Antonín Jančařík

Základní informace

Pozice: pracovník pověřený záležitostmi oddělení 2. a 3. stupně a tajemník (WhoIs)
E-mail: antonin.jancarik@pedf.cuni.cz
Tel.: +420 221 900 251
Mob: +420 725 307 557

Konzultační hodiny: Konzultace najdete ve studijním informačním systému SIS.

Pedagogická činnost (vyučované předměty)

  • Algebra v informatice,Aplikace algebry,Číselné a algebraické struktury,Polynomická algebra,Vybrané kapitoly z vyšší algebry
  • Teorie čísel,Diskrétní matematika,Algoritmy,Numerické metody, Teorie her, Matematický software a numerické metody

Vědecká činnost

ResearcherID: H-2048-2011
Scopus Author ID:6508329988
ORCID ID: 0000-0003-3331-2396
Profil na ResearchGate

Publikační činnost (výběr)

Úplný seznam výsledků tvůrčí činnosti UK(včetně ediční činnosti)

Knihy

JANČAŘÍK, Antonín. Algebra v informatice. 1 vyd. Praha: Pedagogická fakulta, UK, 2017, 34 s. ISBN 978-80-88176-07-7.

JANČAŘÍK, Antonín. Alternativní přístup k matematické analýze. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 50 s. ISBN 978-80-7290-744-1.

JANČAŘÍK, Antonín. Dynamická matematika. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 46 s. ISBN 978-80-7290-743-4.

JANČAŘÍK, Antonín. Vybrané teorie učeni a jejich projekce do využívání ICT ve výuce matematiky. 1 vyd. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 188 s. ISBN 978-80-7290-766-3.

JANČAŘÍK, Antonín. Products of Abelian groups. 1 vyd. Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011, 113 s. ISBN 978-3-8433-9230-3.

JANČAŘÍK, Antonín. Algorithms and Solving Strategies. 1 vyd. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2007, 48 s. s. ISBN 978-80-7290-337-5.

JANČAŘÍK, Antonín. Hry v matematice. 1 vyd. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2007, 110 s. s. ISBN 978-80-7290-339-9.

JANČAŘÍK, Antonín - HOŠPESOVÁ, Alena - DVOŘÁK, Petr. Využití programu MS Excel v práci učitele matematiky. 1 vyd. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2007, 59 s. s. ISBN 978-80-7290-300-9.

JANČAŘÍK, Antonín. Studijní informační systém. 1 vyd. [S.l.]: UK v Praze, PedF, 2005, 70 s. s.

Kapitoly v knihách

JANČAŘÍK, Antonín. Čísla, číslice a ciferné součty. In: ŠÍR, Zbyněk - HALAS, Zdeněk. Rozvíjení matematických talentů na středních školách I. 1 vyd. Praha: MatfyzPress, 2019, s. 101-105. ISBN 978-80-7378-399-0.

JANČAŘÍK, Antonín. Latinské a magické čtverce. In: ŠÍR, Zbyněk - HALAS, Zdeněk. Rozvíjení matematických talentů na středních školách I. 1 vyd. Praha: MatfyzPress, 2019, s. 125-129. ISBN 978-80-7378-399-0.

JANČAŘÍK, Antonín ...et al. Od aritmetiky k algebře na 2. stupni ZŠ. In: Vzdělávací modul Matematická gramotnost – Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 97-104. ISBN 978-80-7603-059-6.

JIROTKOVÁ, Darina - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava ...et al. Rozvíjení schopností v matematice 1. stupně ZŠ. In: Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost. 1 vyd. Praha: Univerzita KArlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 81-97. ISBN 978-80-7603-059-6.

NOVOTNÁ, Jarmila - NOVÁKOVÁ, Hana ...et al. Řešení (slovních) úloh ve vyučování matematice. In: Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 105-118. ISBN 978-80-7603-059-6.

CLANCHÉ, Pierre - JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Off-Line Communication in Mathematics Using Mobile Devices. In: MELETIOU-MAVROTHERIS, Maria - MAVROU, Katerina - PAPARISTODEMOU, Efi. Integrating Touch-Enabled and Mobile Devices into Contemporary Mathematics Education. 1 vyd. Kypr: IGI Global, 2015, s. 147-176. ISBN 978-1-4666-8714-1. DOI 10.4018/978-1-4666-8714-1.ch007.

JANČAŘÍK, Antonín - JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Games and mathematical thinking. In: Child and Mathematics. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 167-174. ISBN 978-83-7338-473-6.

JANČAŘÍK, Antonín - JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Gry i matematyczne myslenie. In: Dziecko i matematyka. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 205-212. ISBN 978-83-7338-472-9.

JANČAŘÍK, Antonín. Matematická rozcvička - Desítka. In: KAFOMET pro I. a II. stupeň.. 1 vyd. Stařeč: INFRA, s.r.o., 2007, s. 95-95. 28. aktualizace. ISBN 80-902814-0-0.

JANČAŘÍK, Antonín. 2 MS Word. In: MS Office v příkladech : praktický průvodce aplikacemi MS Office. 1 vyd. Praha: Praxis-Media, 2007, s. 1-46. ISSN 1802-7695.

JANČAŘÍK, Antonín. Volba úloh vhodných pro využití tabulkových procesorů ve výuce matematiky. In: IKT vo vyučovaní matematiky 2. 1 vyd. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2006, s. 186-190. Prírodovedec č. 230. ISBN 80-8094-057-6.

LEIPERT, Jiří - JANČAŘÍK, Antonín - OČENÁŠEK, Vladimír ...et al. Modul 7 - Služby informačních sítí. In: S počítačem do Evropy. 1 vyd. Brno: Computer Press, 2004, s. 134-149. ISBN 80-251-0227-0.

JANČAŘÍK, Antonín. Prezentace. In: S počítačem do Evropy. 1 vyd. Brno: Computer Press, 2004, s. 118-133. ISBN 80-251-0227-0.

JANČAŘÍK, Antonín. Základní pojmy informačních technologií. In: S počítačem do Evropy. 1 vyd. Brno: Computer Press, 2004, s. 37-55. ISBN 80-251-0227-0.

Články v odborných časopisech

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - JANČAŘÍK, Antonín. Participation of cynology teams in disaster searches in the Czech Republic in 2006-2017. The Science for Population Protection [online]. 2019, 2019 (11), 59-70. ISSN 1803-635X.

JANČAŘÍK, Antonín - KEPKA, Tomáš. Aritmetika I - Harmonická čísla. Učitel matematiky. 2018, 26 (1), 29-37. ISSN 1210-9037.

JANČAŘÍK, Antonín - PIKARTOVÁ, Táňa. Ve školách chybí stovky učitelů. Týdeník školství. 2018, 26 (35), 5-5. ISSN 1210-8316.

RUSEK, Martin - JANČAŘÍK, Antonín. Analysis of Ambiguous Information about Chemical Compounds in Online Databases. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 2017, 13 (10), 6533-6543. ISSN 1305-8215. DOI 10.12973/ejmste/78095.

JANČAŘÍK, Antonín - JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Teaching aids and work with models in e-Learning environments. Electronic Journal of e-Learning. 2017, 15 (3), 244-258. ISSN 1479-4403.

KOSTELECKÁ, Yvona - KOSTELECKÝ, Tomáš - JANČAŘÍK, Antonín...et al. Děti imigrantů v českých školách. Speciální pedagogika. 2015, 25 (1), 29-51. ISSN 1211-2720.

KOSTELECKÁ, Yvona - KOSTELECKÝ, Tomáš - JANČAŘÍK, Antonín...et al. The Linguistic Integration of Immigrant Children into Czech Elementary Schools. Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2015, 50 (2), 181-192. ISSN 0300-5402. DOI 10.14712/23361980.2015.97.

JANČAŘÍK, Antonín - KOSTELECKÁ, Yvona. The Scoring of Matching Questions Tests: A Closer Look. Electronic Journal of e-Learning. 2015, 13 (4), 268-276. ISSN 1479-4403.

KOSTELECKÁ, Yvona - JANČAŘÍK, Antonín. The Unidentifiable: Children of Czech Citizens Whose Mother Tongue is not Czech. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015, 192 (24 June 2015), 26-32. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2015.06.004.

KOSTELECKÁ, Yvona - JANČAŘÍK, Antonín. The Process of Czech Language Acquisition by Foreign Pupils at Lower Secondary School. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 2014, 7 (1), 7-13. ISSN 2336-2375. DOI 10.7160/eriesj.2014.070102.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - JANČAŘÍK, Antonín. Hry v jazykovém vyučování. Poradce ředitele. 2013, 1 (5), 46-47. ISSN 1805-5087.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - JANČAŘÍK, Antonín. Tři stolní hry pro předškoláky. Poradce ředitelky mateřské školy. 2013, 2 (5), 36-40. ISSN 1804-9745.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - JANČAŘÍK, Antonín. Učíme se přemýšlet : Hry a výherní strategie. Poradce ředitele. 2013, 1 (6), 30-35. ISSN 1805-5087.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - JANČAŘÍK, Antonín. Využití her ve vyučování. Poradce ředitele. 2013, 1 (4), 42-43. ISSN 1805-5087.

JANČAŘÍK, Antonín. ICT AND ASSESSMENT OF RESULTS OF EDUCATION. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. 2012, V(2012) (1), 297-302. ISSN 1337-6365.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - NOVOTNÁ, Jarmila - JANČAŘÍK, Antonín. Koncept dobrých otázek. Poradce ředitele školy. 2012, 1012 (Listopad), 36-41. ISSN 1805-5087.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - JANČAŘÍK, Antonín. Předškoláci a počítače. Poradce ředitelky mateřské školy. 2012, 1 (8), 17-20. ISSN 1804-9745.

JANČAŘÍK, Antonín - ŠMÍD, Jan. Struktura jako výtvarný a matematický princip formy, obsahu a znázornění. Výtvarná výchova. 2012, 52 (2), 20-25. ISSN 1210-3691.

JANČAŘÍK, Antonín - JANČAŘÍK, Joel. On finite congurence-simple semirings. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. 2011, 4(2011) (2), 69-75. ISSN 1337-6365.

JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila. Potential of CAS for development of mathematical thinking. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. 2011, 4(2011) (1), 395-404. ISSN 1337-6365.

JANČAŘÍK, Antonín - JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Rozvoj geometrické představivosti předškoláků. Poradce ředitelky mateřské školy. 2011, 1 (4), 28-30. ISSN 1804-9745.

JANČAŘÍK, Antonín. Soustavy lineárních rovnic a počítače. Matematika - fyzika - informatika. 2011, 20 (5), 301-308. ISSN 1210-1761.

ŠMÍD, Jan - JANČAŘÍK, Antonín. Symetrie v českém kubismu. Výtvarná výchova. 2011, 51 (1), 6-10. ISSN 1210-3691.

JANČAŘÍK, Antonín - JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Wiki Tools in the Preparation and Support of e-Learning Courses. The Electronic Journal of e-Learning. 2010, 8 (2), 123-132. ISSN 1479-4403.

Příspěvky ve sbornících

JANČAŘÍK, Antonín. GRAPHICAL SOLUTION OF WORD PROBLEMS. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. OPPORTUNITIES IN LEARNING AND TEACHING ELEMENTARY MATHEMATICS. Praha: PedF UK, 2019, s. 445-446. ISBN 978-80-7603-069-5.

BÍMOVÁ, Daniela - BLAŽKOVÁ, Růžena - BŘEHOVSKÝ, Jiří ...et al. Vzdělávací modul Matematická gramotnost s metodikou. In: Vzdělávací modul Matematická gramotnost s metodikou. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedaogická fakulta, 2019, s. 1-31. ISBN 978-80-7603-057-2.

NOVOTNÁ, Jarmila - JANČAŘÍK, Antonín ...et al. Principles of Efficient use of ICT in Mathematics Education. In: KLIMIS, Ntalianis - ANTONINOS, Andreatos - CLEO, Sgouropoulos. Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2018, s. 431-437. ISBN 978-1-912764-07-5. ISSN 2048-8637.

JANČAŘÍK, Antonín. Response devices in tertiary education. In: 17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018, s. 500-506. ISBN 978-80-227-4765-3.

JANČAŘÍK, Antonín - JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina ...et al. Use of ICT for Modelling Physical Problems in Pre-Service Mathematics Teacher Training. In: KLIMIS, Ntalianis - ANTONINOS, Andreatos - CLEO, Sgouropoulos. Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2018, s. 205-211. ISBN 978-1-912764-07-5. ISSN 2048-8637.

JANČAŘÍK, Antonín - ČADEK, Jan. Fractals, robots and mathematics education. In: 16th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2017 - Proceedings. Bratislava: STU, 2017, s. 712-722. ISBN 978-80-227-4650-2.

JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Home schooling and computer-based collaborative activities. In: MESQUITA, Anabela - PERES, Paula. Proceedings of the 16th Europen Conference on e-Learning ECEL 2017. 1 vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017, s. 205-210. ISBN 978-1-911218-59-3. ISSN 2049-100X.

MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Computers and multimedia in the situation of language and cultural diversity. In: NOVOTNÁ, Jarmila - JANČAŘÍK, Antonín. Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL. 1 vyd. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016, s. 491-499. ISBN 978-1-911218-18-0. ISSN 2048-8637.

JANČAŘÍK, Antonín - PILOUS, Derek ...et al. Critical problems in 2015 entrance exams at faculty of education, charles university in Prague. In: BALKO, Ľudovít - SZARKOVÁ, Dagnar - RICHTÁRIKOVÁ, Daniela. Proceedings, 15th Conference of Applied Mathematics 2016. 1 vyd. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2016, s. 886-890. ISBN 978-80-227-4531-4.

MORAOVÁ, Hana. Cultural content of mathematics word problems in online electronic materials. In: NOVOTNÁ, Jarmila - JANČAŘÍK, Antonín. Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL. 1 vyd. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016, s. 500-505. ISBN 978-1-911218-17-3.

KOSTELECKÁ, Yvona - ZIMČÍK, Ludvík - JANČAŘÍK, Antonín ...et al. Distance learning and the home schooling in the Czech Republic. In: NOVOTNÁ, Jarmila - JANČAŘÍK, Antonín. Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL. 1 vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International, 2016, s. 364-372. ISBN 978-1-911218-18-0. ISSN 2048-8637.

JANČAŘÍK, Antonín. Dynamic models using 3D projection. In: NOVOTNÁ, Jarmila - JANČAŘÍK, Antonín. Proceedings of the European Conference on e-Learning ECEL 2016. 1 vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International, 2016, s. 296-304. ISBN 978-1-911218-18-0. ISSN 2048-8637.

RUSEK, Martin - JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Chemical calculations: A neccessary evil or an important part of chemistry education?. In: BALKO, Ľudovít - SZARKOVÁ, Dagnar - RICHTÁRIKOVÁ, Daniela. APLIMAT 2016 - 15th Conference on Applied Mathematics 2016, Proceedings. 1 vyd. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2016, s. 978-986. ISBN 978-80-227-4531-4.

ROBOVÁ, Jarmila - VONDROVÁ, Naďa ...et al. Pre-Service Mathematics Teachers´ Designing Teaching Supported by GeoGebra. In: NOVOTNÁ, Jarmila - JANČAŘÍK, Antonín. Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL. 1 vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International, 2016, s. 586-594. ISBN 978-1-911218-18-0. ISSN 2048-8637.

JANČAŘÍK, Antonín ...et al. Pre-service teachers´ understanding of infinitesimal calculus. In: BALKO, Ľudovít - SZARKOVÁ, Dagnar - RICHTÁRIKOVÁ, Daniela. APLIMAT 2016 - 15th Conference on Applied Mathematics 2016, Proceedings. 1 vyd. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2016, s. 591-596. ISBN 978-80-227-4531-4.

JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Scaffolding in e-learning course for gifted children. In: KRAINER, Konrad - VONDROVÁ, Naďa. Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016, s. 2354-2360. ISBN 978-80-7290-844-8.

NOVOTNÁ, Jarmila - JANČAŘÍK, Antonín - RUSEK, Martin ...et al. STEM and project-based education. In: BALKO, Ľudovít - SZARKOVÁ, Dagmar - RICHTÁRIKOVÁ, Daniela. APLIMAT 2016 - 15th Conference on Applied Mathematics 2016, Proceedings. 1 vyd. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2016, s. 876-884. ISBN 978-80-227-4531-4.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - JANČAŘÍK, Antonín ...et al. Work with models in e-learning environments. In: NOVOTNÁ, Jarmila - JANČAŘÍK, Antonín. Proceedings of the European Conference on e-Learning ECEL 2016. 1 vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International, 2016, s. 305-314. ISBN 978-1-911218-18-0. ISSN 2048-8637.

JANČAŘÍK, Antonín - MORAOVÁ, Hana ...et al. Communicating mathematics as a tool for improving key and mathematical competences. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. DEVELOPING MATHEMATICAL LANGUAGE AND REASONING. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015, s. 166-174. ISBN 978-80-7290-833-2.

JANČAŘÍK, Antonín. Dynamic Models. In: JEFFERIES, A. - CUBRIC, M.. PROCEEDINGS OF THE 14TH EUROPEAN CONFERENCE ON R-LEARNING (ECEL 2015). NR READING: ACAD CONFERENCES LTD, 2015, s. 264-271. ISBN 978-1-910810-71-2. ISSN 2048-8637.

JANČAŘÍK, Antonín - BÍLÁ, Alice. Limity matematického software a jeho uživatelů. In: VELICHOVÁ, Daniela. Proceeding of 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. Bratislava: Publishing House of STU, 2015, s. 45-52. ISBN 978-80-227-4314-3.

JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila. Mathematics and Theatre Activities. In: VELICHOVÁ, Daniela. Proceeding of 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. Bratislava: Publishing House of STU, 2015, s. 422-430. ISBN 978-80-227-4314-3.

JANČAŘÍK, Antonín - BÍLÁ, Alice. Popularizace vědy - představení matematiky středoškolským studentům. In: VELICHOVÁ, Daniela. Proceeding of 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. Bratislava: Publishing House of STU, 2015, s. 416-421. ISBN 978-80-227-4314-3.

JANČAŘÍK, Antonín - VONDROVÁ, Naďa. Interaktivní tabule v kurzu didaktiky matematiky pro budoucí učitele matematiky. In: VELICHOVÁ., Daniela. APLIMAT 2014: 13th Conference on Applied Mathematics, Proceedings. 1 vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Publishing House of STU, 2014, s. 411-418. ISBN 978-80-227-4140-8.

JANČAŘÍK, Antonín - PILOUS, Derek. Netradiční přístupy k matematické analýze i nekonečně malé veličiny. In: VELICHOVÁ, Daniela. APLIMAT 2014: 13th Conference on Applied Mathematics, Proceedings. 1 vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Publishing House of STU, 2014, s. 201-205. ISBN 978-80-227-4140-8.

ŠMÍD, Jan - JANČAŘÍK, Antonín. Opuštění dimenze Dimenze jako rozměr matematického a výtvarného prostoru. In: VELICHOVÁ., Daniela. APLIMAT 2014: 13th Conference on Applied Mathematics, Proceedings. 1 vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Publishing House of STU, 2014, s. 393-398. ISBN 978-80-227-4140-8.

JANČAŘÍK, Antonín - KOSTELECKÁ, Yvona ...et al. The effect of types of diagnostic test assignments on student scores. In: HOUŠKA, Milan - KREJČÍ, Igor - FLÉGL, Martin. Efficiency and responsibility in education: 2014: proceedings of the 11th international conference: 5th-6th June 2014, Prague, Czech Republic, EU. 1 vyd. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2014, s. 262-269. ISBN 978-80-213-2468-8.

JANČAŘÍK, Antonín - KOSTELECKÁ, Yvona ...et al. The Scoring of Matching Questions Tests: A Closer Look. In: ØRNGREEN, Rikke - TWEDDELL LEVINSEN, Karin. Proceedings of the 13th European Conference on e-Learning : ECEL‐2014. 1 vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 251-255. ISBN 978-1-910309-67-4. ISSN 2048-8637.

JANČAŘÍK, Antonín. CDA obstacles in teacher training. In: Education and Education Management. 1 vyd. NEWARK: IERI, 2013, s. 9-14. 28. ISBN 978-1-61275-058-3. ISSN 2160-1070.

JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila. E-didactical shift. In: KVASNIČKA, Roman. Proceedings of the 10th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. 1 vyd. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2013, s. 240-247. ISBN 978-80-213-2378-0.

KOSTELECKÁ, Yvona - JANČAŘÍK, Antonín. Factors influencing language proficiency of foreign children attending Czech primary schools. In: KVASNIČKA, Roman. Efficiency and Responsibility in Education 2013 : Proceedings of the 10th International Conference. 1 vyd. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2013, s. 291-299. ISBN 978-80-213-2378-0.

JANČAŘÍK, Antonín - JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. "Good" Questions in Teaching. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences. 1 vyd. Amsterdam: Elsevier BV, 2013, s. 964-968. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2013.09.311.

JANČAŘÍK, Antonín - ŠMÍD, Jan ...et al. Matematika a výtvarné umění, Přírodní formy a systémy, Krystaly. In: SZÁRKOVÁ, Dagmar - RICHTÁRIKOVÁ, Daniela - ZÁHONOVÁ, Viera. Proceedings of 12th Conference of Applied Mathematics. 1 vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2013, s. 361-368. ISBN 978-80-227-3865-1.

NOVOTNÁ, Jarmila - JANČAŘÍK, Antonín - JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina ...et al. Primary school teachers´ attitudes to theatre activities in mathematics education. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. Symposium on Elementary Maths Teaching SEMT ´13. Proceedings. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2013, s. 220-227. ISBN 978-80-7290-637-6.

JANČAŘÍK, Antonín. Scaffolding in e-Learning Environment. In: MÉLANIE, Ciussi - MARC, Augier. Proceedings of the 12th European Conference on e-Learning. 1 vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013, s. 149-155. ISBN 978-1-909507-84-5. ISSN 2048-8637.

JANČAŘÍK, Antonín - JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. Teaching and learning mathematics through math theatre activities. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. Symposium on Elementary Maths Teaching SEMT ´13. Proceedings. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2013, s. 344-345. ISBN 978-80-7290-637-6.

JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. The Role of Computers in Pre-service Teacher Training - Are Our Graduates Ready for the Challenge?. In: SZÁRKOVÁ, Dagmar - RICHTÁRIKOVÁ, Daniela - ZÁHONOVÁ, Viera. Proceedings of 12th Conference of Applied Mathematics. 1 vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2013, s. 351-358. ISBN 978-80-227-3865-1.

JANČAŘÍK, Antonín. Co brání efektivnímu využívání ICT ve vzdělávání. In: KOHNOVÁ, Jana. Profesní rozvoj učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2012, s. 226-233. ISBN 978-80-7290-548-5.

NOVOTNÁ, Jarmila - JANČAŘÍK, Antonín. GIFTED PUPILS, CALCULUS AND INFINITESIMAL CALCULUS. In: KVASNIČKA, Roman. EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2012. 1 vyd. PRAGUE 6: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2012, s. 434-441. ISBN 978-80-213-2289-9.

JANČAŘÍK, Antonín. ICT AND ASSESSMENT OF RESULTS OF EDUCATION. In: KOVÁČOVÁ, Monika. Aplimat. 11th International Conference. 1 vyd. Bratislava: Faculty of Machanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2012, s. 735-740. ISBN 978-80-89313-58-7.

JANČAŘÍK, Antonín ...et al. ICT v matematice - co vlastně máme učit?. In: AUSBERGEROVÁ, Marie - BASTL, Bohumír - LÁVIČKA, Miroslav. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012. 1 vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2012, s. 1-4. ISBN 978-80-86843-38-4.

VONDROVÁ, Naďa - JANČAŘÍK, Antonín. Implementation of Netbooks in the Teaching of Mathematics in the Primary Schools. In: BELDHUIS, Hans. PROCEEDINGS OF THE 11TH EUROPEAN CONFERENCE ON E-LEARNING. 1 vyd. NR READING: ACAD CONFERENCES LTD, 2012, s. 567-574. ISBN 978-1-908272-74-4. ISSN 2048-8637.

JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila - PELANTOVÁ, Alena ...et al. Pohybové úlohy - Mohou studenti také přemýšlet?. In: AUSBERGEROVÁ, Marie - BASTL, Bohumír - LÁVIČKA, Miroslav. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012. 1 vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2012, s. 85-89. ISBN 978-80-86843-38-4.

JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila. Pre-service teachers and ICT. In: KUZNIAK, Alain. Proceedings of Colloquium The Didactics of Mathematics: Approaches and Issues. A Hommage to Michèle Artigue. 1 vyd. Paříž: Université Paris Diderot, 2012, s. 43-45.

ŠMÍD, Jan - JANČAŘÍK, Antonín. STRUKTURA JAKO VÝTVARNÝ A MATEMATICKÝ PRINCIP FORMY, OBSAHU A ZNÁZORNĚNÍ. In: KOVÁČOVÁ, Monika. Aplimat. 11th International Conference. 1 vyd. Bratislava: Faculty of Machanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2012, s. 619-628. ISBN 978-80-89313-58-7.

JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. "For show" or efficient use of ICT in mathematics teaching?. In: JOUBERT, Marie - CLARK-WILSON, Alison - MCCABE, Michael. Proceedings of the 10th International Conference for Technology in Mathematics Education (ICTMT 10). 1 vyd. Portsmouth: University of Chichester, University of Portsmouth, 2011, s. 166-171.

JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. CHASE FOR A BULLET - USE OF ICT FOR DEVELOPING STUDENTS´ FUNCTIONAL THINKING. In: PYTLAK, Marta - ROWLAND, Tim - SWOBODA, Ewa. Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. 1 vyd. Rzeszow: Unversity of Rzeszow, 2011, s. 2980-2981. ISBN 978-83-7338-683-9.

JANČAŘÍK, Antonín - JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - NOVÁKOVÁ, Anežka ...et al. MATHEMATICA LUDUS (MATHEMATICS BY PLAY). In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. PROCEEDINGS - THE MATHEMATICAL KNOWLEDGE NEEDED FOR TEACHING IN ELEMENTARY SCHOOLS. 1 vyd. Praha: CHARLES UNIV PRAGUE, FAC EDUC, OVOCNY TRH 5, PRAHA 1, 116 36, CZECH REPUBLIC, 2011, s. 367-369. ISBN 978-80-7290-509-6.

JANČAŘÍK, Antonín - JANČAŘÍK, Joel. ON FINITE CONGRUENCE-SIMPLE SEMIRINGS. In: KOVÁČOVÁ, Monika. Aplimat. 10th International Conference. 1 vyd. Bratislava: Faculty of Machanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2011, s. 121-127. ISBN 978-80-89313-51-8.

JANČAŘÍK, Antonín - NOVOTNÁ, Jarmila. Potential of CAS for development of mathematical thinking. In: KOVÁČOVÁ, Monika. Aplimat. 10th International Conference. 1 vyd. Bratislava: Faculty of Machanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2011, s. 1375-1384. ISBN 978-80-89313-51-8.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení