Třetí konference Setkání s Hejného metodou – přidána fotogalerie

3. ročník konference Setkání s Hejného metodou

pro učitele matematiky 2. stupně a učitele 1. stupně ZŠ a MŠ případně i pro studenty

V sobotu 18. 5. 2019 na Pedagogické fakultě UK v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, od 8.30 do 17.30 h

Pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze ve spolupráci se společností H-mat, o.p.s.

Program konference:

  • úvodní zvanou přednášku přednese profesor Milan Hejný,
  • prezentace a sdílení osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice Hejného metodou, na výsledky práce,
  • diskuse u kulatých stolů o aktuálních problémech jako je například hodnocení žáků, testování, práce s rodiči, práce s talentovanými i méně zdatnými žáky, práce s pomůckami,
  • dílny s obsahem, který se obvykle nevejde do programu letních škol.

Program bude upřesněn po uzávěrce přihlášek s příspěvky.

Účastníci mohou nabídnout vystoupení v sekci v rozsahu 20 minut, vedení pracovní dílny v rozsahu 1 hodiny, prezentaci zajímavých zkušeností a materiálů, prezentaci videa, poster – nástěnku s prezentací např. žákovských prací, pomůcek apod., vše, co se váže k Hejného metodě v praxi. Pro vystoupení je možné využít i interaktivní tabuli.

Uzávěrka přihlášek pro účastníky příspěvkem je 29. 4. 2019

pro účastníky bez příspěvku je 5. 5. 2019, nebo do vyčerpání kapacity

Přihláška zde.

Konference je akreditována pod č.j. MSMT-556/2018-1-173

Fotogalerie z konference – https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/albums/72157707218262071

Nabídka spolupráce od Mensy ČR

KMDM na žádost Mensy ČR uveřejňuje následující nabídku pro studenty:

„Jedná se o projekt Mensy ČR „Škola4″ hrazený z fondů EU. Autoři materiálů pracují na dohodu o provedení práce a není stanoven žádný minimální ani maximální počet materiálů, které musí vytvořit. Apelujeme pouze na novátorství těchto materiálů – konstruktivistický a badatelský přístup. Naším cílem není vytvářet pracovní sešity, ale poutavé a zábavné výukové online materiály, které rozvíjí kreativní myšlení nadaných dětí. Jedná se o materiály z českého jazyka a matematiky, na kterých budou nadané děti na pilotních školách pracovat v rámci běžné výuky. Nadaní žáci budou mít k dispozici počítač, na kterém budou samostatně pracovat na našich materiálech. Projekt již začal a poběží do roku 2021. Je určen pro nadané žáky 1.-5. tříd základních škol. V současné době doplňujeme tým autorů materiálů pro tyto žáky.

Pokud Vaše doktorandy nebo studenty vyšších ročníků tato nabídka spolupráce osloví, ať se mi ozvou na tento e-mail a obratem jim pošlu podrobnější informace.

Jana Middleton (middleton@skola4.cz)
odborný garant Škola4
Mensa ČR“

Setkání absolventů KMDM 22. 11. 2018

Vážené absolventky, vážení absolventi studia na katedře matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v oboru matematika či v oboru učitelství 1. stupně,

dovolujeme si vás tímto pozvat na první Setkání absolventů těchto oborů, které se koná dne 22. 11. 2018 od 15:30 na Pedagogické fakultě UK v Praze, M. Rettigové 4, Praha 1.

Věříme, že setkání absolventů by mohlo být dobrou příležitostí, abyste se znovu setkali s vašimi spolužáky i vyučujícími. Na programu budou vystoupení členů katedry, která se budou týkat jak současnosti, tak minulosti na katedře, aktuálních informací o didaktické přípravě na katedře včetně Hejného metody apod.

V neposlední řadě se rádi dozvíme o vašich zkušenostech, o tom, kde působíte, jak se vám učí (učíte-li) apod., při neformální diskusi po skončení programu. Na setkání s vámi se také těší zástupci současné studentské oborové rady, kteří připravují možnost setkání současných a minulých studentů ve vinárně po skončení akce.

Pokud uvažujete o tom, že se setkání zúčastníte, oceníme, pokud o tom na adresu katerina.pelantova@pedf.cuni.cz napíšete spolu s vaším oborem. Abychom mohli naplánovat místnosti i občerstvení.

Dále si dovoluji informovat při této příležitosti o třech událostech, které by vás mohly zajímat. Jednak to je konference Dva dny s didaktikou matematiky v únoru 2019 (https://www.suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky/), která je určena učitelům 1. stupně a učitelům matematiky všech stupňů škol. Za druhé je to jednodenní seminář pro učitele matematiky na ČVUT v Praze, který pořádají ve spolupráci s námi (https://www.fjfi.cvut.cz/cz/107-cz/media/vzdelavaci-akce-verejnost/6940-matematika-pro-zivot/). Poslední informace se týká dne otevřených dveří pro případné uchazeče o doktorské studium v didaktice matematiky, který se koná v pondělí 10.12. 15-17 na fakultě. Pokud tedy o tomto studium potenciálně uvažujete, je to dobrá příležitost se přijít zeptat na věci, které by vás zajímaly. (Samozřejmě pokud v té době nemáte čas, můžete se ozvat e-mailem.)

Těšíme se na setkání s vámi.
S pozdravem
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Vedoucí KMDM

Program 2. ročníku konference Setkání s Hejného metodou

Program 2. ročníku konference SETKÁNÍ S HEJNÉHO METODOU (zaměřeno na Rozvoj osobnosti dítěte).

Odpovědi KMDM na některé námitky vůči tzv. Hejného metodě výuky matematiky

Informace k zápisu do zimního semestru 2018/2019

Předmět Algebra v informatice a Teorie her určené pro 2. ročník jednooboru se v tomto semestr nebudou otevírat a otevřou se až v zimním semestru 2019/2020 pro 2. a 3. ročník zároveň. Naopak předmět Logika určený pro 3. ročník jednooboru bude v tomto semestru otevřen i pro 2. ročník a v následujícím školním roce nebude otevírán (proto si ho studenti 2. ročníku jednooborového studia musí zapsat již v tomto semestru).

Jako volitelný předmět si studenti dvouoboru mohou zapsat libovolný předmět jednooboru, který nemají ve svém studijním plánu (např. předmět OPBM1M106A Úvod do logiky či OPBM1M105A Programování nebo pro studenty NM OPNM1M121A Asistentská praxe 1 – také v kombinované variantě). Dále nabízíme předmět tradičně oblíbený předmět OB2310V06 Asistentská praxe v matematice, v rámci něhož budete docházet na základní školu v Praze a asistovat učiteli v jeho každodenní práci (viz sylabus předmětu). Unikátní možností je zapsat si předmět ON2310V09 Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který bude vyučovat prof. Hejný a v němž mají budoucí učitelé matematiky možnost se seznámit s tímto originálním pojetím výuky matematiky přímo pod vedením autora metody. Předmět je určen přednostně pro studenty NM, kteří již absolvovali didaktiku matematiky, nebo na ni budou chodit paralelně. Studentům NM (zejména prvního ročníku) nabízíme možnost přihlásit se do volitelného předmětu OPNM0M101C Rozvíjení didaktických znalostí obsahu prostřednictvím videoklubu. V jeho rámci budeme rozebírat videozáznamy hodin matematiky a je možné ho chápat jako nadstavbu povinného kurzu didaktiky matematiky. Podobný kurz byl otevřen před dvěma lety a setkal se s výrazně pozitivním ohlasem. Počet míst je omezený.

Pro studenty, kteří začali studium před školním rokem 2017/2018: Studenti prvního a druhého ročníku bakalářského i navazujícího magisterského studia studují podle nového studijního plánu. Pokud některý předmět vašeho studijního plánu, který by měl být podle původního plánu otevřen v zimním semestru, není vypsán, napište tajemníkovi katedry doc. Jančaříkovi ještě před začátkem semestru, abychom mohli najít řešení.

Diplomové a bakalářské práce

Podle nového studijního řádu se bakalářské a diplomové práce mají odevzdávat pouze v elektronické podobě. Žádáme studenty, kteří zpracovávají práce na katedře matematiky, aby spolu s elektronickou verzí odevzdali přímo na katedru jednu verzi pro oponenta v tištěné podobě a svázanou do kroužkové vazby nebo jiným vhodným způsobem.

2. ročník konference Setkání s Hejného metodou

Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze spolu se společností H-mat, o.p.s. pořádá druhý ročník konference Setkání s Hejného metodou pro učitele matematiky 2. stupně a učitele 1. stupně ZŠ a MŠ. Konference se koná dne 3. 11. 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Konference opět bude zaměřena na prezentaci a sdílení osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice Hejného metodou, na výsledky práce, na diskuse formou kulatých stolů o aktuálních problémech jako je například hodnocení žáků, testování, práce s rodiči, práce s talentovanými i méně zdatnými žáky, práce s pomůckami. Dále budou zařazeny dílny s obsahem, který nebývá běžnou součástí programu letních škol. Úvodní zvanou přednášku přednese profesor Milan Hejný.

Nové oznámení: Děkujeme za Váš zájem o konferenci Setkání s Hejného metodou. Vzhledem k velkému zájmu o účast na této akci jsme nuceni uzavřít přihlášky. Pokud byste měli zájem o místo náhradnice/náhradníka, prosím, napište e-mail na tereza.kottova@h-mat.cz a v případě uvolnění místa Vás budeme kontaktovat. Děkujeme za pochopení.

Konferenci budeme opakovat opět na jaře 2019.

Přihlášky zasílejte prosím skrze tento formulář zde.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení