Ladislav Kvasz

Základní informace

Pozice: zástupce vedoucí, oddělení 2. a 3. stupně (WhoIs)
E-mail: ladislav.kvasz@pedf.cuni.cz
Tel.:
+420 221 900 252
Konzultační hodiny: Konzultace najdete ve studijním informačním systému SIS.

Pedagogická činnost (vyučované předměty)

  • Elementární matematika z pohledu vyšší matematiky
  • Historie algebry, analýzy a geometrie
  • Klasická díla didaktiky matematiky
  • Analýza, Geometrie, Lineární algebra, Logika

Vědecká činnost

ResearcherID: H-3598-2014
Scopus Author ID: 36938398900
ORCID ID:0000-0003-3384-0076
Profil na ResearchGate

Publikační činnost (výběr)

Úplný seznam výsledků tvůrčí činnosti UK

Knihy

KVASZ, Ladislav. Language in Change : how we changed the language of mathematics and how the language of mathematics changed us. 1 vyd. Lisabon: Fundacao Calouste Gulbenkian, 2012, 47 s. Fernando Gil International Prize, 1. ISBN 978-989-96019-3-2.

KVASZ, Ladislav. Patterns of Change. Basel: Birkhäuser, 2008, 279 s. Science Networks. Historical Studies.. ISBN 978-3-7643-8839-3.

Kapitoly v knihách

KVASZ, Ladislav. On the Roles of Language in Mathematics Education. In: ERNEST, Paul. The Philosophy of Mathematics Education Today. 1 vyd. Cham: Springer International Publishing AG, 2018, s. 229-240. ICME-13 Monographs. ISBN 978-3-319-77759-7. ISSN 2520-8322. DOI 10.1007/978-3-319-77760-3_14.

KVASZ, Ladislav - KAENDERS, Rainer - WEISS-PIDSTRYGACH, Ysette ...et al. Mehr Ausgewogenheit mathematiswcher Bewusstheit in Schule und Universität. In: ROTH, Juergen - BAUER, Thomas - KOCH, Herbert - PREDIGER, Susanne. Übergänge konstruktiv gestalten. 1 vyd. Wiesbaden: Springer Spektrum, 2015, s. 149-163. ISBN 978-3-658-06726-7. DOI 10.1007/978-3-658-06727-4.

KVASZ, Ladislav. Uber die Konstitution der symbolischen Sprache der Mathematik. In: KADUNZ, Gert. Semiotische Perspektiven auf das Lernen von Mathematik. 1 vyd. Berlin: Springer Spektrum, 2015, s. 51-67. ISBN 978-3-642-55176-5.

KVASZ, Ladislav. Geschichte der Mathematik als Inspiration zur Unterrichtgestaltung. In: Mathematik im Prozess. 1 vyd. Wiesbaden: Springer Spektrum, 2013, s. 291-303. ISBN 978-3-658-02273-0. DOI 10.1007/978-3-658-02274-7.

KVASZ, Ladislav. Historické aspekty vyučování algebry. In: Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlovy v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, s. 301-324. ISBN 978-80-7290-723-6.

KVASZ, Ladislav - KAENDERS, Rainer. Matematické uvědomování. In: HELMERICH, Markus. Mathematik verstehen. 1 vyd. Heidelberg: Vieweg + Teubner, 2011, s. 71-83. 1. ISBN 978-3-8348-1395-4.

KVASZ, Ladislav. Náčrt teórie potencialít jazyka matematiky. In: KVASNIČKA, Vladimír. Umelá inteligencia a kognitívna veda II. 1 vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010, s. 263-290. 2. ISBN 978-80-227-3284-0.

KVASZ, Ladislav. Vedecká racionalita a súčasné prístupy k transcendencii. In: VYDRA, Anton. Boh a racionalita. 1 vyd. Pusté Úľany: Schola Philosophica, 2010, s. 213-232. Punctum, 2. ISBN 978-80-969823-8-7.

Články v odborných časopisech

KVASZ, Ladislav. How mathematics confronts its paradoxes.Dějiny věd a techniky (History of Science and Technology). 2016,49(4), 249-264. ISSN 0300-4414.

KVASZ, Ladislav. Princípy genetického konštruktivizmu.Orbis scholae. 2016,2016/10(2), 15-45. ISSN 2336-3177. DOI 10.14712/23363177.2017.1.

KVASZ, Ladislav. Thalétova matematika v zrkadle Galileovej fyziky.Filosofický časopis. 2014,62(5), 643-659. ISSN 0015-1831.

KVASZ, Ladislav. Jazyk matematiky, jeho zmeny a didaktika matematiky.Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2013,58(4), 315-325. ISSN 0032-2423.

KVASZ, Ladislav. A ludic Book on Ludic Proof.Philosophia Mathematica. 2011,19(1), 91-106. ISSN 0031-8019.

KVASZ, Ladislav. Penelope Maddyová medzi realizmom a naturalizmom.Filozofia. 2010,65(6), 522-537. ISSN 0046-385X.

KVASZ, Ladislav. Wittgensteinova filosofie a jazyk matematiky.Filosoficky Casopis. 2010,2010(8), 85-112. ISSN 0015-1831.

KVASZ, Ladislav. Sprache und Zeichen in der Geschichte der Algebra. Journal fuer Mathematik-Didaktik. 2008, 29 (2), 108-123. ISSN 0173-5322.

Příspěvky v konferenčních sbornících

KVASZ, Ladislav. Analýza Hejného metódy z hľadiska zmien vedeckých teórií. In: VONDROVÁ, Naďa.Dva dny s didaktikou matematiky 2019. 1 vyd. Praha: KMDM PedF UK v Praze, 2019, s. 37-44. ISBN 978-80-7603-110-4.

KVASZ, Ladislav. Prinzipien des genetischen Konstruktivismus. In: BENDER, Peter - WASSONG, Thomas.Beitraege zum Mathematikunterricht 2018. 1 vyd. Muenster: Verlag fuer wissenschaftliche Texte und Medien, 2018, s. 1123-1126. ISBN 978-3-95987-090-0.

KVASZ, Ladislav - KAENDERS, Rainer - WEISS-PIDSTRYGACH, Ysette ...et al. History of mathematics as an inspiration for educational design. In: UBUZ, Behiye.Proceedings of the Eight Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. 1 vyd. Ankara: Middle East Technical University, Ankara, 2014, s. 2000-2008. ISBN 978-975-429-315-9.

KVASZ, Ladislav - PILOUS, Derek. Schuelerfehler in der Mathematik. In:Beitraege zum Mathematikunterricht 2014. Muenster: WTM Verlag fuer wissenschaftliche Texte und Medien, 2014, s. 695-698. ISBN 978-3-942197-27-4.

KVASZ, Ladislav. Didaktische Aspekte der Entwicklung der Sprache der Mathematik. In:Beitraege zum Mathematikunterricht 2013. 1 vyd. Muenster: WTM-Verlag fuer wissenschaftliche Texte und Medien, 2013, s. 588-591. ISBN 978-3-942197-33-5.

KVASZ, Ladislav. Recovering mathematical awareness by linguistic analysis of variable substitution. In:Proceedings of the seventh congress of the European society for research in mathematics education. 1 vyd. University of Rzeszow: University of Rzeszow, 2012, s. 2441-2450. ISBN 978-83-7338-683-9.

KVASZ, Ladislav. Jazyk matematiky ako predmet historického výskumu. In: BEČVÁŘ, Jindřich.Historie matematiky (31. mezinárodní konference, Velké Meziříčí, 18. až 22. 8. 2010). 1 vyd. Praha: Matfyzpress, 2010, s. 13-28. ISBN 978-80-7378-128-6.

KVASZ, Ladislav. Matematika a jej jazyk. In:30. mezinárodní konfrerence Historie matematiky. Praha: Matfyzpress, 2009, s. 143-146. ISBN 978-80-7378-092-0.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení