Radka Havlíčková

Základní informace

Pozice: oddělení 1. stupně (WhoIs)
E-mail: radka.havlickova@pedf.cuni.cz
Tel.:
+420 221 900 296
Konzultační hodiny: Konzultace najdete ve studijním informačním systému SIS.

Pedagogická činnost (vyučované předměty)

  • Didaktika matematiky s praxí, Souvislé pedagogické praxe
  • Úvod do studia matematiky, Metody řešení matematických úloh, Geometrie

Vědecká činnost

Scopus Author ID:57205395617
ORCID ID: 0000-0002-8341-0114
Profil na ResearchGate

Publikační činnost (výběr)

Úplný seznam výsledků tvůrčí činnosti UK

Knihy

VONDROVÁ, Naďa - HAVLÍČKOVÁ, Radka - HIRSCHOVÁ, Milada ...et al. Matematická slovní úloha: mezi matematikou, jazykem a psychologií. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019, 420 s. ISBN 978-80-246-4516-2.

Kapitoly v knihách

VONDROVÁ, Naďa - HAVLÍČKOVÁ, Radka. Konstrukční úlohy v řešeních žáků napříč ročníky základní školy. In: Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 133-179. ISBN 978-80-246-3234-6.

HAVLÍČKOVÁ, Radka - HŘÍBKOVÁ, Lenka - PÁCHOVÁ, Anna ...et al. Slovní úlohy jako kritické místo matematiky 1. stupně základní školy. In: Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 27-132. ISBN 978-80-246-3234-6.

Články v odborných časopisech

VONDROVÁ, Naďa - NOVOTNÁ, Jarmila - HAVLÍČKOVÁ, Radka. The influence of situational information on pupils´ achievement in additive word problems with several states and transformations. ZDM - International Journal on Mathematics Education. 2019, 51 (1), 183-197. ISSN 1863-9690. DOI 10.1007/s11858-018-0991-8.

Příspěvky ve sbornících

HAVLÍČKOVÁ, Radka - TŮMOVÁ, Veronika ...et al. Does the currency name matter?. In: MAJ-TATSIS, Božena - TATSIS, Konstantinos - SWOBODA, Ewa. Mathematics in the Real World. Rzeszow: Wydavnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018, s. 53-63. ISBN 978-83-7996-554-0.

BRUNA, Jiří - HAVLÍČKOVÁ, Radka. PARAMETERS INFLUENCING DIFFICULTY OF WORD PROBLEMS - A CASE OF FOUR WORD PROBLEMS IN GRADE 4. In: EQUITY AND DIVERSITY IN ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION. 1 vyd. PRAGUE: CHARLES UNIV, FAC EDUC, 2017, s. 100-109. ISBN 978-80-7290-955-1.

HAVLÍČKOVÁ, Radka. "EXHIBITION GROUNDS": FROM THE TRIAL-AND-ERROR METHOD TOWARDS PROBLEM SOLVING STRATEGY. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. TASKS AND TOOLS IN ELEMENTARY MATHEMATICS. 1 vyd. PRAHA 1: CHARLES UNIV PRAGUE, 2013, s. 356-357. ISBN 978-80-7290-637-6.

BUREŠ, Jiří - HAVLÍČKOVÁ, Radka - NOVOTNÁ, Jarmila ...et al. An analysis of a young teacher´s communication with pupils in a mathematical environment fostering the combinatorial reasoning (a case study). In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ’11 Proceedings. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, s. 72-79. ISBN 978-80-7290-509-6

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení