Hejného metoda pro pokročilé

Název vzdělávacího programu: Prohlubující kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. st. ZŠ – Aritmetika
Číslo akreditace: MSMT-16033/2019-1-693 ze dne 21. 6. 52019
Garant kurzu: Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Lektorky kurzu: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Setkání se konají v místnost S201 nebo S210, Magdalény Rettigové 8 (vlevo od hlavní budovy), kontaktní čas je 16 h, (4x 45 min, 8×45 min, 4×45 min)

čtvrtek 7.11.2019 : 14.10 – 17.30, S201,
sobota 23.11.2019 : 9.10 – 16.00, S210,
čtvrtek 5.12.2019 : 14.10 – 17.30, S201

Předpokládá se, že uchazeč o kurz je na dobré úrovni seznámen s jednotlivými matematickými prostředími na řešitelské úrovni a bude mít bude mít povědomí o jejich didaktickém zpracování v metodě Hejného. Bude mít aspoň dvouleté zkušenosti s výukou matematiky v duchu Hejného metody a bude mít bude mít povědomí o didaktických principech vyučování touto metodou.

Obsah kurzu
  • Prohloubení a propojení aritmetických prostředí, tvorba gradovaných úloh (4 h)
  • slovní úlohy (2 h)
  • Zlomky, celá čísla, racionální čísla (4 h)
  • Rovnice (2 h)
  • Strategie odhalování vztahů (4 h)
Vzdělávací cíl

Účastníci prohlubujícího kurzu pro učitele Hejného metody ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ se v průběhu kurzu zaměří na prohloubení a propojení svých znalostí aritmetických prostředí tak, aby dobře rozuměli, jak se budují mentální schémata aritmetických pojmů u žáků 1. st. ZŠ. Dále se zaměří na rozvoj dovedností reflektovat svůj vlastní edukační styl, na poznávání možností, jak jej směřovat ke stylu konstruktivistickému, na rozvíjení dovedností diferencovat a individualizovat svou výuku tak, aby optimálně rozvíjela každého žáka.
Poplatek za kurz je 4.200,- Kč.
K uhrazení poplatku bude zájemce vyzván na základě odeslané přihlášky.
Informace najdete též na stránkách kmdm.pedf.cuni.cz
Elektronickou přihlášku naleznete na adrese
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSendHGogjCfseBAkAZzRNDgdzTUIFfeZMSGJx3CcW3cOU3W6A/viewform?usp=pp_url&entry.832581009

S dotazy se obracejte na administrátorku kurzu Kateřinu Pelantovou, tel. 221 900 248