SVOČ

Práce, které se umístily v rámci Studentské vědecké a odborné činnosti v didaktice matematiky

SVOČ je česko-slovenská soutěž závěrečných prací obhájených na fakultách vychovávajících učitele mateřské školy, prvního stupně ZŠ, druhého stupně ZŠ a středních škol. Organizuje ji Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF). Do každé z kategorií může pracoviště poslat nejvýše tři práce, proto se na fakultách koná fakultní kolo, v němž jsou tyto práce vybrány ze všech, které jsou v daném období obhájeny.

2024
Bakalářské práce (2. stupeň a SŠ)

3. cena
Markéta Čulíková: Relace a jejich využití
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání
Matěj Kovářík: Polynomiální a exponenciální kongruence
Vedoucí práce: JUDr. Mgr. Filip Beran

Diplomová práce (1. stupeň)

1. cena
Irena Richtrová: Historie matematiky v učivu matematiky na 1. st. ZŠ
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Diplomová práce (2. stupeň a SŠ)

1. cena
Jiří Doubrava: Postupy maturantů při řešení matematických slovních úloh řešitelných soustavou rovnic
Vedoucí práce: doc. PhDr. Martin Chvál, Ph.D.

Čestné uznání
Kateřina Bouchalová: Román Plochozemě a žákovo uchopení čtvrté dimenze
Vedoucí práce: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.

2023
Bakalářské práce (2. stupeň a SŠ)

1. cena
Filip Mokrička: Metrické úlohy v pravidelných mnohostěnech a Keplerovo Mysterium Cosmographicum
Vedoucí práce: JUDr. Mgr. Filip Beran

3. cena
Bára Kožíšková: Matematika v environmentálních úlohách
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Diplomová práce (mateřinky)

1. cena
Klára Buzková: Rozvíjení pojmu peníze u dětí ve věku 5 – 7 let
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

2022
Bakalářské práce (2. stupeň a SŠ)

2. cena
Kateřina Koštejnová: Využití sportovní tématiky ve statistických úlohách pro střední školy
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

3. cena
Denisa Váňová: Metrické úlohy v krychli řešené analyticky i synteticky
Vedoucí práce: JUDr. Mgr. Filip Beran

Čestné uznání
Jiří Doubrava: Využití invariantů geometrických transformací k řešení úloh
Vedoucí práce: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.

Diplomová práce (2. stupeň a SŠ)

3. cena
Eva Myšáková: Chyby při řešení maturitních úloh s nízkou úspěšností u žáků střední školy
Vedoucí práce: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

2021
Bakalářské práce (MŠ a 1. stupeň ZŠ)

Čestné uznání
Anna Jansová: Příprava na školní matematiku prostřednictvím sérií aktivit inspirovaných díly výtvarníka Františka Kupky
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Bakalářské práce (2. stupeň a SŠ)

1. cena
Ondřej Kohout: Porovnávání strategií při řešení typových slovních úloh
Vedoucí práce: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Diplomové práce učitelství mateřských škol a prvního stupně

Čestné uznání
Karolína Lorencová: Svět roviny a prostoru v předmatematické gramotnosti
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

2. cena
Jakub Michal: Řešení optimalizačních úloh na 2 a 3. stupni školy
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání
Miroslava Dyntarová: Problémy žáků střední školy při řešení konstrukčních úloh
Vedoucí práce: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.

Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

3. cena
R. Plecháčková: Váhy jako nástroj propedeutiky rovnic
Vedoucí práce: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Seminární práce

2. cena
E. Dostálová, M. Pínová: Introspekce procesu objevování modulární aritmetiky studentkami učitelství primární pedagogiky
Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Ročák

2020
Bakalářské práce (MŠ a 1. stupeň ZŠ)

1. cena
Zuzana Poláková: Mozaiky a předmatematická gramotnost
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

3. cena
Alžběta Renzová: Stavebnice NIKITIN v mateřské škole jako nástroj rozvoje prědmatematické gramotnosti
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Bakalářské práce (2. stupeň a SŠ)

2. cena
Petra Kovačová: Geometrická interpretace hudby
Vedoucí práce: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.

Diplomové práce učitelství mateřských škol a prvního stupně

2. cena
Petra Šmejkalová: Výhody a úskalí rozvoje předmatematické gramotnosti v lesní MŠ
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena
Anežka Smutná: Úvod do problematiky proměnné ve výuce učitelů využívajících metody výuky založené na budování schémat
Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

2. cena
Pavel Sovič: Didaktické situace pro výuku matematiky ve francouzštině
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání Markéta Spurová: Vliv kulturních kontextů na řešení slovních úloh
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

2. cena
Dagmar Burkertová: Porozumění žáků 6. ročníku desetinným číslům
Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

2. cena
Tereza Vítovcová: Postoje žáku základní školy k matematice
Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Seminární práce

2. cena Monika Hellerová: Závěrečné matematické portfolio

Čestné uznání Ondřej Kohout: Geometrická pravděpodobnost

2019
Bakalářské práce (MŠ a 1. stupeň ZŠ)

1. cena
Klára Bendová: První dětské strategie u speciálních her v mateřské škole
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Bakalářské práce (2. stupeň a SŠ)

1. cena
Petr Nádvorník: Slovní úlohy s fyzikální tematikou
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání
Jakub Michal: Číselné obory a soustavy
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Diplomové práce učitelství mateřských škol a prvního stupně

2. cena
Vendula Horáková: Rozvoj práce se strukturou v mateřské škole
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

3. cena
Štěpánka Kašová: Korekční procesy u strukturovaných celků
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Čestné uznání
Šárka Chvátalová: Využití stavebnic žáky o přestávce
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena
Markéta Škutová: Osobnost žáka a řešení úloh školské matematiky heuristickými strategiemi
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

3. cena
Hana Reslová: Využití metody CLIL ve vyučování matematiky na 2. stupni ZŠ
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

Čestné uznání
Monika Myšková: Statistické zpracování dat na SŠ
Vedoucí práce: RNDr. František Mošna, Ph.D.

2018
Bakalářské práce (MŠ a 1. stupeň ZŠ)

1. cena
Zuzana Hanáková: Využití nové didaktické pomůcky stimulující rozvoj předmatematické gramotnosti v mateřské škole
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Bakalářské práce (2. stupeň a SŠ)

1. cena
Barbora Müllerová: Různé přístupy k zjišťování obsahu trojúhelníku
Vedoucí práce: Mgr. Veronika Tůmová, Ph.D.

3. cena
Karel Hamšík: Posloupnosti – rozšiřující učební text
Vedoucí práce: Mgr. Derek Pilous, Ph.D.

František Kouba: Geometrické vlastnosti komplexních čísel
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Diplomové práce učitelství prvního stupně

2. cena
Štěpán Ročák: Propedeutika kartézské souřadnicové soustavy a rozvoj funkčního myšlení žáků 1. stupně ZŠ
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

3. cena
Klára Matějková: Symetrický a asymetrický kontext slovních úloh a jeho vliv na úspěšnost žáků a jejich chyby
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Naďa Vondrová, PhD.

Čestné uznání
Helena Bartlová: Metody řešení slovních úloh pomocí logiky
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

1. cena
Marie Kubínová: Výukové materiály pro výuku matematiky v angličtině
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2. cena
Marcela Jaworská: Statistika na ZŠ v kontextu učiva biologie
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Čestné uznání
Jarmila Pexová: Grafické a statistické zpracování dat na ZŠ
Vedoucí práce: RNDr. František Mošna, Ph.D.

2017
Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena
Markéta Mátlová: Heuristické strategie řešení úloh
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání
Kateřina Marková: Aplikace vlastních čísel a vlastních vektorů
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Diplomové práce učitelství prvního stupně

Čestné uznání
Luděk Kovář: Zavádění obsahu mnohoúhelníků, zejména metodou uvolňování parametru, v primární škole
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena
Pavel Sovič: Podnětná výuka obsahu trojúhelníku a rovnoběžníku ve dvou třídách s odlišnou zkušeností s výukou matematiky
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Naďa Vondrová, PhD.

2. cena
Jan Čadek: Didaktické využití stavebnice LEGO Mindstorms ve výuce matematiky se zaměřením na fraktály
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Antonín Jančařík, PhD.

3. cena
Zora Mašatová: Dělitelnost v 6. a 7. ročníku – učebnice a znalosti žáků
Vedoucí práce: Mgr. Derek Pilous, PhD.

Seminární práce

Čestné uznání
Markéta Mátlová: How did ancient Egyptians divide loaves of bread?
Vedoucí práce: PhDr. Hana Moraová

Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

2. cena
Isabela Skokanová: Matematika jako cesta k řešení problémů, zdravý životní postoj a moudrý rádce
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, PhD.

3. cena
Martin Mašata: Počítání s desetinnými čísly formou hry
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2016

Fotografie ze soutěže naleznete zde.

Bakalářské práce (MŠ)

1. cena
Lenka Černá: Labyrinty – nástroj rozvoje orientace v prostoru a rovině u předškolních dětí
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Čestné uznání
Marie Jůzková: Diagnostika úrovně porozumění číslu jako počtu u předškolních dětí
Vedoucí práce: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.

Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena
Adéla Tavačová: Porovnání axiomatických systémů geometrie u Euklida a Hilberta z hlediska didaktiky matematiky
Vedoucí práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

Diplomové práce učitelství prvního stupně

3. cena
Jana Bartoňová: Matematická prostředí Bludiště a Cyklostezky u žáků 1. stupně ZŠ
Vedoucí práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Čestné uznání
Gabriela Vlková: Pojmotvorný proces ve 2D geometrii u žáků 1. stupně ZŠ
Vedoucí práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

2. cena
Kateřina Pelcová: Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia
Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

3. cena
Veronika Sedláčková: Výuka matematiky metodou CLIL na 2. stupni ZŠ
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání
Gabriela Novotná: Reedukace formálních poznatků v matematice v prostředí individuálního doučování
Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Práce z didaktiky matematiky pro speciální pedagogiku

2. cena
Anna Löffelmannová: Finanční gramotnost a její zařazení ve výuce na základních školách praktických
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Seminární práce

Čestné uznání
Linda Trpálková, Marie Dunovská: Možnosti propojení teorie a praxe didaktiky matematiky z pohledu studenta
Vedoucí práce: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

2015
Bakalářské práce (MŠ)

2. cena
Iva Donátová: Strategie předškolních dětí v kompozici skládanek typu „pozitiv – negativ“
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

3. cena
Anna Jungrová: Grafický znak v přípravě na školní matematiku
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena
Michal Sláma: Pythagorejské trojúhelníky
Vedoucí práce: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Čestné uznání
Jan Kozubek: Trisekce úhlu a duplicita krychle pomocí speciálních křivek
Vedoucí práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

Diplomové práce učitelství prvního stupně

1. cena
Tatiana Mutinová: Prvky teorie grafů v učivu matematiky na 1. stupni základní školy
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Čestné uznání
Karolína Pešinová: Nástroje pro budování vlastní edukační strategie
Vedoucí práce: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena
Vladimír Bílek: Žákovské obtíže a chyby při úpravách algebraických výrazů
Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

3. cena
Naďa Lundáková: Finanční matematika na základní škole
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Závěrečné práce z celoživotního vzdělávání

3. cena
Dana Žďárská: Srovnání výuky dvou učitelů matematiky
Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Čestné uznání
Jan František Teister: Konstrukční úlohy jako problémová oblast v matematice I. stupně ZŠ
Vedoucí práce: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

2014
Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena
Helena Bartlová: Metody řešení slovních úloh pomocí logiky
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání
Kateřina Horáková: Eukleidovské a přibližné konstrukce pravidelných mnohoúhelníků
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D..

Diplomové práce učitelství prvního stupně

2. cena
Eva Šubrtová: Uchopení matematických výukových prostředí dětmi předškolního věku (5 – 7 let)
Vedoucí práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D..

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena
Kateřina Vladyková: Didaktické situace v matematice na základní škole. Třídění čtyřúhelníků na základě vybraných vlastností
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2. cena
David Reichmann: Nepřímá úměrnost – žákovské strategie, analýza učebnic a didaktické praktiky učitelů
Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Závěrečné práce z celoživotního vzdělávání

2. cena
Martina Čáslavová: Řešitelské strategie a obtíže žáků 6. a 7. ročníků u vybraných algebraických úloh (prostřednictvím klinických rozhovorů)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

2013
Bakalářské práce v prezenčním studiu (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena
Jiří Bruna: Vybrané objekty v neeuklidovských metrikách
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Čestné uznání
Filip Devera: Řešení úloh z oblasti elektrických obvodů
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání
Tomáš Vitásek: Elementární funkce a definiční obor
Vedoucí práce: Mgr. Derek Pilous

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

1. cena
Klára Kochová: Kognitivní procesy při taktilním vnímání geometrických těles nevidomými žáky
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

1. cena
Petr Matěka: Obtíže žáků při řešení vybraných slovních úloh z výzkumu TIMSS
Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

3. cena
Renata Jozeková: Způsoby využití netbooků a interaktivní tabule učiteli matematiky na základní škole
Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Bakalářské práce v kombinovaném studiu (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena
Tomáš Fabián: Konstrukce křivek u Descarta
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.

3. cena
Naďa Lundáková: Finanční gramotnost v matematice
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

3. cena
Martina Štefánková: Statistika a její užití ve školské matematice
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v kombinovaném studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

2. cena
Michaela Krůtová: Didaktické situace ve výuce matematiky zaměřené na výuku funkcí na druhém stupni základní školy
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

2. cena
Kamila Hrubá: Zpracování tématu desetinná čísla pro výuku matematiky v anglickém jazyce
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2012
Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena
Pavla Sýkorová: Do jaké míry mohly být české učebnice matematiky politicky „nevinné“? Odraz dějinných skutečností v matematických slovních úlohách 1938-1952
Práce vznikla na Katedře dějin a didaktiky dějepisu, vedoucí práce: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.

3. cena
Vladimír Bílek: Celá a necelá část reálného čísla
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

2. cena
Zdeňka Sýpalová: Poznávání geometrických tvarů
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Čestné uznání
Zuzana Muchová: Pohyb v matematice
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Čestné uznání
Barbora Pěničková: Využití japonských hlavolamů ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

1. cena
Alena Šteflíčková: Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2. cena
Veronika Havelková: GeoGebra ve vzdělávání matematice
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Čestné uznání
Karel Zavřel: Paralely ve vývoji logického myšlení žáka a v dějinách logiky
Vedoucí práce: Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.

2011
Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena
Jan Čadek: Rozpoznávání jazyka na základě frekvenční analýzy
Ved. práce: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Čestné uznání
Anna Sukniak: Jak žáci prvního stupně rozumí termínům o tělesech
Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

1. cena
Zdenka Koubová: Sítě krychle jako prostředek pro rozvíjení geometrického myšlení žáků prvního stupně ZŠ
Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

2. cena
Sandra Holáková: Rozvoj procesuálních číselných představ u žáků 1. stupně
Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Čestné uznání
Věra Koudelková: Rozvoj porozumění rovnicím na 1. stupni ZŠ
Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

1. cena
Lucie Šilhánová: Tandemat-didaktická hra pro výuku matematiky na střední škole
Ved. práce: Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, PhD.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v kombinovaném studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

2. cena
Skalová Dana: Aktivní slovní zásoba vztahující se k vnímání těles u dětí ve věku 5 – 6 let (diplomová práce)
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena
Milena Trojanová: Pravděpodobnostní myšlení žáků prvního stupně základní školy
Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

2010
Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena
Karel Zavřel: Historie logiky jako inspirace pro vyučování matematiky
Ved. práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

2. cena
Karel Prášek: Matematika v japonských školách
Ved. práce: doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D.

Čestné uznání
Veronika Havelková: Volně stažitelné geometrické programy
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Učitelství pro MŠ a 1.st. ZŠ

2. cena
Michaela Králová: „Děda Lesoň“ jako motivační výukové prostředí pro hospitalizované a nemocné děti
Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Čestné uznání
Eduard Durník: Prostorová představivost a orientace v prostoru
Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Čestné uznání
Veronika Nuslová: Atomární analýza jako nástroj pochopení myšlenkových operací žáků
Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy

2. cena
Jana Boháčová: Origami jako didaktické prostředí v matematickém vzdělávání
Ved. práce: PhDr. Filip Roubíček, Ph.D.

2.cena
Veronika Zítková: Práce s chybou v hodinách matematiky na francouzských školách
Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání
Lukáš Saulich: Úvod do práce v programu GeoGebra pomocí netradičně formulovaných úloh
Ved. práce: doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D.

Kombinované studium – pedagogika předškolního věku obhajováno na primární pedagogice

2. cena
Lenka Landrová: Význam sloves pro orientaci v prostoru u dětí ve věku 45-60 měsíců
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena
Zuzana Sanei: Využití Montessori pomůcek v předmatematické výchově v mateřské škole
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

Čestné uznání
Martina Dědourková: Název práce: Vstupní kompetence žáků pro matematické vzdělávání na 1. stupni ZŠ
Ved. práce: RNDr. Darina. Jirotková, Ph.D.

Didaktika matematiky a informační výchovy pro speciální pedagogiku

1. cena
Barbora Brázdová: Plošné hlavolamy a jejich užití ke zvýšení matematické gramotnosti u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Ved. práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

2. cena
Jana Podrazilová: Vliv krátkodobé paměti na úspěšnost žáků na speciální škole
Ved. práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

2009
Seminární práce

2. cena
Veronika Nuslová: Využití videonahrávky experimentu v přípravě budoucích učitelů 1. stupně

Učitelství pro MŠ a 1.st. ZŠ

2. cena
Hana Fialová, Pavlína Harcubová
Výukové a diagnostické možnosti prostředí Pavučiny na 1. stupni ZŠ
Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

2. cena
Ivanka Procházková: Pojmotvorný proces v prostředí čtverečkovaného papíru
Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Kombinované studium – pedagogika předškolního věku obhajováno na primární pedagogice

2. cena
Libuše Smidžárová: Fenomény obtížnosti řešení Tangramů u dětí předškolního věku
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy

1. cena
Marta Navrátilová: Slovní úlohy proti toku času na 2. stupni ZŠ
Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2. cena
Zuzana Štíbrová: Neeuklidovské geometrie v historii matematiky a jejich využití pro současné cíle vyučování matematice
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

3.cena
Eva Patáková: Problem posing a problem solving v matematické soutěži
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

2008
Učitelství pro MŠ a 1.st. ZŠ

3. cena
Michaela Franková: Zkoumání přijetí netradičního matematicko-didaktického prostředí u dětí předškolního věku a žáků 1. ročníku ZŠ
Ved. práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Kombinované studium – pedagogika předškolního věku obhajováno na primární pedagogice

1. cena
Jarmila Tomanová: Zraková paměť dětí 5-6 letých
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena
Věra Richterová: Vývoj stavby ze stavebnice KAPLA u tříletých dětí
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2007
Nediplomní práce (včetně bakalářských) Učitelství pro 1. stupeň

1. cena
Jitka Rozová: Role času ve slovních úlohách na 1. stupni ZŠ
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena
Tereza Petříková: Převody jednotek u žáků s lehkým mentálním postižením
Ved. práce: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

3. cena
Jana Spilková: Krychlová tělesa – didaktické využití
Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy

2. cena
Helena Čechová, Hana Klímová: Faktory ovlivňující efektivitu učení v matematice
Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

3. cena
Petra Plichtová: Metafora ve vyučování matematice
Ved. práce: RNDr. Václav Sýkora, CSc.

2006
Nediplomové práce (včetně bakalářských)

3. cena
Eva Patáková: Posloupnosti vyšších řádů
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Učitelství pro 1. stupeň

1. cena
Zuzana Jalůvková: Vliv jazyka na představy žáků o čísle na 1. stupni ZŠ
Ved. práce: doc.RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

3. cena
Eva Patáková: Webovská interaktivní sbírka geometrických úloh

Čestné uznání
Zuzana Národová: Výkladový a překladový slovník matematických termínů (francouzština, čeština) – zaměření aritmetika, algebra
Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2005
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

1 cena
Hana Hrabáková: Využití Teorie didaktických situací v prostředí české školy
Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2004
Učitelství pro 1. stupeň

1. cena
Jiří Brůžek: Magické čtverce jako zdroj činností a nápadů pro žáky i učitele
Ved.práce: prof. RNDr. Milan Koman, CSc.

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

1. cena
Lucie Čepelíková: Česko – německý překladový a výkladový a německo – český překladový slovník matematické terminologie, Část: Geometrie
Ved. práce: doc.RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

1. cena
Tereza Jindráková: Madame du Châtelet, Newtonova Principia a infinitesimální počet
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Folta, CSc.

2003
Nediplomové práce

2. cena
Eva Bomerová: Dvě kapitoly z elementární matematiky

Učitelství pro 1. stupeň

1. cena
Jitka Michnová: Čtverečkovaný papír jako cesta ke konstruktivistickému přístupu k vyučování geometrii
Ved.práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

1. cena
Lucie Spurná: Skupinová práce a styly spolupráce ve skupinovém vyučování v hodinách matematiky ve 4. ročníku ZŠ
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena
Miluše Strnadová: Slovní úlohy s antisignálem na prvním stupni
Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

2002
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

1. cena
Jana Škvorová: Název práce: Klatovský, Apian a ti druzí (pokus o komparaci učebnic elementární matematiky v 16. století)
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Folta, CSc.

3. cena
Jan Herman: Přechod od číselného zadání slovní úlohy k zadání obsahujícímu algebraické prvky
Ved. práce: Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Práce vzniklé v průběhu doktorského studia (nedisertační)

Čestné uznání
Šárka Pěchoučková: Armáda v Kocourkově a Čínská věta
Ved. práce: Prof. RNDr. Milan Koman, CSc.

Čestné uznání
Jana Příhonská: Problem solving in the didactics of mathematics
Ved. práce: RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení