Naďa Vondrová

Základní informace

Pozice: vedoucí katedry (WhoIs)
E-mail: nada.vondrova@pedf.cuni.cz
Tel.:
+420 221 900 249, sekretariát +420 221 900 248
Konzultační hodiny: Konzultace pro daný semestr najdete ve studijním informačním systému SIS.

Do začátku zimního semestru 2022/23 proběhnou ještě konzultace 29.9.2022 11:00 - 12:00 (osobně nebo online: https://cuni-cz.zoom.us/j/3270856405)

Pedagogická činnost (vyučované předměty)

  • Didaktika matematiky pro učitelství matematiky 2. a 3. stupně
  • Asistentská praxe
  • Seminář k závěrečné práci
  • Všechny druhy souvislých praxí pro učitelství matematiky 2. a 3. stupně

Vědecká činnost

ResearcherID: E-2864-2013
Scopus Author ID: 56211101000
ORCID ID: 0000-0001-8240-5906
Profil na ResearchGate

Úplný seznam výsledků tvůrčí činnosti UK (včetně ediční činnosti)

Publikační činnost (výběr)

Knihy

VONDROVÁ, Naďa, NOVOTNÁ, Magdaléna, PAVLASOVÁ, Lenka, ROBOVÁ, Jarmila, STARÁ, Jana and ULIČNÁ, Klára. Video-interventions: Bridges between theory and practice in pre-service teachers‘ development. Praha: Karolinum. 2020. 310 pp.

VONDROVÁ, Naďa. Didaktika matematiky jako nástroj zvládání kritických míst v matematice. Praha: PedF UK, 2019. 258 s.

VONDROVÁ, Naďa, HAVLÍČKOVÁ, Radka, HIRSCHOVÁ, Milada, CHVÁL, Martin, NOVOTNÁ, Jarmila, PÁCHOVÁ, Anna, SMETÁČKOVÁ, Irena, ŠMEJKALOVÁ, Martina a TŮMOVÁ, Veronika. Matematická slovní úloha: mezi matematikou, jazykem a psychologií. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019. 420 s.

VONDROVÁ, Naďa, RENDL, Miroslav, HAVLÍČKOVÁ, Radka, HŘÍBKOVÁ, Lenka, PÁCHOVÁ, Anna a ŽALSKÁ, Jana. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015. 464 s.

RENDL, Miroslav, VONDROVÁ, Naďa, HŘÍBKOVÁ, Lenka, JIROTKOVÁ, Darina, KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava, KVASZ, Ladislav, PÁCHOVÁ, Anna, PAVELKOVÁ, Isabella, SMETÁČKOVÁ, Irena, TAUCHMANOVÁ, Eliška a ŽALSKÁ, Jana. Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013. 358 s.

STEHLÍKOVÁ, Naďa.Structural Understanding in Advanced Mathematical Thinking. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004. 236 s. ISBN 80-7290-172-9.

HEJNÝ, Milan a STEHLÍKOVÁ, Naďa. Číselné představy dětí. 1 vyd. Praha: PedF UK, 1999. 123 s. ISBN 80-86039-98-6.

Kapitoly v knihách

VONDROVÁ, Naďa. Lesson Study, enhanced with video-based tasks, in the education of mathematics teachers: Lesson Study in the middle. In: JANÍK, Tomáš, DELEHEFTE, Inger Marie and ZEHETMEIER, Stefan. Supporting teachers: Improving instruction. Examples of research-based teacher education. Münster, New York: Waxmann Publishing House. 2019, s. 129–151.

VONDROVÁ, Naďa. Tasks promoting pre-service mathematics teachers’ reflective thinking: Focus on individual differences. In: CHAPMAN, Olive. The International Handbook of Mathematics Teacher Education (2nd Edition): Volume 2– Tools and processes in mathematics teacher education. Rotterdam, Boston, Taipei: Brill/Sense. 2019, s. 55–84. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004418967_003

NOVOTNÁ, Jarmila, TICHÁ, Marie and VONDROVÁ, Naďa. Czech and Slovak research in didactics of mathematics: Tradition and a Glance at Present State. In: BLUM, Werner, ARTIGUE, Michele, MARIOTTI, Maria Alessandra, STRÄSSER, Rudolf and VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN, Marja. European traditions in didactics of mathematics. 1 vyd. Cham: Springer Open, 2019, s. 187–212. DOI 10.1007/978-3-030-05514-1_7.

VONDROVÁ, Naďa. Jak najít pravidlo pro umístění desetinné čárky při násobení desetinných čísel. In: Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 169–186. ISBN 978-80-210-8758-3.

VONDROVÁ, Naďa, NOVOTNÁ, Jarmila a TICHÁ, Marie. Didaktika matematiky: historie, současnost a perspektivy s důrazem na empirické výzkumy. In: Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 93–122.

VONDROVÁ, Naďa. Matematika: Štafle aneb učíme žáky řešit úlohy. In JANÍK, Tomáš et al. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Masarykova Univerzita: Brno, 2013, s. 276 – 283.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Využití videa ve výuce didaktiky matematiky: pražské zkušenosti. In: JANÍK, Tomáš a MINAŘÍKOVÁ, Eva. Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, s. 85–93.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Využití videozáznamů pro rozvoj didaktických znalostí obsahu budoucích učitelů matematiky. In: Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido, 2009, s. 111–118.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Charakteristika kultury vyučování matematice. In: Cesty zdokonalování kultury vyučování matematice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, s. 13–47.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Konstruktivistické přístupy k vyučování matematice. In: HEJNÝ, Milan, NOVOTNÁ, Jarmila a STEHLÍKOVÁ, Naďa. Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. 1 vyd. Praha: PedF UK, 2004, s. 11–22.

Články v odborných časopisech

Vondrová, N. (2022). The effect of an irrelevant number and language consistency in a word problem on pupils’ achievement and reasoning. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 53(4), 807-826. https://doi.org/10.1080/0020739x.2020.1782497 (full text: https://www.tandfonline.com/eprint/N6VZGITUSE5RIYIUICCN/full?target=10.1080/0020739X.2020.1782497)

Vondrová, N., Šmejkalová, M., Smetáčková, I. (2022). Zadání slovních úloh jako podklad pro rozvoj čtení s porozuměním a dovednosti slovní úlohy řešit. Pedagogika, 72(1), 3-24. https://doi.org/10.14712/23362189.2021.1945

Šmejkalová, M., Vondrová, N., Smetáčková, I., & Chvál, M. (2021). Gramotnosti ve vzdělávání – na cestě k vymezení jazykové gramotnosti. Pedagogika, 71(2). https://doi.org/10.14712/23362189.2021.1944

Hošpesová, A., Novotná, J., Vondrová, N., Moraová, H., & Tichá, M. (2021). From Teacher of Nations to Teacher of Mathematics. Mathematics, 9(14), 1583. https://doi.org/10.3390/math9141583

PÁCHOVÁ, Anna and VONDROVÁ, Naďa. (2021). The effect of semantic cues on the difficulty of word problems and the interplay with other complicating variables. Research in Mathematics Education, 23(1), 85-102. https://doi.org/10.1080/14794802.2020.1867229 (full text: https://www.tandfonline.com/eprint/NISR3HHVQQUT6CDP8BAY/full?target=10.1080/14794802.2020.1867229)

CHVÁL, Martin, VONDROVÁ, Naďa and NOVOTNÁ, Jarmila. (2021). Using large-scale data to determine pupils’ strategies and errors in missing value number equations. Educational Studies in Mathematics, 106(1), 5-24. https://doi.org/10.1007/s10649-020-10000-5; https://rdcu.be/cbnK7

VONDROVÁ, Naďa. Příčiny používání povrchových strategií řešení slovních úloh a jak jim předcházet. Učitel matematiky, 2020, 28(2), 66–93.

SIMPSON, Adrian and VONDROVÁ, Naďa. Developing pre-service teachers’ professional vision with video interventions: A divergent replication. Journal of Education for Teaching. 2019, 45(2), 567–584. https://doi.org/10.1080/02607476.2019.1674563 (full text: https://www.tandfonline.com/eprint/TCEZQ2ZY3KMWRJTY4HJI/full?target=10.1080/02607476.2019.1674563)

VONDROVÁ, Naďa, NOVOTNÁ, Jarmila and HAVLÍČKOVÁ, Radka. The influence of situational information on pupils´ achievement in additive word problems with several states and transformations. ZDM, International Journal on Mathematics Education. 2019, 51(1), 183–197. https://doi.org/10.1007/s11858-018-0991-8

PAVLASOVÁ, Lenka – STARÁ, Jana – VONDROVÁ Naďa – NOVOTNÁ, Magdaléna – ROBOVÁ, Jarmila, ULIČNÁ, Klára. Výběrové zaměření pozornosti u studentů učitelství a povaha jejich interpretací. Pedagogika, 2018, 68(1), 5-24.

SIMPSON, Adrian, VONDROVÁ, Naďa and ŽALSKÁ, Jana. Sources of shifts in pre-service teachers´ patterns of attention: the roles of teaching experience and of observational experience. Journal of Mathematics Teacher Education. 2018, 21(6), 607–630. https://doi.org/10.1007/s10857-017-9370-6

TŮMOVÁ, Veronika – VONDROVÁ, Naďa. Links between success in non-measurement and calculation tasks in area and volume measurement and pupils‘ problems in this domain. Scientia in educatione, 2017, 8(2), 100-129. https://doi.org/10.14712/18047106.1011

VONDROVÁ, Naďa – CACHOVÁ, Jana – COUFALOVÁ, Jana – KRÁTKÁ, Magdalena. „Lesson study“ v českých podmínkách: Jak učitelé vnímali svou účast a jaký vliv měla na jejich všímání si didakticko-matematických jevů. Pedagogika, 2016, 66(4), 427-442.

VONDROVÁ, Naďa – ŽALSKÁ, Jana. Ability to Notice Mathematics Specific Phenomena: What Exactly Do Student Teachers Attend to?. Orbis scholae, 2015, 9(2), 77-101. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.81

RENDL, Miroslav – VONDROVÁ, Naďa. Kritická místa v matematice u českých žáků na základě výsledků šetření TIMSS 2007. Pedagogická orientace, 2014, 24(1), 22-57. ISSN 1211-4669. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-1-22

VONDROVÁ, Naďa. Různé přístupy k výuce vět o shodných trojúhelnících. Učitel matematiky, 2013, 21(2), 107-116.

VONDROVÁ, Naďa. CERME7 Working Group 2: Teaching and learning of number systems and arithmetic. Research in Mathematics Education, 2012, 14(2), 187-188.

ŽALSKÁ, Jana – VONDROVÁ, Naďa. Do Student Teachers Attend to Mathematics Specific Phenomena when Observing Mathematics Teaching on Video?. Orbis scholae, 2012, 6(2), 85-101.

STEHLÍKOVÁ, Naďa – TICHÁ, Marie. Didaktika matematiky a její proměny. Pedagogická orientace, 2011, 21(2), 156-170.

VONDROVÁ STEHLÍKOVÁ, Naďa – ULRYCHOVÁ, Michaela. Žákovské konstrukce poznatků v matematice. Scientia in educatione, 2011, 2(2), 39-58. https://doi.org/10.14712/18047106.22

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Interpretace některých didakticko-matematických jevů u studentů učitelství a u učitelů matematiky. Pedagogika, 2010, 60(3-4), 303-313.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Apprehending Mathematical Structure: A Case Study of Coming to Understand a Commutative Ring. Educational Studies in Mathematics, 2006, 61(3), 347-371. https://doi.org/10.1007/s10649-006-1300-y

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Constructivist approaches to the teaching of mathematics open ways to creative education (If used properly!). University of South Bohemia České Budějovice : Department of Mathematics Report Series, 2006, 2006(14), 14-23. ISSN 1214-4681.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení