Derek Pilous

Základní informace

Pozice: oddělení 2. a 3. stupně (WhoIs)
E-mail: derek.pilous@pedf.cuni.cz
Tel.: +420 221 900 251
Konzultační hodiny: Konzultace najdete ve studijním informačním systému SIS.

Pedagogická činnost (vyučované předměty)

  • Matematická analýza, Elementární funkce,Funkce více proměnných
  • Komplexní čísla
  • Lineární algebra,Pre-algebra,Rovnice a nerovnice
  • Přípravný seminář k závěrečné práci

Vědecká činnost

Scopus Author ID:6506686393ORCID ID: 0000-0002-8902-9656
Profil na ResearchGate

Publikační činnost (výběr)

Úplný seznam výsledků tvůrčí činnosti UK(včetně ediční činnosti)

Články v odborných časopisech

JANDA, David - PILOUS, Derek. Grafy funkcí z pohledu žáků a studentů základních, středních a vysokých škol. Učitel matematiky. 2017, 25 (3), 129-155. ISSN 1210-9037.

Příspěvky ve sbornících

PILOUS, Derek - JANDA, David. Reaction time of simple categorization of subclasses of functions. In: SZARKOVÁ, Dagmar. 16th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2017 - Proceedings. Bratislava: STU, 2017, s. 1189-1196. ISBN 978-80-227-4650-2.

JANČAŘÍK, Antonín - PILOUS, Derek ...et al. Critical problems in 2015 entrance exams at faculty of education, charles university in Prague. In: BALKO, Ľudovít - SZARKOVÁ, Dagnar - RICHTÁRIKOVÁ, Daniela. Proceedings, 15th Conference of Applied Mathematics 2016. 1 vyd. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2016, s. 886-890. ISBN 978-80-227-4531-4.

JANČAŘÍK, Antonín - PILOUS, Derek. Netradiční přístupy k matematické analýze i nekonečně malé veličiny. In: VELICHOVÁ, Daniela. APLIMAT 2014: 13th Conference on Applied Mathematics, Proceedings. 1 vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Publishing House of STU, 2014, s. 201-205. ISBN 978-80-227-4140-8.

PILOUS, Derek ...et al. Posloupnostní a funkční přístup k výuce limit. In: SZARKOVÁ, Dagmar - RICHTÁRIKOVÁ, Daniela - ZÁHONOVÁ, Viera. APLIMAT 2014: 13th Conference on Applied Mathematics, Proceedings. 1 vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Publishing House of STU, 2014, s. 309-313. ISBN 978-80-227-4140-8.

KVASZ, Ladislav - PILOUS, Derek. Schuelerfehler in der Mathematik. In: Beitraege zum Mathematikunterricht 2014. Muenster: WTM Verlag fuer wissenschaftliche Texte und Medien, 2014, s. 695-698. ISBN 978-3-942197-27-4.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení