SVOČ

Práce, které se umístily v rámci Studentské vědecké a odborné činnosti v didaktice matematiky

SVOČ je česko-slovenská soutěž závěrečných prací obhájených na fakultách vychovávajících učitele mateřské školy, prvního stupně ZŠ, druhého stupně ZŠ a středních škol. Organizuje ji Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF). Do každé z kategorií může pracoviště poslat nejvýše tři práce, proto se na fakultách koná fakultní kolo, v němž jsou tyto práce vybrány ze všech, které jsou v daném období obhájeny.

2020
Bakalářské práce (MŠ a 1. stupeň ZŠ)

1. cena

Zuzana Poláková: Mozaiky a předmatematická gramotnost

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

3. cena

Alžběta Renzová: Stavebnice NIKITIN v mateřské škole jako nástroj rozvoje prědmatematické gramotnosti

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Bakalářské práce (2. stupeň a SŠ)

2. cena

Petra Kovačová: Geometrická interpretace hudby

Vedoucí práce: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.

Diplomové práce učitelství mateřských škol a prvního stupně

2. cena

Petra Šmejkalová: Výhody a úskalí rozvoje předmatematické gramotnosti v lesní MŠ

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena

Anežka Smutná: Úvod do problematiky proměnné ve výuce učitelů využívajících metody výuky založené na budování schémat

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

2. cena

Pavel Sovič: Didaktické situace pro výuku matematiky ve francouzštině

Vedoucí práce: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Markéta Spurová: Vliv kulturních kontextů na řešení slovních úloh

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

2. cena

Dagmar Burkertová: Porozumění žáků 6. ročníku desetinným číslům

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

2. cena

Tereza Vítovcová: Postoje žáku základní školy k matematice

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Seminární práce

2. cena

Monika Hellerová: Závěrečné matematické portfolio

Čestné uznání

Ondřej Kohout: Geometrická pravděpodobnost

2019
Bakalářské práce (MŠ a 1. stupeň ZŠ)

1. cena

Klára Bendová: První dětské strategie u speciálních her v mateřské škole

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Bakalářské práce (2. stupeň a SŠ)

1. cena

Petr Nádvorník: Slovní úlohy s fyzikální tematikou

Vedoucí práce: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Jakub Michal: Číselné obory a soustavy

Vedoucí práce: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Diplomové práce učitelství mateřských škol a prvního stupně

2. cena

Vendula Horáková: Rozvoj práce se strukturou v mateřské škole

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

3. cena

Štěpánka Kašová: Korekční procesy u strukturovaných celků

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Čestné uznání

Šárka Chvátalová: Využití stavebnic žáky o přestávce

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena

Markéta Škutová: Osobnost žáka a řešení úloh školské matematiky heuristickými strategiemi

Vedoucí práce: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

3. cena

Hana Reslová: Využití metody CLIL ve vyučování matematiky na 2. stupni ZŠ

Vedoucí práce: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

Čestné uznání

Monika Myšková: Statistické zpracování dat na SŠ

Vedoucí práce: RNDr. František Mošna, Ph.D.

2018
Bakalářské práce (MŠ a 1. stupeň ZŠ)

1. cena

Zuzana Hanáková: Využití nové didaktické pomůcky stimulující rozvoj předmatematické gramotnosti v mateřské škole

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Bakalářské práce (2. stupeň a SŠ)

1. cena

Barbora Müllerová: Různé přístupy k zjišťování obsahu trojúhelníku

Vedoucí práce: Mgr. Veronika Tůmová, Ph.D.

3. cena

Karel Hamšík: Posloupnosti – rozšiřující učební text

Vedoucí práce: Mgr. Derek Pilous, Ph.D.

František Kouba: Geometrické vlastnosti komplexních čísel

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Diplomové práce učitelství prvního stupně

2. cena

Štěpán Ročák: Propedeutika kartézské souřadnicové soustavy a rozvoj funkčního myšlení žáků 1. stupně ZŠ

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

3. cena

Klára Matějková: Symetrický a asymetrický kontext slovních úloh a jeho vliv na úspěšnost žáků a jejich chyby

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Naďa Vondrová, PhD.

Čestné uznání

Helena Bartlová: Metody řešení slovních úloh pomocí logiky

Vedoucí práce: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

1. cena

Marie Kubínová: Výukové materiály pro výuku matematiky v angličtině

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2. cena

Marcela Jaworská: Statistika na ZŠ v kontextu učiva biologie

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Čestné uznání

Jarmila Pexová: Grafické a statistické zpracování dat na ZŠ

Vedoucí práce: RNDr. František Mošna, Ph.D.

2017
Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Markéta Mátlová: Heuristické strategie řešení úloh

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Kateřina Marková: Aplikace vlastních čísel a vlastních vektorů

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Diplomové práce učitelství prvního stupně

Čestné uznání

Luděk Kovář: Zavádění obsahu mnohoúhelníků, zejména metodou uvolňování parametru, v primární škole

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena

Pavel Sovič: Podnětná výuka obsahu trojúhelníku a rovnoběžníku ve dvou třídách s odlišnou zkušeností s výukou matematiky

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Naďa Vondrová, PhD.

2. cena

Jan Čadek: Didaktické využití stavebnice LEGO Mindstorms ve výuce matematiky se zaměřením na fraktály

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Antonín Jančařík, PhD.

3. cena

Zora Mašatová: Dělitelnost v 6. a 7. ročníku – učebnice a znalosti žáků

Vedoucí práce: Mgr. Derek Pilous, PhD.

Seminární práce

Čestné uznání

Markéta Mátlová: How did ancient Egyptians divide loaves of bread?

Vedoucí práce: PhDr. Hana Moraová

Účast:

Štěpán Ročák: Metody hledání pythagorejských trojic

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

2. cena

Isabela Skokanová: Matematika jako cesta k řešení problémů, zdravý životní postoj a moudrý rádce

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, PhD.

3. cena

Martin Mašata: Počítání s desetinnými čísly formou hry

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2016

Fotografie ze soutěže naleznete zde.

Bakalářské práce (MŠ)

1. cena

Lenka Černá: Labyrinty – nástroj rozvoje orientace v prostoru a rovině u předškolních dětí

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Čestné uznání

Marie Jůzková: Diagnostika úrovně porozumění číslu jako počtu u předškolních dětí

Vedoucí práce: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.

Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena

Adéla Tavačová: Porovnání axiomatických systémů geometrie u Euklida a Hilberta z hlediska didaktiky matematiky

Vedoucí práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

Diplomové práce učitelství prvního stupně

3. cena

Jana Bartoňová: Matematická prostředí Bludiště a Cyklostezky u žáků 1. stupně ZŠ

Vedoucí práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Čestné uznání

Gabriela Vlková: Pojmotvorný proces ve 2D geometrii u žáků 1. stupně ZŠ

Vedoucí práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

2. cena

Kateřina Pelcová: Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

3. cena

Veronika Sedláčková: Výuka matematiky metodou CLIL na 2. stupni ZŠ

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Gabriela Novotná: Reedukace formálních poznatků v matematice v prostředí individuálního doučování

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Práce z didaktiky matematiky pro speciální pedagogiku

2. cena

Anna Löffelmannová: Finanční gramotnost a její zařazení ve výuce na základních školách praktických

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Seminární práce

Čestné uznání

Linda Trpálková, Marie Dunovská: Možnosti propojení teorie a praxe didaktiky matematiky z pohledu studenta

Vedoucí práce: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

2015
Bakalářské práce (MŠ)

2. cena

Iva Donátová: Strategie předškolních dětí v kompozici skládanek typu „pozitiv – negativ“

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

3. cena

Anna Jungrová: Grafický znak v přípravě na školní matematiku

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena

Michal Sláma: Pythagorejské trojúhelníky

Vedoucí práce: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Čestné uznání

Jan Kozubek: Trisekce úhlu a duplicita krychle pomocí speciálních křivek

Vedoucí práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

Diplomové práce učitelství prvního stupně

1. cena

Tatiana Mutinová: Prvky teorie grafů v učivu matematiky na 1. stupni základní školy

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Čestné uznání

Karolína Pešinová: Nástroje pro budování vlastní edukační strategie

Vedoucí práce: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena

Vladimír Bílek: Žákovské obtíže a chyby při úpravách algebraických výrazů

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

3. cena

Naďa Lundáková: Finanční matematika na základní škole

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Závěrečné práce z celoživotního vzdělávání

3. cena

Dana Žďárská: Srovnání výuky dvou učitelů matematiky

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Čestné uznání

Jan František Teister: Konstrukční úlohy jako problémová oblast v matematice I. stupně ZŠ

Vedoucí práce: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

2014
Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena

Helena Bartlová: Metody řešení slovních úloh pomocí logiky

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Kateřina Horáková: Eukleidovské a přibližné konstrukce pravidelných mnohoúhelníků

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D..

Diplomové práce učitelství prvního stupně

2. cena

Eva Šubrtová: Uchopení matematických výukových prostředí dětmi předškolního věku (5 – 7 let)

Vedoucí práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D..

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena

Kateřina Vladyková: Didaktické situace v matematice na základní škole. Třídění čtyřúhelníků na základě vybraných vlastností

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2. cena

David Reichmann: Nepřímá úměrnost – žákovské strategie, analýza učebnic a didaktické praktiky učitelů

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Závěrečné práce z celoživotního vzdělávání

2. cena

Martina Čáslavová: Řešitelské strategie a obtíže žáků 6. a 7. ročníků u vybraných algebraických úloh (prostřednictvím klinických rozhovorů)

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

2013
Bakalářské práce v prezenčním studiu (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Jiří Bruna: Vybrané objekty v neeuklidovských metrikách

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Čestné uznání

Filip Devera: Řešení úloh z oblasti elektrických obvodů

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Tomáš Vitásek: Elementární funkce a definiční obor

Vedoucí práce: Mgr. Derek Pilous

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

1. cena

Klára Kochová: Kognitivní procesy při taktilním vnímání geometrických těles nevidomými žáky

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

1. cena

Petr Matěka: Obtíže žáků při řešení vybraných slovních úloh z výzkumu TIMSS

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

3. cena

Renata Jozeková: Způsoby využití netbooků a interaktivní tabule učiteli matematiky na základní škole

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Bakalářské práce v kombinovaném studiu (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Tomáš Fabián: Konstrukce křivek u Descarta

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.

3. cena

Naďa Lundáková: Finanční gramotnost v matematice

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

3. cena

Martina Štefánková: Statistika a její užití ve školské matematice

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v kombinovaném studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

2. cena

Michaela Krůtová: Didaktické situace ve výuce matematiky zaměřené na výuku funkcí na druhém stupni základní školy

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

2. cena

Kamila Hrubá: Zpracování tématu desetinná čísla pro výuku matematiky v anglickém jazyce

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2012
Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Pavla Sýkorová: Do jaké míry mohly být české učebnice matematiky politicky „nevinné“? Odraz dějinných skutečností v matematických slovních úlohách 1938-1952

Práce vznikla na Katedře dějin a didaktiky dějepisu, vedoucí práce: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.

3. cena

Vladimír Bílek: Celá a necelá část reálného čísla

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

2. cena

Zdeňka Sýpalová: Poznávání geometrických tvarů

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Čestné uznání

Zuzana Muchová: Pohyb v matematice

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Čestné uznání

Barbora Pěničková: Využití japonských hlavolamů ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

1. cena

Alena Šteflíčková: Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2. cena

Veronika Havelková: GeoGebra ve vzdělávání matematice

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Čestné uznání

Karel Zavřel: Paralely ve vývoji logického myšlení žáka a v dějinách logiky

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.

2011
Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Jan Čadek: Rozpoznávání jazyka na základě frekvenční analýzy

Ved. práce: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Čestné uznání

Anna Sukniak: Jak žáci prvního stupně rozumí termínům o tělesech

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

1. cena

Zdenka Koubová: Sítě krychle jako prostředek pro rozvíjení geometrického myšlení žáků prvního stupně ZŠ

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

2. cena

Sandra Holáková: Rozvoj procesuálních číselných představ u žáků 1. stupně

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Čestné uznání

Věra Koudelková: Rozvoj porozumění rovnicím na 1. stupni ZŠ

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

1. cena

Lucie Šilhánová: Tandemat-didaktická hra pro výuku matematiky na střední škole

Ved. práce: Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, PhD.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v kombinovaném studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

2. cena

Skalová Dana: Aktivní slovní zásoba vztahující se k vnímání těles u dětí ve věku 5 – 6 let (diplomová práce)

Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena

Milena Trojanová: Pravděpodobnostní myšlení žáků prvního stupně základní školy

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

2010
Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena

Karel Zavřel: Historie logiky jako inspirace pro vyučování matematiky

Ved. práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

2. cena

Karel Prášek: Matematika v japonských školách

Ved. práce: doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D.

Čestné uznání

Veronika Havelková: Volně stažitelné geometrické programy

Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Učitelství pro MŠ a 1.st. ZŠ

2. cena

Michaela Králová: „Děda Lesoň“ jako motivační výukové prostředí pro hospitalizované a nemocné děti

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Čestné uznání

Eduard Durník: Prostorová představivost a orientace v prostoru

Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Čestné uznání

Veronika Nuslová: Atomární analýza jako nástroj pochopení myšlenkových operací žáků

Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy

2. cena

Jana Boháčová: Origami jako didaktické prostředí v matematickém vzdělávání

Ved. práce: PhDr. Filip Roubíček, Ph.D.

2.cena

Veronika Zítková: Práce s chybou v hodinách matematiky na francouzských školách

Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Lukáš Saulich: Úvod do práce v programu GeoGebra pomocí netradičně formulovaných úloh

Ved. práce: doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D.

Kombinované studium – pedagogika předškolního věku obhajováno na primární pedagogice

2. cena

Lenka Landrová: Význam sloves pro orientaci v prostoru u dětí ve věku 45-60 měsíců

Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena

Zuzana Sanei: Využití Montessori pomůcek v předmatematické výchově v mateřské škole

Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

Čestné uznání

Martina Dědourková: Název práce: Vstupní kompetence žáků pro matematické vzdělávání na 1. stupni ZŠ

Ved. práce: RNDr. Darina. Jirotková, Ph.D.

Didaktika matematiky a informační výchovy pro speciální pedagogiku

1. cena

Barbora Brázdová: Plošné hlavolamy a jejich užití ke zvýšení matematické gramotnosti u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Ved. práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

2. cena

Jana Podrazilová: Vliv krátkodobé paměti na úspěšnost žáků na speciální škole

Ved. práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

2009
Seminární práce

2. cena

Veronika Nuslová: Využití videonahrávky experimentu v přípravě budoucích učitelů 1. stupně

Učitelství pro MŠ a 1.st. ZŠ

2. cena

Hana Fialová, Pavlína Harcubová

Výukové a diagnostické možnosti prostředí Pavučiny na 1. stupni ZŠ

Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

2. cena

Ivanka Procházková: Pojmotvorný proces v prostředí čtverečkovaného papíru

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Kombinované studium – pedagogika předškolního věku obhajováno na primární pedagogice

2. cena

Libuše Smidžárová: Fenomény obtížnosti řešení Tangramů u dětí předškolního věku

Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy

1. cena

Marta Navrátilová: Slovní úlohy proti toku času na 2. stupni ZŠ

Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2. cena

Zuzana Štíbrová: Neeuklidovské geometrie v historii matematiky a jejich využití pro současné cíle vyučování matematice

Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

3.cena

Eva Patáková: Problem posing a problem solving v matematické soutěži

Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

2008
Učitelství pro MŠ a 1.st. ZŠ

3. cena

Michaela Franková: Zkoumání přijetí netradičního matematicko-didaktického prostředí u dětí předškolního věku a žáků 1. ročníku ZŠ

Ved. práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Kombinované studium – pedagogika předškolního věku obhajováno na primární pedagogice

1. cena

Jarmila Tomanová: Zraková paměť dětí 5-6 letých

Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena

Věra Richterová: Vývoj stavby ze stavebnice KAPLA u tříletých dětí

Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2007
Nediplomní práce (včetně bakalářských) Učitelství pro 1. stupeň

1. cena

Jitka Rozová: Role času ve slovních úlohách na 1. stupni ZŠ

Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena

Tereza Petříková: Převody jednotek u žáků s lehkým mentálním postižením

Ved. práce: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

3. cena

Jana Spilková: Krychlová tělesa – didaktické využití

Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy

2. cena

Helena Čechová, Hana Klímová: Faktory ovlivňující efektivitu učení v matematice

Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

3. cena

Petra Plichtová: Metafora ve vyučování matematice

Ved. práce: RNDr. Václav Sýkora, CSc.

2006
Nediplomové práce (včetně bakalářských)

3. cena

Eva Patáková: Posloupnosti vyšších řádů

Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Učitelství pro 1. stupeň

1. cena

Zuzana Jalůvková: Vliv jazyka na představy žáků o čísle na 1. stupni ZŠ

Ved. práce: doc.RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

3. cena

Eva Patáková: Webovská interaktivní sbírka geometrických úloh

Čestné uznání

Zuzana Národová: Výkladový a překladový slovník matematických termínů (francouzština, čeština) – zaměření aritmetika, algebra

Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2005
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

1 cena:

Hana Hrabáková: Využití Teorie didaktických situací v prostředí české školy

Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2004
Učitelství pro 1. stupeň

1. cena

Jiří Brůžeke: Magické čtverce jako zdroj činností a nápadů pro žáky i učitele

Ved.práce: prof. RNDr. Milan Koman, CSc.

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

1. cena

Lucie Čepelíková: Česko – německý překladový a výkladový a německo – český překladový slovník matematické terminologie, Část: Geometrie

Ved. práce: doc.RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

1. cena:

Tereza Jindráková: Madame du Châtelet, Newtonova Principia a infinitesimální počet

Ved. práce: RNDr. Jaroslav Folta, CSc.

2003
Nediplomové práce

2. cena

Eva Bomerová: Dvě kapitoly z elementární matematiky

Učitelství pro 1. stupeň

1. cena

Jitka Michnová: Čtverečkovaný papír jako cesta ke konstruktivistickému přístupu k vyučování geometrii

Ved.práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

1. cena

Lucie Spurná: Skupinová práce a styly spolupráce ve skupinovém vyučování v hodinách matematiky ve 4. ročníku ZŠ

Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena

Miluše Strnadová: Slovní úlohy s antisignálem na prvním stupni

Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

2002
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

1. cena

Autor: Jana Škvorová

Název práce: Klatovský, Apian a ti druzí (pokus o komparaci učebnic elementární matematiky v 16. století)

Ved. práce: RNDr. Jaroslav Folta, CSc.

3. cena

Jan Herman: Přechod od číselného zadání slovní úlohy k zadání obsahujícímu algebraické prvky

Ved. práce: Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Práce vzniklé v průběhu doktorského studia (nedisertační)

Čestné uznání:

Šárka Pěchoučková: Armáda v Kocourkově a Čínská věta

Ved. práce: Prof. RNDr. Milan Koman, CSc.

Čestné uznání:

Jana Příhonská: Problem solving in the didactics of mathematics

Ved. práce: RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D.