Diplomové a bakalářské práce

Podle nového studijního řádu se bakalářské a diplomové práce mají odevzdávat pouze v elektronické podobě. Žádáme studenty, kteří zpracovávají práce na katedře matematiky, aby spolu s elektronickou verzí odevzdali přímo na katedru jednu verzi pro oponenta v tištěné podobě a svázanou do kroužkové vazby nebo jiným vhodným způsobem.

2. ročník konference Setkání s Hejného metodou

Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze spolu se společností H-mat, o.p.s. pořádá druhý ročník konference Setkání s Hejného metodou pro učitele matematiky 2. stupně a učitele 1. stupně ZŠ a MŠ. Konference se koná dne 3. 11. 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Konference opět bude zaměřena na prezentaci a sdílení osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice Hejného metodou, na výsledky práce, na diskuse formou kulatých stolů o aktuálních problémech jako je například hodnocení žáků, testování, práce s rodiči, práce s talentovanými i méně zdatnými žáky, práce s pomůckami. Dále budou zařazeny dílny s obsahem, který nebývá běžnou součástí programu letních škol. Úvodní zvanou přednášku přednese profesor Milan Hejný.

Nové oznámení: Děkujeme za Váš zájem o konferenci Setkání s Hejného metodou. Vzhledem k velkému zájmu o účast na této akci jsme nuceni uzavřít přihlášky. Pokud byste měli zájem o místo náhradnice/náhradníka, prosím, napište e-mail na tereza.kottova@h-mat.cz a v případě uvolnění místa Vás budeme kontaktovat. Děkujeme za pochopení.

Konferenci budeme opakovat opět na jaře 2019.

Přihlášky zasílejte prosím skrze tento formulář zde.