Darina Jirotková

Základní informace

Pozice: pracovnice pověřená záležitostmi oddělení 1. stupně (WhoIs)
E-mail: darina.jirotkova@pedf.cuni.cz
Tel.:
+420 221 900 226
Konzultační hodiny: Konzultace najdete ve studijním informačním systému SIS.

Pedagogická činnost (vyučované předměty)

  • Didaktika matematiky pro učitelství 1. stupně
  • Souvislé praxe pro učitelství matematiky 1. stupně
  • Obecné otázky didaktiky matematiky
  • Aritmetika, geometrie a výběrové semináře z aritmetiky a geometrie
  • Úvod do studia matematiky

Vědecká činnost

ResearcherID: G-5408-2017
ORCID ID: 0000-0001-9110-4216
Profil na ResearchGate

Publikační činnost (výběr)

Úplný seznam výsledků tvůrčí činnosti UK(včetně ediční činnosti)

Knihy a učebnice

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - STRNAD, Václav ...et al. Matematika, pracovní gradované karty pro 2. ročník. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2019, 84 s. 1. ISBN 978-80-88247-20-3.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika, učebnice pro 2. ročník, I. díl. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2019, 40 s. 1. ISBN 978-80-88247-16-6.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika, učebnice pro 2. ročník, II. díl. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2019, 40 s. 1. ISBN 978-80-88247-17-3.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika, učebnice pro 2. ročník, III. díl. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2019, 40 s. 1. ISBN 978-80-88247-18-0.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika, 2. ročník, příručka učitele. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2019, 192 s. 1. ISBN 978-80-88247-19-7.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika - příručka učitele pro 1. ročník. 1 vyd. Praha: H-mat, po.p.s., 2018, 200 s. ISBN 978-80-88247-04-3.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika - příručka učitele pro 1. ročník. 1 vyd. Praha: H-mat, po.p.s., 2018, 200 s. ISBN 978-80-88247-04-3.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika pracovní učebnice pro 1. ročník 1. díl ze 3. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2018, 40 s. ISBN 978-80-88247-01-2.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika pracovní učebnice pro 1. ročník 2. díl ze 3. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2018, 40 s. ISBN 978-80-88247-02-9.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika pracovní učebnice pro 1. ročník 3. díl ze 3. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2018, 40 s. ISBN 978-80-88247-03-6.

STARÝ, Karel - MANDÍKOVÁ, Dana - LAUFKOVÁ, Veronika ...et al. Úlohy pro rozvoj dovedností : Metodická publikace pro učitele základních škol a víceletých gymnázií. 1 vyd. Praha: Česká školní inspekce, 2014, 93 s. ISBN 978-80-905632-2-3.

MANDÍKOVÁ, Dana - HOUFKOVÁ, Jitka - HEJNÝ, Milan ...et al. Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání. : Náměty na rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění šetření TIMSS a PIRLS 2011.. 1 vyd. Praha: Česká školní inspekce, 2013, 126 s. ISBN 978-80-905370-7-1.

KOHNOVÁ, Jana - HELUS, Zdeněk - PROKOP, Jiří ...et al. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2012, 362 s. ISBN 978-80-7290-625-3.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. Úlohy pro rozvoj matematické gramotnosti. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu PISA 2009. 1 vyd. Praha: Česká školní inspekce, 2012, 108 s. 1. ISBN 978-80-905370-0-2.

MANDÍKOVÁ, Dana - HOUFKOVÁ, Jitka - HEJNÝ, Milan ...et al. Matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání. Náměty na rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007.. 1 vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2011, 116 s. ISBN 978-80-211-0611-6.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - BOMEROVÁ, Eva ...et al. Matematika pro 5. ročník základní školy. Příručka učitele. 1 vyd. Plzeň: Nakladatelství FRAUS, 2011, 156 s. 1. ISBN 978-80-7238-969-8.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - BOMEROVÁ, Eva ...et al. Matematika pro 5. ročník základní školy. učebnice. 1 vyd. Plzeň: Fraus, 2011, 112 s. 1. ISBN 978-80-7238-966-7.

JIROTKOVÁ, Darina. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, 330 s. ISBN 978-80-7290-399-3.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - BOMEROVÁ, Eva ...et al. Matematika pro 4. ročník základní školy. Příručka učitele. 1 vyd. Plzeň: Fraus, 2010, 112 s. ISBN 978-80-7238-943-8.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika pro 3. ročník základní školy. Plzeň: Fraus, 2009, 112 s. ISBN 978-80-7238-824-0.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika pro 3. ročník základní školy, pracovní sešit I.. Plzeň: Fraus, 2009, 80 s. ISBN 978-80-7238-825-7.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika 3, příručka učitele. Plzeň: Fraus, 2009, 184 s. ISBN 978-80-7238-827-1.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Matematika pro 2. ročník základní školy - příručka učitele. Plzeň: Fraus, 2008, 183 s. ISBN 978-80-7238-771-7.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Matematika pro 1. ročník základní školy, příručka učitele. 1 vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 152 s. s. ISBN 978-80-7238-628-4.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Matematika. 1. díl Učebnice pro 1. ročník ZŠ. 1 vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 68 s. s. ISBN 978-80-7238-626-0.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Matematika. 2. díl Učebnice pro 1. ročník ZŠ. 1 vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 68 s. s. ISBN 978-80-7238-627-0.

STEHLÍKOVÁ, Naďa - HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. Úvod do studia analytické geometrie. 1 vyd. Praha: PedF UK, 2005, 146 s. s. ISBN 80-7290-188-5.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. Čtverečkovaný papír jako most mezi geometrií a aritmetikou. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 1999, 78 s. s. ISBN 80-86039-92-7.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. Čtverečkový papír jako most mezi geometrií a aritmetikou. 1 vyd. Praha: PedF UK, 1999, 80 s. s. ISBN 80-86039-92-7.

TREJBAL, Josef - JIROTKOVÁ, Darina - SÝKORA, Václav. Matematika pro 6. ročník základní školy. 1 vyd. Praha: SPN, 1998, 88 s. s. ISBN 80-85937-89-1.

SÝKORA, Václav - AUSBERGEROVÁ, Marie - HANUŠOVÁ, Jana ...et al. Sbírka úloh z matematiky k přijímacím zkouškám na gymnázia osmiletá, šestiletá, čtyřletá. 1 vyd. Praha: SPN, 1998, 144 s. s. ISBN 80-85937-98-0.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - STEHLÍKOVÁ, Naďa. Elementární matematika. Část II. 1 vyd. Praha: PedF UK, 1997, 99 s. s. ISBN 80-86039-22-6.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - STEHLÍKOVÁ, Naďa. Geometrické transformace. 1 vyd. Praha: PedF UK, 1997, 99 s. s. ISBN 80-86039-25-0.

TREJBAL, Josef - JIROTKOVÁ, Darina - SÝKORA, Václav. Matematika pro 6. ročník základní školy, 1. díl. 1 vyd. Praha: SPN - Pedagogické nakladatelství, 1997, 80 s. s. ISBN 80-85937-69-7.

TREJBAL, Josef - JIROTKOVÁ, Darina - SÝKORA, Václav. Matematika pro 7. ročník základní školy, 1. díl. 1 vyd. Praha: SPN - Pedagogické nakladatelství, 1997, 87 s. s. ISBN 80-85937-78-6.

Kapitoly v knihách

JIROTKOVÁ, Darina - KUŘÍK SUKNIAK, Anna - PLACZKOVÁ, Pavlína ...et al. Metoda Hejnego w nauczaniu matematyki. Komunikat z warsztatów. In: SZUŚCIK, Urszula - RASZKA, Renata - TRZCIONKI-WIECZOREK, Anna. Innowacyjność w praktyce pedagogiczne, Tom III, Współdziałanie rodziców – dziecka – nauczyciela. 1 vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2019, s. 191-200. Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. ISBN 978-83-226-3341-0.

JANČAŘÍK, Antonín ...et al. Od aritmetiky k algebře na 2. stupni ZŠ. In: Vzdělávací modul Matematická gramotnost – Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 97-104. ISBN 978-80-7603-059-6.

JIROTKOVÁ, Darina - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava ...et al. Rozvíjení schopností v matematice 1. stupně ZŠ. In: Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost. 1 vyd. Praha: Univerzita KArlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 81-97. ISBN 978-80-7603-059-6.

NOVOTNÁ, Jarmila - NOVÁKOVÁ, Hana ...et al. Řešení (slovních) úloh ve vyučování matematice. In: Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 105-118. ISBN 978-80-7603-059-6.

JIROTKOVÁ, Darina. Rytmus, pohyb, periodicita, nejmenší společný násobek dvou přirozených čísel. In: SLAVÍK, Jan. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 171-200. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 44. ISBN 978-80-210-8758-3.

JIROTKOVÁ, Darina - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava. Kritická místa matematiky na 1. stupni základní školy v diskurzu učitelů. In: Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlovy v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, s. 19-61. ISBN 978-80-7290-723-6.

JIROTKOVÁ, Darina. Didaktické schopnosti učitele v matematice. In: KOHNOVÁ, Jana. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání.. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012, s. 243-250. 1. ISBN 978-80-7290-625-3.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. Didactic environment Bus. In: Child and Mathematics. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 128-155. ISBN 978-83-7338-473-6.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. Srodowysko edukacyjne - Autobus. In: Dziecko i matematyka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 144-170. ISBN 978-83-7338-472-9.

JIROTKOVÁ, Darina - LITTLER, Graham. Highlighting the learning process. In: Mathematical Misconceptions. London: SAGE, 2008, ISBN 978-1-84787-440-5.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Profesní rozvoj učitelů a budoucích učitelů v matematice a jejím vyučování na prvním stupni základních škol. In: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, ISBN 978-80-7290-384-9.

JIROTKOVÁ, Darina. Budování schématu síť krychle. In: Cesty zdokonalování kultury vyučování matematice. České Budějovice: Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2007, s. 147;180. 1.. ISBN 978-80-7394-052-2.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. 3d geometrie - tělesa. In: Náměty na podnětné vyučování v matematice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007, s. 97;156. 1.. ISBN 978-80-7290-342-9.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. 3D geometry - solids. In: Creative teaching in mathematics. 1 vyd. Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education, 2006, s. 99-157. ISBN 80-7290-280-6.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. Grid - the bridge between geometry and arithmetic. In: Empowering mathematics teachers for the improvement of school mathematics. 1 vyd. Praha: EMTISM partnership, 2002, s. 89-164.

Články v časopisech

MÁLKOVÁ, Dagmar - JIROTKOVÁ, Darina. METAKOGNITIVNÍ PROJEVY U ŽÁKŮ S NADÁNÍM V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ NESTANDARDNÍCH ÚLOH. Online Journal of Primary and Preschool Education. 2019, 3 (1 (2019)), 16-26. ISSN 2533-7106. DOI 10.21062/ujep/328.2019/a/2533-7106/OJPPE/2019/3/16.

VONDROVÁ, Naďa - JIROTKOVÁ, Darina. Pojednání o prof. Milanu Hejném u příležitosti jeho 80. narozenin aneb Autor teorie objektem svého výzkumu. Pedagogika (Praha). 2016, 66 (4), 495-498. ISSN 2336-2189.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. Contribution of geometry to the goals of education in mathematics. Orbis scholae. 2012, 6 (2), 57-67. ISSN 1802-4637.

JIROTKOVÁ, Darina. Tool for diagnosing the teacher´s educational style in mathematics : development, description and illustration. Orbis scholae. 2012, 6 (2), 69-83. ISSN 1802-4637.

JIROTKOVÁ, Darina - PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Understanding the concept of measure on primary school level. International Journal for Mathematics in Education. 2012, 2012 (4), 156-161. ISSN 1791-6321.

LITTLER, Graham - JIROTKOVÁ, Darina. Matematika mimo školu. Učitel matematiky. 2009, 18 (1), 44-48. ISSN 1210-9037.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Schéma triády – klíč k porozumění aritmetice. Kritické listy. 2007, 26 (26), 9;11.

STEHLÍKOVÁ, Naďa - JIROTKOVÁ, Darina. Pojednání o vědeckém výzkumu prof. M. Hejného u příležitosti jeho 70. narozenin. Obzory matematiky, fyziky a informatiky. 2006, 35 (3), 64-68. ISSN 1335-4981.

JIROTKOVÁ, Darina - LITTLER, Graham. Geometri ar mer an monster. Namnaren. 2002, (IV.29), 16-24. ISSN 0348-2723.

JIROTKOVÁ, Darina. Das Ja-Nein Spiel (Nicht nur spielendes Lernen). Sache-Wort-Zahl, lehren und lernen in der Grundschule. 2001, 29 (38), 50-53.

JIROTKOVÁ, Darina - SWOBODA, Ewa. Kto kogo nie rozumie. Naucziele i Matematyka. 2001, Zima 2000 (36), 9-12.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina. Čtverečkovaný papír, trojúhelníky a Pickova formule. Učitel matematiky. 2000, 8 (3 (35)), 129-135. ISSN 1210-9037.

JIROTKOVÁ, Darina. Pojem nekonečno v geometrických představách studentů primární pedagogiky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 1998, 43 (4), 326-335.

Příspěvky ve sbornících

JIROTKOVÁ, Darina - VIGHI, Paola ...et al. A PROBLEM OF CLASSIFICATION OF FIGURES. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. OPPORTUNITIES IN LEARNING AND TEACHING ELEMENTARY MATHEMATICS. Prague: Charles University, Faculty of Education, 2019, s. 471-473. ISBN 978-80-7603-069-5.

JIROTKOVÁ, Darina - VIGHI, Paola - ZEMANOVÁ, Renáta ...et al. MISCONCEPTIONS ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN PERIMETER AND AREA. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. OPPORTUNITIES IN LEARNING AND TEACHING ELEMENTARY MATHEMATICS. 1 vyd. Prague: Charles University, Faculty of Education, 2019, s. 221-231. ISBN 978-80-7603-069-5.

SLEZÁKOVÁ, Jana - VIGHI, Paola - JIROTKOVÁ, Darina ...et al. THE ROLE OF METAPHOR IN GEOMETRICAL INQUIRY - OPPORTUNITIES OFFERED BY ABSTRACT ART. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. International Symposium Elementary Mathematics Teaching, Opportunities in Learning and Teaching Elementary Mathematics. Prague: Charles University, Faculty of Education, 2019, s. 408-417. ISBN 978-80-7603-069-5.

BÍMOVÁ, Daniela - BLAŽKOVÁ, Růžena - BŘEHOVSKÝ, Jiří ...et al. Vzdělávací modul Matematická gramotnost s metodikou. In: Vzdělávací modul Matematická gramotnost s metodikou. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedaogická fakulta, 2019, s. 1-31. ISBN 978-80-7603-057-2.

JIROTKOVÁ, Darina ...et al. Building of schema of geometrical concepts. In: HOUŠKA, Milan - URBANCOVÁ, Hana - FEJFAROVÁ, Martina - FLÉGL, Martin - KREJČÍ, Igor - HUSÁK, Jakub. PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2017 (ERIE). 1 vyd. Prague 6: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2017, s. 153-160. 1. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X.

JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Do teachers understand their pupils?. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. EQUITY AND DIVERSITY IN ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION. 1 vyd. Prague, Czech Republic: Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017, s. 235-245. ISBN 978-80-7290-955-1.

PAPADOPOULOS, Ioannis - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Driving the "bus" beyond the boundaries of Czech republic. In: HOUŠKA, Milan - KREJČÍ, Igor - FLÉGL, Martin - FEJFAROVÁ, Martina - URBANCOVÁ, Hana - HUSÁK, Jakub. Proceedings of the 14 th International Conference: Efficiency and Responsibility in Education 2017 (ERIE). 1 vyd. Prague 6: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2017, s. 303-310. ISBN 978-80-213-2762-7.

KRPEC, Radek - JIROTKOVÁ, Darina ...et al. Očekávání studentů od praktické složky v přípravě. In: SEBÍNOVÁ, Katarína - GEROVÁ, Ľubica - VOŠTINÁR, Patrik. Primárne matematické vzdelávanie teória, výskum a prax. 1 vyd. Banská Bystrica: UMB/Edícia: FPV UMB, 2017, s. 72-75. ISBN 978-80-557-1236-9.

ZEMANOVÁ, Renáta - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Practical component of mathematics education of Pre-service primary school teachers: students´ Perspective. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. EQUITY AND DIVERSITY IN ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION. 1 vyd. Prague, Czech Republic: Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017, s. 459-466. ISBN 978-80-7290-955-1.

ZEMANOVÁ, Renáta - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. PRACTICAL PART OF MATHEMATICAL EDUCATION OF PRIMARY-SCHOOL TEACHERS - HEAD TEACHER OF PROFESSIONAL PRACTICE. In: CHOVA, L. Gómez - MARTÍNEZ, A. López - TORRES, I. Candel. 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION (ICERI2017). 1 vyd. Seville, Spain: IATED Academy, 2017, s. 699-704. ISBN 978-84-697-6957-7. ISSN 2340-1095. DOI 10.21125/iceri.2017.

SLEZÁKOVÁ, Jana - JIROTKOVÁ, Darina - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava ...et al. Student portfolio as a tool for development of pre-service primary teachers´ competences in teaching mathematics. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. EQUITY AND DIVERSITY IN ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION. 1 vyd. Prague, Czech Republic: Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017, s. 283-293. ISBN 978-80-7290-955-1.

ZEMANOVÁ, Renáta - JIROTKOVÁ, Darina ...et al. Studentský pohled na praktickou složku učitelské přípravy v matematice 1. stupně. In: SEBÍNOVÁ, Katarína - GEROVÁ, Ľubica - VOŠTINÁR, Patrik. Primárne matematické vzdelávanie teória, výskum a prax. 1 vyd. Banská Bystrica: UMB/Edícia: FPV UMB, 2017, s. 159-162. ISBN 978-80-557-1236-9.

JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Student-teachers´ didactical competences in mathematics. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. EQUITY AND DIVERSITY IN ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION. 1 vyd. Prague, Czech Republic: Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017, s. 245-254. ISBN 978-80-7290-955-1.

JIROTKOVÁ, Darina. Ze života lichoběžníku. In: VONDROVÁ, Naďa. Dva dny s didaktikou matematiky 2017. 1 vyd. Praha: SUMA JŠMF, KMDM Pedf UK, 2017, s. 111-116. 1. ISBN 978-80-7290-965-0.

JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Studentské portfolio jako nástroj rozvoje budoucího učitele matematiky 1. stupně ZŠ. In: BASTL, Bohumír - LÁVIČKA, Miroslav. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2016. 1 vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2016, s. 49-54. 1. ISBN 978-80-86843-51-3.

REZAT, Sebastian - EJERSBO, Lisser Rye - JIROTKOVÁ, Darina ...et al. Introduction to the papers of TWG02: Arithmetic and number systems. In: KRAINER, Konrad - VONDROVÁ, Naďa. PROCEEDINGS OF THE NINTH CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION (CERME9). 1 vyd. Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education and ERME, 2015, s. 233-236. 1. ISBN 978-80-7290-844-8.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Reversible and irreversible desemantization. In: KRAINER, Konrad - VONDROVÁ, Naďa. PROCEEDINGS OF THE NINTH CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION (CERME9). 1 vyd. Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education and ERME, 2015, s. 288-294. 1. ISBN 978-80-7290-844-8.

JIROTKOVÁ, Darina - ZEMANOVÁ, Renáta ...et al. Rozvoj učitelských kompetencí. In: LÁVIČKA, Miroslav - BASTL, Bohumír. Setkání učitelů matematiky všech typů a stopňů škol 2014. Plzeň: VYdavatelský servis, Plzeň, 2014, s. 85-93. 1. ISBN 978-80-86843-47-6.

JIROTKOVÁ, Darina - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava - HEJNÝ, Milan ...et al. Conceptualization of process: didactic environment Bus. In: ODABASI, Ferhan. Procedia – Social and Behavorial Science. 1 vyd. Amsterdam: Elsevier BV, 2013, s. 978-983. 1. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2013.09.314.

JIROTKOVÁ, Darina - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava ...et al. CRITICAL AREAS IN MATHEMATICS OF PRIMARY SCHOOL. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. TASKS AND TOOLS IN ELEMENTARY MATHEMATICS. 1 vyd. PRAHA 1: CHARLES UNIV PRAGUE, 2013, s. 138-147. 1. ISBN 978-80-7290-637-6.

JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Didactic environment Bus as a tool for development of early mathematical thinking. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. Tasks and Tools in Elementary Mathematics. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, s. 147-154. 1. ISBN 978-80-7290-637-6.

KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Enhancement of 3D imagination in the 1st and 2nd grade. In: ODABASI, Fehran. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 1 vyd. Amsterdam: Elsevier BV, 2013, s. 984-989. 1. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2013.09.315.

JIROTKOVÁ, Darina - ZEMANOVÁ, Renata ...et al. STUDENT-TEACHERS´ EMPATHY FOR PUPILS´ THINKING PROCESSES WHEN SOLVING PROBLEMS. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. TASKS AND TOOLS IN ELEMENTARY MATHEMATICS. 1 vyd. PRAHA 1: CHARLES UNIV PRAGUE, 2013, s. 155-162. 1. ISBN 978-80-7290-637-6.

HEJNÝ, Milan - SLEZÁKOVÁ, Jana - JIROTKOVÁ, Darina ...et al. Understanding equations in schema-oriented education. In: ODABASI, Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 1 vyd. Amsterdam: Elsevier BV, 2013, s. 995-999. 1. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2013.09.314.

KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava - JIROTKOVÁ, Darina ...et al. Cognitive osmosis in class and young pupils´ cognitive processes in geometry. In: MAJ-TATSIS, Božena - TATSIS, Konstatinos. Generalization in mathematics at all educational levels. 1 vyd. Rzeszów: Wydawnictvo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 193-202. ISBN 978-83-7338-780-5.

JIROTKOVÁ, Darina. Didaktické schopnosti učitele v matematice. In: KOHNOVÁ, Jana. Profesní rozvoj učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012, s. 243-250. ISBN 978-83-7338-780-5.

KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava - JIROTKOVÁ, Darina. Inovace ve vyučování matematiky v primární škole a v profesní přípravě učitele matematiky primární školy. In: UHLÍŘOVÁ, Martina. Matematika 5: Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. 1 vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 342-346. 1. ISBN 978-80-244-3048-5.

JIROTKOVÁ, Darina - HEJNÝ, Milan ...et al. Arithmetic learning environment Stepping. In: KALDRIMIDOU, Maria - VAMVAKOUSI, Xenia. The classroom as field of development of mathematical activity. 1 vyd. Ioannina: University of Ioannina & GARME, 2011, s. 579-583. ISBN 978-960-93-3533-1.

JIROTKOVÁ, Darina - MARCHINII, Carlo - GUASTALLA, Rossella ...et al. Děda Lesoň, Father Woodland; learning environment; early number sense; conceptual and equational thinking; scheme-oriented education. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. Proceedings of the International Symposium on Elementary Maths Teaching SEMT 11. 1 vyd. Praha: Univerzita karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2011, s. 380-381. 1. ISBN 978-80-7290-509-6.

JIROTKOVÁ, Darina - HEJNÝ, Milan - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava ...et al. Development of understanding the concepts of area and perimeter.. In: UBUZ, Behiye. Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Developing Mathematical Thinking,. 1 vyd. Ankara: Middle East Technical University, 2011, s. 463-463. ISBN 978-975-429-294-7. ISSN 0771-100X.

VONDROVÁ STEHLÍKOVÁ, Naďa - HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina ...et al. Didactical environments Stepping and Staircase. In: PYTLAK, Marta - ROWLAND, Tim - SWOBODA, Ewa. Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. 1 vyd. Poland: University of Rzeszow, 2011, s. 2909-2911. ISBN 978-83-7338-683-9.

JIROTKOVÁ, Darina. Generic models in geometry. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. Proceedings of the International Symposium on Elementary Maths Teaching SEMT 11. 1 vyd. Praha: Univerzita karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2011, s. 174-181. 1. ISBN 978-80-7290-509-6.

JIROTKOVÁ, Darina - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava. Pythagorova věta tvořivě. In: PĚCHOUČKOVÁ, Šárka. Tvořivost v počátečním vyučování matematiky. 1 vyd. Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, 2011, s. 100-104. ISBN 978-80-7043-992-0.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina ...et al. Hands on approach to area and perimeter.. In: ČERNOCHOVÁ, Miroslava - KIRKHAM, Glynn - FIALOVÁ, Irena - BATTISTOVÁ, Eva. ATEE Winter Conference 2010: Early Years, Primary Education and ICT. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010, s. 62-70. 1. ISBN 978-80-7290-430-3.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení