Michaela Kaslová

Základní informace

Pozice: oddělení 1. stupně (WhoIs)
E-mail: michaela.kaslova@pedf.cuni.cz
Tel.:
+420 221 900 226
Konzultační hodiny: Konzultace najdete ve studijním informačním systému SIS.

Pedagogická činnost (vyučované předměty)

  • Didaktika matematické gramotnosti, Rozvoj matematické gramotnosti,Rozvoj předmatematické gramotnosti,Vybrané kapitoly z matematické gramotnosti
  • Cesty poznávání v matematice, Dítě a matematika,Nadprůměrné dítě v matematice, Matematika a volný čas
  • Základy logiky a logického myšlení
  • Učíme společně matematiku

Vědecká činnost

ORCID ID: 0000-0003-0415-1087
Profil na ResearchGate

Publikační činnost (výběr)

Úplný seznam výsledků tvůrčí činnosti UK(včetně ediční činnosti)

Knihy a učebnice

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - KASLOVÁ, Michaela - KOŤÁTKOVÁ, Soňa ...et al. ROZVOJ PREGRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. 1 vyd. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2019, 146 s. ISBN 978-80-7603-125-8.

GREGER, David - SIMONOVÁ, Jaroslava - STRAKOVÁ, Jana ...et al. Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze — Pedagogická fakulta, 2015, 180 s. ISBN 978-80-7290-861-5.

KASLOVÁ, Michaela. Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2010, 206 s. RAABE nahlížet-nacházet. ISBN 978-80-86307-96-1.

KASLOVÁ, Michaela - KRČMÁŘ, Jan. Geometrie a slovní úlohy. 1 vyd. Praha: SPN, 2005, 48 s. s. Procvičujeme si. ISBN 80-7235-287-3.

KASLOVÁ, Michaela - MALÁ, Romana. Geometrie a slovní úlohy - matematika pro 4. ročník ZŠ. 1 vyd. Praha: SPN, 2005, 48 s. s. Procvičujeme si. ISBN 80-7235-285-7.

KASLOVÁ, Michaela. Počítání do milionu - matematika pro 4. r. ZŠ. 1 vyd. Praha: SPN, 2005, 40 s. s. Procvičujeme si. ISBN 80-7235-284-9.

KASLOVÁ, Michaela. Počítání přes milion - matematika pro 5. r. ZŠ. 1 vyd. Praha: SPN, 2005, 40 s. s. Procvičujeme si. ISBN 80-7235-286-5.

KASLOVÁ, Michaela - FIALOVÁ, Dana. Geometrie a slovní úlohy - matematika ve 2. ZŠ. 1 vyd. Praha: SPN, 2004, 40 s. s. Procvičujeme si .... ISBN 80-7235-245-8.

KASLOVÁ, Michaela - MALÁ, Romana. Geometrie a slovní úlohy - matematika ve 3. ročníku ZŠ. 1 vyd. Praha: SPN, 2004, 40 s. s. Procvičujeme si .... ISBN 80-7235-278-4.

KASLOVÁ, Michaela - FIALOVÁ, Dana. Počítání do dvaceti - matematika v 1. ročníku ZŠ. 1 vyd. Praha: SPN, 2004, 40 s. s. Procvičujeme si ..... ISBN 80-7235-242-3.

KASLOVÁ, Michaela - FIALOVÁ, Dana. Počítání do sta. 1 vyd. Praha: SPN, 2004, 40 s. s. Procvičujeme si .... ISBN 80-7235-244-X.

KASLOVÁ, Michaela. Počítání do tisíce. 1 vyd. Praha: SPN, 2004, 40 s. s. Procvičujeme si.... ISBN 80-7235-277-6.

FIALOVÁ, Dana - KASLOVÁ, Michaela - DOSTÁLOVÁ, Jana ...et al. Farebná matematika pre druhákov. 1 vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2002, 56 s. s. ISBN 80-7181431-8.

KASLOVÁ, Michaela - ČÍŽKOVÁ, Romana - LAKSAROVÁ, Markéta ...et al. Farebná matematika pre piatakov. 1 vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2002, 56 s. s. ISBN 80-7181434-2.

FIALOVÁ, Dana - KASLOVÁ, Michaela - HORNYCHOVÁ, Alice. Farebná matematika pre prvákov. 1 vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2002, 56 s. s. ISBN 80-7181430-X.

KASLOVÁ, Michaela - ČÍŽKOVÁ, Romana - LAKSAROVÁ, Markéta ...et al. Farebná matematika pre štvrtákov. 1 vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2002, 56 s. s. ISBN 80-7181433-4.

KASLOVÁ, Michaela - ČÍŽKOVÁ, Romana - LAKSAROVÁ, Markéta ...et al. Farebná matematika pre tretiakov. 1 vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2002, 56 s. s. ISBN 80-7181432-6.

KASLOVÁ, Michaela - ČÍŽKOVÁ, Romana - FIALOVÁ, Dana ...et al. Sbírka úloh z matematiky pro 4. a 5. ročník. 1 vyd. Praha: SPN, 2002, 136 s. s. ISBN 80-7235-169-9.

KASLOVÁ, Michaela - FIALOVÁ, Dana - ČÍŽKOVÁ, Romana. Sbírka úloh z matematiky pro 2. a 3. ročník ZŠ. 1 vyd. Praha: SPN, 2001, 119 s. s. ISBN 80-7235-168-0.

KASLOVÁ, Michaela - ČÍŽKOVÁ, Romana - LAKSAROVÁ, Markéta ...et al. Barevná matematika pro čtvrťáky. 1 vyd. Praha: SPN, 1999, 56 s. s. ISBN 80-7235-073-.

FIALOVÁ, Dana - KASLOVÁ, Michaela - DOSTÁLOVÁ, Jana ...et al. Barevná matematika pro druháky. 1 vyd. Praha: SPN, 1999, 56 s. s. ISBN 80-7235-071-4.

FIALOVÁ, Dana - KASLOVÁ, Michaela - DOSTÁLOVÁ, Jana ...et al. Barevná matematika pro prvňáčky. 1 vyd. Praha: SPN, 1999, 56 s. s. ISBN 80-7235-070-6.

KASLOVÁ, Michaela - ČÍŽKOVÁ, Romana - LAKSAROVÁ, Markéta ...et al. Barevná matematika pro třeťáky. Praha: SPN, 1999, 56 s. s. ISBN 80-7235-072-.

KASLOVÁ, Michaela - JAROŠOVÁ, Jana - NECHANICKÁ, Renata. Matematika pro 4. ročník ZŠ - pracovní sešit. 1 vyd. Praha: SPN, 1999, 80 s. s. ISBN 80-7235-098-6.

KASLOVÁ, Michaela - JAROŠOVÁ, Jana - NECHANICKÁ, Renata. Učebnice matematiky pro 4. ročník ZŠ. 1 vyd. Praha: SPN, 1999, 128 s. s. ISBN 80-7235-097-8.

KASLOVÁ, Michaela - JAROŠOVÁ, Jana - NECHANICKÁ, Renata. Matematika pro 3. ročník ZŠ. 1 vyd. Praha: SPN, 1998, 128 s. s. ISBN 80-7235-032-3.

KASLOVÁ, Michaela - JAROŠOVÁ, Jana - NECHANICKÁ, Renata. Matematika pro 3. ročník ZŠ - pracovní sešit. 1 vyd. Praha: SPN, 1998, 80 s. s. ISBN 80-7235-033-1.

KASLOVÁ, Michaela. Metodická příručka k učebnici matematiky a pracovnímu sešitu pro 3. ročník ZŠ. 1 vyd. Praha: SPN, 1998, 16 s. s. ISBN 80-7235-046-3.

COUFALOVÁ, Jana - KASLOVÁ, Michaela - PĚCHOUČKOVÁ, Šárka. Matematika pro 1. ročník ZŠ - část první. 1 vyd. Praha: Fortuna, 1997, 64 s. s. ISBN 80-7168-375-2.

COUFALOVÁ, Jana - KASLOVÁ, Michaela - PĚCHOUČKOVÁ, Šárka ...et al. Metodická příručka k učebnicím v prvním r. ZŠ. 1 vyd. Praha: Fortuna, 1997, 103 s. s. ISBN 80-7168-379-5.

Kapitoly v knihách

KASLOVÁ, Michaela. Polytechnická výchova a předmatematická gramotnost. In: KOBEROVÁ, Eva. Malí šikulové - odborný studijní text. 1 vyd. Nymburk: VISK, 2015, s. 3-31. Malí šikulové, 1.

KASLOVÁ, Michaela ...et al. Prelogické myšlení. In: FUCHS, Eduard - LIŠKOVÁ, Hana - ZELENDOVÁ, Eva. Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. 1 vyd. Praha: JČMF, 2015, s. 76-101. JČMF. ISBN 978-80-7015-022-1.

KASLOVÁ, Michaela ...et al. Trasformace v předmatematické gramotnosti. In: FUCHS, Eduard - LIŠKOVÁ, Hana - ZELENDOVÁ, Eva. Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. 1 vyd. Praha: JČMF, 2015, s. 102-119. 1. ISBN 978-80-7015-022-1.

KASLOVÁ, Michaela. Expression of quantity - language of children 5-7 years old. In: Child and Mathematics. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 23-28. ISBN 978-83-7338-473-6.

KASLOVÁ, Michaela. Problémové dítě a číslo. In: Problémové dítě - hra. Praha: RAABe, 2009, s. 1-70.

KASLOVÁ, Michaela. Wyrazenia ilosci - jezyk dzieci 5-7 letnich. In: Dziecko i matematika. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 39-44. ISBN 978-83-7338-472-9.

KASLOVÁ, Michaela. Labyrinty. In: Metodické listy pro mateřské školy. 1 vyd. Praha: dr. Josef Raabe, 2006, s. 1-25.

KASLOVÁ, Michaela. Transformace mluveného kódu do matematického symbolického kódu a naopak. In: Multidisciplinární komunikace: problém a princip všeobecného vzdělávání. 1 vyd. [S.l.]: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2005, s. 266-282. ISBN 80-7290-199-0.

KASLOVÁ, Michaela. Rituály v hodinách matematiky na prvním stupni. In: UHLÍŘOVÁ, Martina. Cesty (k) poznávání v matematice primární školy. 1 vyd. Olomouc: UP Pedf, 2004, s. 165-170. ISBN 80-244-0818-X.

KASLOVÁ, Michaela. Efekt očekávání a produkce výborného žáka. In: ZHOUF, Jaroslav. Ani jeden matematický talent nazmar. 1 vyd. Hradec Králové: Pedagogické centrum, 2003, s. 107-111. ISBN 80-7015-936-7.

KASLOVÁ, Michaela. B 3.5 Předmatematické představy / třídění 2. část. In: Metodické listy pro předškolní vzdělávání. 1 vyd. Praha: RAABE, 1999, s. 1-23. ISBN 80-86307-03-4.

KASLOVÁ, Michaela. B 3.7 Předmatematické představy - uspořádání I. In: Metodické listy pro předškolní vzdělávání. 1 vyd. Praha: RAABE, 1999, s. 1-22. ISBN 80-86307-03-4.

Články v odborných časopisech

KASLOVÁ, Michaela. Dva dny s didaktikou matematiky. Učitel matematiky. 2019, 27 (3), 198-200. ISSN 1210-9037.

KASLOVÁ, Michaela. Pojem celek v mateřské škole. Predškolská výchova. 2017, LXXI (4), 7-21. ISSN 0032-7220.

KASLOVÁ, Michaela. Paradoxy tvorby a jejich uplatnění ve výuce matematiky. ARNICA. 2011, 2011 (1), 25-32. ISSN 1804-8366.

KASLOVÁ, Michaela. Trudności zwiazane z transformacja slów na symboliczny kod matematyczny. Studia matematyczne Akademii Świetokrzyskiej. 2003, 10, 129-134. ISSN 1644-8510.

KASLOVÁ, Michaela. Přenos výsledků výzkumu do učitelské praxe na příkladu z matematiky. Pedagogika. 1999, 49 (2), 139-147. ISSN 3330-3815.

Příspěvky ve sbornících

KASLOVÁ, Michaela. Worksheets in Czech kindeergartens. In: Oportunity in Learning and Teaching Mathematics. Praha: UK PEDF, 2019, s. 473-475. ISBN 978-80-7603-069-5.

KASLOVÁ, Michaela. DIVERSITY OF RESULTS IN RESEARCH IN THE DOMAIN OF PRE-SCHOOL MATHEMATICS AT KINDERGARTEN : RETRO-ANALYSIS. In: MORAOVÁ, Hana - NOVOTNÁ, Jarmila. EQUITY AND DIVERSITY IN ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION. 1 vyd. Praha: UK PEDF, 2017, s. 255-264. ISBN 978-80-7290-955-1.

KASLOVÁ, Michaela. Komplexní aktivity jako motivační faktir talentů na prvním stupni. In: ZHOUF, Jaroslav. Ani jeden matemartický talent nazmar 2017. 1 vyd. Praha: Univerzita Hradec Králové a JČMF, 2017, s. 6-20.

KASLOVÁ, Michaela. KONEKTIVNÍ DIDAKTICKÉ STRUKTURY V MATEŘSKÉ ŠKOLE SE ZAMĚŘENÍM NA STIMULACI PRELOGICKÉHO MYŠLENÍ. In: MURCÍN, Viktor. Matematika vo svete predškoláka. 1 vyd. Bratislava: Pro Solution s.r.o., Educational Academy, 2017, s. 29-46. 1. ISBN 978-80-8139-111-8.

KASLOVÁ, Michaela. Pangea v kontextu matematických soutěží. In: FUCHS, Eduard. Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 16 let?. Praha: JČMF, 2017, s. 101-127.

KASLOVÁ, Michaela ...et al. Pracovní listy rozvíjející předmatematickou gramotnost u předškolních dětí zařazené do vzdělávání učitelek mateřských škol. In: SEBÍNOVÁ, Katarína - GEROVÁ, L´ubica - VOŠTINÁR, Patrik. Primárne matematické vzdelávanie - teoria, výskum, prax. 1 vyd. Banská Bystrica: Belianum UMB, 2017, s. 53-57. 1. ISBN 978-80-557-1236-9.

KASLOVÁ, Michaela. Kombinatorické aktivity v (pre)geometrii. In: ŽILKOVÁ, Katarína. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Universitas Catholica Ružomberok. 1 vyd. Ružomberok: Verbum, 2016, s. 102-111. 4. ISSN 1336-2232.

KASLOVÁ, Michaela. Od plánku k mapě. In: VONDROVÁ STEHLÍKOVÁ, Naďa. Dva dny s didaktikou matematiky 2016. 1 vyd. Praha: UK Pedf, JČMF, 2016, s. 17-29. 1. ISBN 978-80-7290-894-3.

KASLOVÁ, Michaela - HIŤHOVÁ, Daniela. Počitadlo. In: VONDROVÁ STEHLÍKOVÁ, Naďa. Dva dny s didaktikou matematiky 2016. 1 vyd. Praha: UK Pedf, JČMF, 2016, s. 75-82. 1. ISBN 978-80-7290-894-3.

KASLOVÁ, Michaela. Smysluplné aktivity v mateřské škole v přípravě na školní matematiku. In: CHYTRÝ, Vlastimil - JANOVEC, Jan. Trendy a perspektivy předškolního vzdělávání. 1 vyd. Ústí nad Labem: 1, 2016, s. 34-43. ISBN 978-80-7561-025-6.

KASLOVÁ, Michaela. Jeden nebo nekonečně mnoho?. In: ZHOUF, Jaroslav. Ani jeden matematický talent nazmar 2015. 1 vyd. Praha: JČMF, 2015, s. 6-15. 1.

KASLOVÁ, Michaela. Nadprůměrní žáci - specifika jejich motivace v matematice. In: NOVOTNÁ, Jiřina. Konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. 1 vyd. Brno: MU Brno, 2015, s. 32-41. 1. ISBN 978-80-210-8146-8.

KASLOVÁ, Michaela. Polytechnická výchova a příprava na školní matematiku - mozaiky a cesta k míře. In: SLOWÍK, Jan. Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách.. 1 vyd. Plzeň: ZČU Plzeň, 2015, s. 20-38. 1. ISBN 978-80-261-0560-2.

KASLOVÁ, Michaela. Pre-school child and natural number. In: KONRAD, Krainer. CERME. 1 vyd. Praha: Charles University, Faculty of Education and ERME, 2015, s. 2035-2036. 1.

KASLOVÁ, Michaela. Slovní zásoba v matematice nejen na počátku druhého stupně. In: FUCHS, Eduard. Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 16 let - kritická místa ve vyučování matematice. Praha: JČMF, 2015, s. 88-104.

KASLOVÁ, Michaela ...et al. Activités favorisantes la pensée logique chez les enfants pré-scolaires et les eleves de l´ école primaire. In: ALDON, Gilles - DI PAOLA, Benedetto - FAZIO, Claudio. Mathematiques et réalités, Actes de la conférence CIEAEM 66,. 1 vyd. Lyon: IFe, 2014, s. 383-388. Quaderni di Ricerca in didattica, 24(1), p.388. ISSN 1592-4424.

KASLOVÁ, Michaela. Etnomatematika a antropodidaktika matematiky v programu nadrůměrných žáků. In: ZHOUF, Jaroslav. Ani jeden matematický talent nazmar. Sborník příspěvků.. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, s. 47-65. ISBN 978-80-7290-699-4.

KASLOVÁ, Michaela. DIDACTIC MATHEMATICAL GAMES IN DIFFERENT ROLES. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. TASKS AND TOOLS IN ELEMENTARY MATHEMATICS. 1 vyd. PRAHA 1: CHARLES UNIV PRAGUE, 2013, s. 357-358. ISBN 978-80-7290-637-6.

KASLOVÁ, Michaela. Photography in the teaching of mathematics. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT 11. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011, s. 369-370. ISBN 978-80-7290-509-6.

KASLOVÁ, Michaela - MARCHINI, Carlo ...et al. The mathematical knowledge needed for teaching to five year old pupils. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. International Symposium Elementary Maths Teaching, Proceedings. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická Fakulta, 2011, s. 182-189. ISBN 978-80-7290-509-6.

KASLOVÁ, Michaela. Rezervy inovací vyučování matematice. In: UHLÍŘOVÁ, Martina. MATEMATIKA 4. 1 vyd. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2010, s. 141-145. Mathematica, VII. ISBN 978-80-244-2511-5. ISSN 0862-9765.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení