Jana Slezáková

Základní informace

Pozice: oddělení 1. stupně (WhoIs)
E-mail: jana.slezakova@pedf.cuni.cz
Tel.:
+420 221 900 226
Konzultační hodiny: Konzultace najdete ve studijním informačním systému SIS.

Pedagogická činnost (vyučované předměty)

  • Didaktika matematiky a Didaktika matematiky s praxí
  • Cesty poznávání v matematice,Dítě a matematika
  • Učíme společně matematiku
  • Aritmetika,Úvod do studia matematiky

Vědecká činnost

ResearcherID: G-5418-2017
ORCID ID: 0000-0003-1253-642X

Publikační činnost (výběr)

Úplný seznam výsledků tvůrčí činnosti UK(včetně ediční činnosti)

Knihy a učebnice

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika, učebnice pro 2. ročník, I. díl. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2019, 40 s. 1. ISBN 978-80-88247-16-6.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika, učebnice pro 2. ročník, II. díl. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2019, 40 s. 1. ISBN 978-80-88247-17-3.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika, učebnice pro 2. ročník, III. díl. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2019, 40 s. 1. ISBN 978-80-88247-18-0.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika, 2. ročník, příručka učitele. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2019, 192 s. 1. ISBN 978-80-88247-19-7.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - KASLOVÁ, Michaela - KOŤÁTKOVÁ, Soňa ...et al. ROZVOJ PREGRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. 1 vyd. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2019, 146 s. ISBN 978-80-7603-125-8.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika - příručka učitele pro 1. ročník. 1 vyd. Praha: H-mat, po.p.s., 2018, 200 s. ISBN 978-80-88247-04-3.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika pracovní učebnice pro 1. ročník 1. díl ze 3. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2018, 40 s. ISBN 978-80-88247-01-2.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika pracovní učebnice pro 1. ročník 2. díl ze 3. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2018, 40 s. ISBN 978-80-88247-02-9.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika pracovní učebnice pro 1. ročník 3. díl ze 3. 1 vyd. Praha: H-mat, o.p.s., 2018, 40 s. ISBN 978-80-88247-03-6.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika pro 3. ročník základní školy. Plzeň: Fraus, 2009, 112 s. ISBN 978-80-7238-824-0.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika pro 3. ročník základní školy, pracovní sešit I.. Plzeň: Fraus, 2009, 80 s. ISBN 978-80-7238-825-7.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Matematika 3, příručka učitele. Plzeň: Fraus, 2009, 184 s. ISBN 978-80-7238-827-1.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Matematika pro 2. ročník základní školy - příručka učitele. Plzeň: Fraus, 2008, 183 s. ISBN 978-80-7238-771-7.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Matematika pro 1. ročník základní školy, příručka učitele. 1 vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 152 s. s. ISBN 978-80-7238-628-4.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Matematika. 1. díl Učebnice pro 1. ročník ZŠ. 1 vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 68 s. s. ISBN 978-80-7238-626-0.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Matematika. 2. díl Učebnice pro 1. ročník ZŠ. 1 vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 68 s. s. ISBN 978-80-7238-627-0.

Kapitoly v knihách

SLEZÁKOVÁ, Jana - ZEMANOVÁ, Renáta. Child-child communication for reinforcement of amalgamation transfer. In: Communication in the Mathematics Classroom. 1 vyd. Polsko, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2014, s. 53-62.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Profesní rozvoj učitelů a budoucích učitelů v matematice a jejím vyučování na prvním stupni základních škol. In: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, ISBN 978-80-7290-384-9.

SLEZÁKOVÁ, Jana. Prostředí Krokování. In: Cesty zdokonalování vyučování matematice. 1 vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2007, s. 125-145. ISBN 978-80-7394-052-2.

Články v odborných časopisech

FELCMANOVÁ, Lenka - KROPÁČKOVÁ, Jana - RONKOVÁ, Jolana...et al. Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání [online]. 2019, 3 (2), 167-187. ISSN 2533-7890.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana. Schéma triády – klíč k porozumění aritmetice. Kritické listy. 2007, 26 (26), 9-11.

SLEZÁKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Jana - SWOBODA, Ewa. Kognitywne przeszkody w komunikowaniu sie nauczyciel - uczeń. Dydaktyka matematyki. 2006, (29), 185-207. ISSN 0208-8916.

HEJNÝ, Milan - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Hrou ´Hádej a pla?´ se učíme klasifikovat. Učitel matematiky. 2005, 14 (1 (57)), 1-8. ISSN 1210-9037.

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Strategie komplementu a mechanismus jejího vynoření. Disputationes Scientificae. 2003, 3 (3), 45-50. ISSN 1335-9185.

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana - SWOBODA, Ewa. Analiza interakcji zachodzacych podczas badaň z dydaktyki matematyki. Dydaktyka matematyki. 2002, 5 (24), 7-39. ISSN 0208-8916.

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. The Structure of Triads and Pilot Experiments. Psychology of Mathematical Education Journal. 1999, (12),

Příspěvky ve sbornících

SLEZÁKOVÁ, Jana - VIGHI, Paola - JIROTKOVÁ, Darina ...et al. THE ROLE OF METAPHOR IN GEOMETRICAL INQUIRY - OPPORTUNITIES OFFERED BY ABSTRACT ART. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. International Symposium Elementary Mathematics Teaching, Opportunities in Learning and Teaching Elementary Mathematics. Prague: Charles University, Faculty of Education, 2019, s. 408-417. ISBN 978-80-7603-069-5.

SLEZÁKOVÁ, Jana - RYBOVÁ, Lenka ...et al. Radost z poznávání z mateřské škole. In: BASTL, Bohumír - LÁVIČKA, Miroslav. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1 vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, Západočeská univerzita, 2018, s. 129-134. ISBN 978-80-86843-63-6.

JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Do teachers understand their pupils?. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. EQUITY AND DIVERSITY IN ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION. 1 vyd. Prague, Czech Republic: Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017, s. 235-245. ISBN 978-80-7290-955-1.

PAPADOPOULOS, Ioannis - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Driving the "bus" beyond the boundaries of Czech republic. In: HOUŠKA, Milan - KREJČÍ, Igor - FLÉGL, Martin - FEJFAROVÁ, Martina - URBANCOVÁ, Hana - HUSÁK, Jakub. Proceedings of the 14 th International Conference: Efficiency and Responsibility in Education 2017 (ERIE). 1 vyd. Prague 6: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2017, s. 303-310. ISBN 978-80-213-2762-7.

ZEMANOVÁ, Renáta - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Practical component of mathematics education of Pre-service primary school teachers: students´ Perspective. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. EQUITY AND DIVERSITY IN ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION. 1 vyd. Prague, Czech Republic: Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017, s. 459-466. ISBN 978-80-7290-955-1.

ZEMANOVÁ, Renáta - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. PRACTICAL PART OF MATHEMATICAL EDUCATION OF PRIMARY-SCHOOL TEACHERS - HEAD TEACHER OF PROFESSIONAL PRACTICE. In: CHOVA, L. Gómez - MARTÍNEZ, A. López - TORRES, I. Candel. 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION (ICERI2017). 1 vyd. Seville, Spain: IATED Academy, 2017, s. 699-704. ISBN 978-84-697-6957-7. ISSN 2340-1095. DOI 10.21125/iceri.2017.

SLEZÁKOVÁ, Jana - JIROTKOVÁ, Darina - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava ...et al. Student portfolio as a tool for development of pre-service primary teachers´ competences in teaching mathematics. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. EQUITY AND DIVERSITY IN ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION. 1 vyd. Prague, Czech Republic: Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017, s. 283-293. ISBN 978-80-7290-955-1.

JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Student-teachers´ didactical competences in mathematics. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. EQUITY AND DIVERSITY IN ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION. 1 vyd. Prague, Czech Republic: Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017, s. 245-254. ISBN 978-80-7290-955-1.

JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Studentské portfolio jako nástroj rozvoje budoucího učitele matematiky 1. stupně ZŠ. In: BASTL, Bohumír - LÁVIČKA, Miroslav. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2016. 1 vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2016, s. 49-54. 1. ISBN 978-80-86843-51-3.

HEJNÝ, Milan - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Reversible and irreversible desemantization. In: KRAINER, Konrad - VONDROVÁ, Naďa. PROCEEDINGS OF THE NINTH CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION (CERME9). 1 vyd. Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education and ERME, 2015, s. 288-294. 1. ISBN 978-80-7290-844-8.

SLEZÁKOVÁ, Jana - SWOBODA, Ewa ...et al. Spontaneous representations of a task´s solution - How do they support reasoning?. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. DEVELOPING MATHEMATICAL LANGUAGE AND REASONING. Prague: Charles University, Faculty of Education, 2015, s. 301-311. ISBN 978-80-7290-833-2.

SLEZÁKOVÁ, Jana - ŠUBRTOVÁ, Eva. Didaktické matematické prostředí Krokování v mateřské škole. In: Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Plzeň: Vydavatelský servis, 2014, s. 193-198.

SLEZÁKOVÁ, Jana. Tabulka 100 - gradované úlohy. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2014 Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze,, Pedagogická fakulta, 2014, s. 47-49. ISBN 978-80-7290-801-1.

SLEZÁKOVÁ, Jana - ŠUBRTOVÁ, Eva. Uchopení matematických výukových prostředí dětmi předškolního věku (5-7let). In: Dva dny s didaktikou matematiky 2014 Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze,, Pedagogická fakulta, 2014, s. 120-124. ISBN 978-80-7290-801-1.

JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Didactic environment Bus as a tool for development of early mathematical thinking. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. Tasks and Tools in Elementary Mathematics. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, s. 147-154. 1. ISBN 978-80-7290-637-6.

KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava - JIROTKOVÁ, Darina - SLEZÁKOVÁ, Jana ...et al. Enhancement of 3D imagination in the 1st and 2nd grade. In: ODABASI, Fehran. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 1 vyd. Amsterdam: Elsevier BV, 2013, s. 984-989. 1. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2013.09.315.

SLEZÁKOVÁ, Jana - HEJNÝ, Milan - KLOBOUČKOVÁ, Jaroslava ...et al. Entrance to negative number via two didactical environments. In: ODABASI, Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 1 vyd. Amsterdam: Elsevier BV, 2013, s. 990-994. 1. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2013.09.316.

HEJNÝ, Milan - SLEZÁKOVÁ, Jana - JIROTKOVÁ, Darina ...et al. Understanding equations in schema-oriented education. In: ODABASI, Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 1 vyd. Amsterdam: Elsevier BV, 2013, s. 995-999. 1. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2013.09.314.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení