušší a typograficky přívětivější.

V předmětu OPNM3M024A Dějiny algebraického myšlení získáte další inspirativní poznatky navazující na předmět History of mathematical thinking. V předmětu OPNM3M025A Didaktika matematiky 2a prohloubíte poznatky, které si odnášíte ze základních kurzů didaktiky matematiky.

Pro studenty staré akreditace učitelství matematiky
Vyzvala jsem vás před časem, abyste napsali, co vám ze studia chybí, co už se neotevírá. Podle tohoto seznamu jsme navrhli řešení tak, aby ke každému předmětu, který vám chybí, byla udělána záměnnost se současným předmětem, nebo vytvořena grupíková skupina, kam se můžete zapsat. U každé skupiny je napsán vyučující - na něj se obraťte po zápisu na začátku semestru, aby vám upřesnil, jak budete předmět plnit.
V případě, že jsme něco opomněli, ozvěte se v případě předmětů bakalářského studia doc. Jančaříkovi a v případě NM studia mně.

Kontakty, pokud narazíte při zápisu na problém
BC matematika - antonin.jancarik@pedf.cuni.cz
NM matematika a rozšiřující studium - nada.vondrova@pedf.cuni.cz
První stupeň a mateřinky - darina.jirotkova@pedf.cuni.cz

Přeji úspěšný zápis. Naďa Vondrová

Rozvrh rozšiřujícího studia matematiky LS 2022-23

Rozvrh rozšiřujícího studia matematiky pro LS 2022-23, 1. až 3. ročník

Ocenění Abaku

Abaku (hra rozvíjející početní dovednosti) získalo ocenění „Academics’ Choice 2022 Brain Toy Winner Award for Mind-Building Excellence“, což je prestižní záruka kvality ve vzdělávání, vyhrazená jen pro ty nejlepší hračky a média rozvíjející myšlení. Nezávislý program Academics’ Choice Award je zárukou vynikající kvality a je uznávaný po celém světě zákazníky i vzdělávacími institucemi jako označení pro skutečně efektivní učební pomůcky podporující myšlení a umožňující žákům a studentům plně rozvinout myšlenkové dovednosti vyššího řádu. Více se dočtete zde.

Abaku organizaci i tzv. Abaku ligu škol. Informace o možném zapojení najdete zde.

Fulbrightova stipendistka na KMDM

V zimním semestru 2022/23 bude na KMDM pobývat dr. Janet Tassell, profesorka na Western Kentucky University v USA (http://people.wku.edu/janet.tassell/). Bude vést jeden z kurzů pro studentky - Classic works of mathematics education (v prezenční variantě) - kurz je povinný pro studenty učitelství matematiky - jednoobor, ale srdečně zveme k zápisu i studenty dvouoboru. Je to jedinečná příležitost zažít kurz s zahraniční pracovnicí, která též pracuje v přípravě budoucích učitelů matematiky.

Kromě výuky je možné s dr. Tassell konzultovat, a to jak pro studenty pregraduálního studia, tak pro studenty doktorského studia.

Dr. Tassell bude při svém pobytu na KMDM realizovat i vlastní výzkum, do kterého se mohou studenti zapojit. Více informací se dozvíte z e-mailu, který studentům zašleme přes SIS.

Dr. Tassell se bude také účastnit návštěv škol při praxích.

Didaktická hra Pět krychlí

Doc. Jirotková navrhla aktivitu ve 3D podobnou hře Digit, jejímž cílem je rozvoj prostorové představivosti. Aktivitu se podařilo ve spolupráci s firmou Didactive dotáhnout do podoby deskové hry.

VědaFest 2022

22.6.2022 se uskutečnil 10. ročník VědaFestu na Kulaťáku v Dejvicích. Stánek Pedagogické fakulty UK se jmenoval: Matematické hádanky, šifry a skládačky. Studentky oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ připravily úlohy na třech úrovních (1. st. 3.-6. ročník, 2. st. 7.-9. ročník a 3. stupeň, na místě dokázaly i zjednodušit úlohy pro děti 5-7leté) v 5 tématech: 1. Algebrogramy, 2. Zebry, 3. Kombinatorické úlohy, 5. Diofantovské rovnice, 6. Origami.

Zde odkaz na fotoalbum

Mezinárodní letní škola z didaktiky matematiky

Dne 9.-11. června 2022 naše katedra pořádala Mezinárodní letní školu z didaktiky matematiky spojenou s Česko-slovenskou soutěžní přehlídkou SVOČ 2022 v didaktice matematiky. Akce byla organizována částečně v rámci programu Ceepus s podporou RVS, JČMF, UK a PedF UK. Ve čtvrtek na hosty čekal bohatý program plný přednášek zaměřených jak na mezipředmětové vztahy, tak na rozvoj učitelských kompetencí. Vyslechnout jsme tak mimo jiné mohli například přednášku o pokrocích ve světě AI, předpovědi počasí, finanční gramotnosti nebo typografii a grafice. Všem vystupujícím moc děkujeme za podnětná a velmi zajímavá vystoupení a účastníkům za příjemně strávený čas!

V pátek a sobotu událost pokračovala formou česko-slovenské soutěžní přehlídky diplomových, bakalářských a seminárních prací. Výsledkům soutěže bude věnován samostatný příspěvek.

Cena pro studenta KMDM

Student navazujícího studia učitelství matematiky, Bc. Ondřej Kohout, získal prestižní Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů. Gratulujeme a doufáme, že si cenu užije!

Reportáž z akce je zde.

Nominace na Cenu Milady Paulové

Prof. Novotná a prof. Vondrová byly nominovány na Cenu Milady Paulové za rok 2021. Cenu získala prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. z MFF UK.

Obě nominantky poskytly organizátorům Ceny rozhovory: prof. Novotná, prof. Vondrová.

Mezinárodní den matematiky

14.3. oslavila Pedagogická fakulta díky naší katedře Mezinárodní den matematiky.
U čtyř stanovišť se zapojili kolemjdoucí jak z řad studentů, tak zaměstnanci fakulty. Kromě zážitků si mohli odnést časopisy nebo sborníky, které jsou spojeny s řešením úloh.

Odkaz na fotogalerii

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení