Hejného metoda pro začátečníky

Název vzdělávacího programu: Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Aritmetika
Číslo akreditace: MSMT-16033/2019-1-693 ze dne 21. 6. 52019
Garant kurzu: Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Lektorky kurzu: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Všechna setkání budou uskutečněna v místnost S303, Magdalény Rettigové 8 (vlevo od hlavní budovy), kontaktní čas je 16 h, tj. (4x 45 min, 8x 45 min, 4x 45 min)

čtvrtek 7.11.2019: 14.10 – 17.30
sobota 23.11.2019: 9.10 – 16.00
čtvrtek 5.12.2019: 14.10 – 17.30

Kurz je určen učitelům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagogů, kteří s výukou matematice Hejného metodou začínají. V průběhu kurzu účastníci v roli učícího se poznají konstruktivistický způsob výuky, dostanou podněty k přemýšlení o vlastním výukovém stylu a možnostech jeho dalšího posouvání směrem ke stylu konstruktivistickému, tvořivému, objevitelskému.

Obsah kurzu
  • Aritmetická sémantická prostředí (Krokování, Autobus, Vláčky, Děda Lesoň), tvorba gradovaných úloh – 8 h
  • Aritmetická strukturální prostředí (Pavučiny, Sčítací trojúhelníky, Hadi, Barevné trojice, Sousedé, Tabulka 100, Násobilkové čtverce, Šipkové grafy, … ) – 8 h
Vzdělávací cíl

Účastník se seznámí s mechanizmem budování představ žáků o čísle a číselných operacích na takové úrovni, aby porozuměl koncepci daného tématu v učebnicích, aby uměl pracovat konstruktivisticky a svou výuku uměl diferencovat vzhledem k různým skupinám žáků a individualizovat s ohledem na specifika některých žáků. Tedy se naučí principům tvorby gradovaných úloh.
Poplatek za kurz je 4.200,- Kč.
K uhrazení poplatku bude zájemce vyzván na základě odeslané přihlášky.
Informace najdete též na stránkách kmdm.pedf.cuni.cz
Elektronickou přihlášku naleznete na adrese
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQJ0Po4DwCv5zFfFZWt1qqiDrs-cCD8Hyg7tJEPHa4veJMzQ/viewform?usp=pp_url&entry.832581009

S dotazy se obracejte na administrátorku kurzu Kateřinu Pelantovou, tel. 221 900 248