Didakticko-matematický seminář KMDM PedF UK Praha
Aktualizováno dne 22.10.2017

Didakticko-matematický seminář KMDM PedF UK běží v letošním školním roce už sedmnáctým rokem.

Náplní semináře jsou přednášky nebo dílny pozvaných hostí z naší republiky nebo ze zahraničí, pracovníků katedry a doktorandů. Přednášky nebo dílny jsou zaměřeny na matematiku a na její didaktiku, ale také na pedagogické a psychologické obory.

Seminář se koná nepravidelně ve čtvrtek od 16.10 na Katedře matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK v Praze (M.D. Rettigové 4, Praha 1) ve třetím patře v místnosti R318.

Informace o jednotlivých přednáškách a dílnách jsou uveřejněny na této www stránce a také zasílány e-mailem. Nejste-li již zařazeni v hromadné e-mailové adrese semináře, pošlete svůj požadavek se svoji e-mailovou adresou na adresu jaroslava.klobouckova@pedf.cuni.cz.

 


 

PROGRAM ZIMNÍHO SEMESTRU 2017/2018

 

12.10.2017

Matematika hazardu

Martin Papčo
(Katedra matematiky Pedagogické fakulty Katolické univerzity Ružomberok)

Zámerom prednášky je upozorniť na didaktický potenciál hazardných hier a to nielen v úzkej a tradičnej väzbe na pravdepodobnosť, ale tiež s ohľadom na širšie súvislosti, iné oblasti matematiky, ako aj spoločenský a historický kontext.

2.11.2017

...

Veronika Tůmová

(PedF UK)

 ...
 

9.11.2017

Michaela Králová (PedF UK)

...

...

23.11.2017

Mathematical explanation: What is it?

Tim Rowland
(University of Cambridge, UK, and Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norway)

Some years ago, with colleagues in Cambridge, I developed a framework for identifying and analysing the role of mathematics teacher knowledge in the classroom. This framework, the Knowledge Quartet, was built on a number of things that teachers were seen to do in the course of instruction.  Some time later, we realised that 'explanation' was not explicit in any of the codes that captured these instructional choices and actions. Yet Gaea Leinhardt has observed that "Instructional explanations are recognizable as being a part of the instructional landscape by teachers, students and observers". In this talk I will be trying to make sense of the absence of 'explanation' as an explicit component of  the Knowledge Quartet, mainly by unpicking what it is that we do when we explain in mathematics classes.

7.12.2017

Různé projevy nadání ve výuce matematiky

Irena Budínová

(PedF MU Brno)


Nadané děti mohou mít ve výuce matematiky velmi rozdílné projevy. Málokteré nadané dítě je "školně" prospívající, spíše se setkáváme s různými rizikovými skupinami nadaných žáků, u kterých je podstatné učitelovo citlivé a empatické vedení. V rámci příspěvku budou představeny specifické skupiny nadaných žáků a na dvou matematických úlohách budou demonstrovány rozdílné přístupy nadaných žáků k řešení.

4.1.2018

Počítačem podporované dokazování ve výuce matematiky

 Roman Hašek

PedF Jihočeská univerzita, České Budějovice

Na pozitivní roli vhodně provedeného důkazu v procesu porozumění matematice upozorňuje řada publikaci a studií. Zabývají se významem argumentace a dokazování v matematickém vzdělávání, didaktickými a psychologickými aspekty použiti důkazů ve výuce i konkrétními

metodami argumentace a dokazování. Zároveň s těmito poznatky o důležitosti důkazu ve výuce matematiky jsou však dokumentovány i poznatky z praktické výuky, které popisují převažující nezájem žáků o důkaz, pramenící většinou z jejich nedostatečného přesvědčení o jeho nutnosti. Vzhledem k neustálému rozvoji využití digitálních technologií ve školách se přirozeně nabízí otázka, zda lze pro podporu dokazování ve školské matematice efektivně využit počítač. Hledání odpovědi na tuto otázku si bezesporu zaslouží pozornost. Vždyť například programy dynamické geometrie, v nichž lze jedním tahem myší prověřit nesčetné množství konfigurací zkoumaného jevu, mohou svádět studenty k ještě většímu přezírání významu matematického důkazu. Navíc jsou v současnosti tyto programy stále více obohacovány nástroji automatického dokazování geometrických vlastností, které jsou v řadě případů schopny na základě analýzy konkrétního obrázku rozhodnout o obecné platnosti příslušného geometrického vztahu.

Cílem přednášky je zprostředkovat různé úhly pohledu na téma role důkazu ve výuce matematiky a smysluplného užití počítače k jeho podpoře, především pak pohledy z hlediska současného softwaru, matematiky, psychologie a didaktiky. Užití počítače bude ilustrováno konkrétními příklady.

 

 

 


ARCHIV

Harmonogram semináře v letním semestru 2016/17

Harmonogram semináře v zimním semestru 2016/17

Harmonogram semináře v letním semestru 2015/16

Harmonogram semináře v zimním semestru 2015/16

Harmonogram semináře v letním semestru 2014/15

Harmonogram semináře v zimním semestru 2014/15

Harmonogram semináře v letním semestru 2013/2014

Časový harmonogram semináře v zimním semestru 2013/2014

Časový harmonogram semináře v letním semestru 2012/2013

Časový harmonogram semináře v zimním semestru 2012/2013

Časový harmonogram semináře v letním semestru 2011/2012

Časový harmonogram semináře v zimním semestru 2011/2012

Časový harmonogram semináře v zimním semestru 2010/2011

Časový harmonogram semináře v letním semestru 2010/2011

Časový harmonogram semináře v letním semestru 2009/2010

Časový harmonogram semináře v zimním semestru 2009/2010

Časový harmonogram semináře v letním semestru 2008/2009

Časový harmonogram semináře v zimním semestru 2008/2009


    

 
Diplomové a bakalářské práce

Podle nového studijního řádu se bakalářské a diplomové práce mají odevzdávat pouze v elektronické podobě. Žádáme studenty, kteří zpracovávají práce na katedře matematiky, aby spolu s elektronickou verzí odevzdali přímo na katedru jednu verzi pro oponenta v tištěné podobě a svázanou do kroužkové vazby nebo jiným vhodným způsobem.

Informace k předmětu prof. Hejného pro učitelství 2. a 3. stupně

Milí studenti,
v tomto semestru bude pokračovat kurz prof. Hejného zaměřený na vyučování zaměřené na budování schémat. V rozvrhu ho najdete pod jménem Obecné otázky didaktiky matematiky. Bude se jednat o pokračování kurzů z minulého semestru, ale může se tam přihlásit i ten, kdo předchozí semestry neabsolvoval. Máme k dispozici materiály i videonahrávky z minulých semestrů, takže si můžete vše doplnit. Prof. Hejný vás jistě upozorní na to, které materiály jsou pro pochopení obsahu tohoto semestru nezbytné - rozhodně teorie generických modelů (kterou znáte už z kurzu didaktiky, nebo se ji v tomto semestru budete v tomto kurzu učit).

Předmět Obecné otázky didaktiky matematiky je povinně volitelný pro některé z vás. Předmět by se měl otevírat až v letním, ale bude se otevírat už teď. Proto si ho prosím zapište ti z vás, kteří ho máte ve studijním plánu: tedy prezenční studenti, druhý ročník, dvouobor i jednoobor (druhý předmět ze skupiny Výzkum v didaktice matematiky se nebude otevírat).

Předmět si samozřejmě mohou zapsat i studenti v kombinované formě studia. Rozdíl je v tom, že v dalším semestru pro ně otevřeme Výzkum v didaktice matematiky, takže si ho nemusí zapisovat nutně.

Je možné, že někteří z vás již předmět Obecné otázky didaktiky matematiky máte už splněn a přitom byste rádi do předmětu prof. Hejného šli. Pro vás je připraven RL Vyučování matematice 2. stupně založené na budování schémat. Jedná se pouze o administrativní záležitost, bude se jednat o jednu výuku. Do tohoto lístku se sami zapsat nemůžete, napište mi a já vás zapíšu ručně.

Kdyby snad byl student, který má už splněn jak předmět Obecné otázky DM, tak předmět Vyučování matematice ..., napište. Vyřešíme to nějak jinak.

Každopádně máte unikátní možnost se osobně setkat s prof. Hejným a přímo od zdroje se dozvědět o jeho unikátním přístupu k výuce matematiky, resp. o tom, co stojí v jeho pozadí. Nepromeškejte ji.

S pozdravem

Naďa Vondrová

Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

KMDM, PedF UK v Praze, 2008