Email: nada.vondrova@pedf.cuni.cz

 

Tel. +420 221900249

 

Konzultační hodiny: 4.2. 2019 14.00-15.00, 13.2.2019, 15.00-16.00, 26.2.2019 15.00-16.00; (18.-22.2. dovolená). Konzultace během semestru najdete ve studijním informačním systému SIS.

 

Vyučované předměty

Didaktika matematiky pro učitelství matematiky 2. a 3. stupně

Asistentská praxe

Seminář k závěrečné práci

Všechny druhy souvislých praxí pro učitelství matematiky 2. a 3. stupně

Řešené projekty

 

 

Vědecké Identifikátory:

ResearcherID: E-2864-2013
Scopus Author ID: 56211101000

Publikační činnost (výběr)

 

Knihy a kapitoly v knihách

VONDROVÁ, Naďa. Jak najít pravidlo pro umístění desetinné čárky při násobení desetinných čísel. In: SLAVÍK, Jan. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 44, s. 169-186. ISBN 978-80-210-8758-3.

VONDROVÁ, Naďa - NOVOTNÁ, Jarmila - TICHÁ, Marie. Didaktika matematiky: historie, současnost a perspektivy s důrazem na empirické výzkumy. In: Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 2, s. 93-122. ISBN 978-80-210-7769-0.

VONDROVÁ, Naďa - HAVLÍČKOVÁ, Radka. Konstrukční úlohy v řešeních žáků napříč ročníky základní školy. In: Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 133-179. ISBN 978-80-246-3234-6.

VONDROVÁ, Naďa. Obtíže žáků 2. stupně ve zjišťování obsahu útvarů a objemů těles. In: Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 253-318. ISBN 978-80-246-3234-6.

RENDL, Miroslav - VONDROVÁ, Naďa. Obtížná místa matematiky základní školy. In: Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 401-410. ISBN 978-80-246-3234-6.

VONDROVÁ, Naďa - RENDL, Miroslav. Vybraná kritická místa matematiky - zkoumání žákovských obtíží. In: Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2015, Neuveden, s. 11-25. ISBN 978-80-246-3234-6.

RENDL, Miroslav - VONDROVÁ, Naďa. Kritická místa matematiky – zkoumání diskurzu učitelů. In: Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlovy v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, s. 7-17. ISBN 978-80-7290-723-6.

VONDROVÁ, Naďa - ŽALSKÁ, Jana. Kritická místa matematiky na 2. stupni základní školy v diskurzu učitelů. In: Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlovy v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, s. 63-126. ISBN 978-80-7290-723-6.

STEHLÍKOVÁ, Naďa - PAVLAS, Tomáš. Případová studie: Matematika jako prostředek rozvoje matematické gramotnosti. In: PÍŠOVÁ, Michaela - KOSTKOVÁ, Klára - JANÍK, Tomáš. Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. 1 vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011, Kurrikulum G, s. 99-114. ISBN 978-80-87000-78-6.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Využití videa ve výuce didaktiky matematiky: pražské zkušenosti. In: JANÍK, Tomáš - MINAŘÍKOVÁ, Eva. Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. 1 vyd. Brno: Paido, 2011, Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 21, s. 85-93. ISBN 978-80-7315-213-0.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. "Schritte - Stufen": Eine Lernumgebung für negative Zahlen. In: BÖTTINGER, Claudia - BRÄUNING, Kerstin - NÜHRENBÖRGER, Marcus - SCHWARZKOPF, Ralph - SÖBBEKE, Elke. Mathematik im Denken der Kinder: Anregungen zur Mathematikdidaktischen Reflexion. 1 vyd. Seelze: Klett, 2010, Neuveden, s. 60-66. ISBN 978-3-7800-1063-6.

JANÍK, Tomáš - ČERNÁ, Monika - DVOŘÁKOVÁ, Michaela - HOŠPESOVÁ, Alena - JANÍKOVÁ, Marcela - KATTMANN, Ulrich - KNECHT, Petr - NAJVAR, Petr - MAZÁČOVÁ, Nataša - LUKÁŠOVÁ, Hana - SLAVÍK, Jan - STEHLÍKOVÁ, Naďa - ŠVEC, Vlastimil - TICHÁ, Marie. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. 1 vyd. Brno: Paido, 2009. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. 150 s. ISBN 978-80-7315-176-8.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Využití videozáznamů pro rozvoj didaktických znalostí obsahu budoucích učitelů matematiky. In: Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido, 2009, Neuveden, s. 111-118. ISBN 978-80-7315-176-8.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Oborově didaktická příprava budoucích učitelů matematiky s důrazem na reflexi. In: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, ISBN 978-80-7290-384-9.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Charakteristika kultury vyučování matematice. In: Cesty zdokonalování kultury vyučování matematice. 1 vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, s. 13-47. ISBN 978-80-7394-052-2.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Structural Understanding in Advanced Mathematical Thinking. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004. Schopnost strukturace v matematice. 236 s. s. ISBN 80-7290-172-9.

 

Články v odborných časopisech

PAVLASOVÁ, Lenka - STARÁ, Jana - VONDROVÁ Naďa - NOVOTNÁ, Magdaléna - ROBOVÁ, Jarmila, ULIČNÁ, Klára. Výběrové zaměření pozornosti u studentů učitelství a povaha jejich interpretací. Pedagogika, 2018, 68(1), 5-24.
 

SIMPSON, Adrian - VONDROVÁ, Naďa - ŽALSKÁ, Jana. Sources of Shifts in Pre-Service Teachers' Patterns of Attention: The Roles of Teaching Experience and of Observational Experience. Journal of Mathematics Teacher Education. 2017. Advance online placement.  DOI 10.1007/s10857-017-9370-6

TŮMOVÁ, Veronika - VONDROVÁ, Naďa. Links between success in non-measurement and calculation tasks in area and volume measurement and pupils' problems in this domain. Scientia in educatione, 2017, 8(2), 100-129. ISSN 1804-7106.

VONDROVÁ, Naďa - CACHOVÁ, Jana - COUFALOVÁ, Jana - KRÁTKÁ, Magdalena. "Lesson study" v českých podmínkách: Jak učitelé vnímali svou účast a jaký vliv měla na jejich všímání si didakticko-matematických jevů. Pedagogika, 2016, 66(4), 427-442. ISSN 2336-2189.

VONDROVÁ, Naďa - ŽALSKÁ, Jana. Ability to Notice Mathematics Specific Phenomena: What Exactly Do Student Teachers Attend to?. Orbis scholae, 2015, 9(2), 77-101. ISSN 1802-4637. DOI 10.14712/23363177.2015.81.

RENDL, Miroslav - VONDROVÁ, Naďa. Kritická místa v matematice u českých žáků na základě výsledků šetření TIMSS 2007. Pedagogická orientace, 2014, 24(1), 22-57. ISSN 1211-4669. DOI 10.5817/PedOr2014-1-22.

VONDROVÁ, Naďa. Různé přístupy k výuce vět o shodných trojúhelnících. Učitel matematiky, 2013, 21(2), 107-116. ISSN 1210-9037.

VONDROVÁ, Naďa. CERME7 Working Group 2: Teaching and learning of number systems and arithmetic. Research in Mathematics Education, 2012, 14(2), 187-188. ISSN 1479-4802.

ŽALSKÁ, Jana - VONDROVÁ, Naďa. Do Student Teachers Attend to Mathematics Specific Phenomena when Observing Mathematics Teaching on Video?. Orbis scholae, 2012, 6(2), 85-101. ISSN 1802-4637.

VONDROVÁ, Naďa. Editorial. Orbis scholae, 2012, 6(2), 5-6. ISSN 1802-4637.

VONDROVÁ, Naďa. Výuková situace: Štafle aneb učíme žáky řešit úlohy v matematice. Komenský, 2012, 137(2), 41-46. ISSN 0323-0449.

STEHLÍKOVÁ, Naďa - TICHÁ, Marie. Didaktika matematiky a její proměny. Pedagogická orientace, 2011, 21(2), 156-170. ISSN 1211-4669.

VONDROVÁ STEHLÍKOVÁ, Naďa - ULRYCHOVÁ, Michaela. Žákovské konstrukce poznatků v matematice. Scientia in educatione, 2011, 2(2), 39-58. ISSN 1804-7106.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Interpretace některých didakticko-matematických jevů u studentů učitelství a u učitelů matematiky. Pedagogika, 2010, 60(3-4), 303-313. ISSN 0031-3815.

JANČAŘÍK, Antonín - STEHLÍKOVÁ, Naďa. Výpočty s maticemi v Excelu. Univ. S. Boh. Dept. of Mahematics Report Series, 2007, (17), 40-45. ISSN 1214-4681.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Apprehending Mathematical Structure: A Case Study of Coming to Understand a Commutative Ring. Educational Studies in Mathematics, 2006, 61(3), 347;371. ISSN 0013-1954.

STEHLÍKOVÁ, Naďa. Constructivist approaches to the teaching of mathematics open ways to creative education (If used properly!). University of South Bohemia České Budějovice : Department of Mathematics Report Series, 2006, 2006(14), 14;23. ISSN 1214-4681.

JANOVÁ, Denisa - STEHLÍKOVÁ, Naďa. Dělíme čtverec - matematický projekt. Učitel matematiky, 2006, 14(2), 106-113. ISSN 1210-9037.

Doktorské studium

Domovská stránka » Doktorské studium

Kontakt

(Sekretariát)

Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1

+420 221900248

katerina.pelantova@pedf.cuni.cz

    Zanechte nám zprávu