Nabídka spolupráce od Mensy ČR

KMDM na žádost Mensy ČR uveřejňuje následující nabídku pro studenty: „Jedná se o projekt Mensy ČR „Škola4″ hrazený z fondů EU. Autoři materiálů pracují na dohodu o provedení práce a není stanoven žádný minimální ani maximální počet materiálů, které...

Setkání absolventů KMDM 22.11.2018

KMDM Studentům a uchazečům Doktorandům Celoživotní vzdělávání Setkání absolventů KMDM 22.11.2018 Domovská stránka » Category: "Aktuality" Vážené absolventky, vážení absolventi studia na katedře matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v oboru...

Program 2. ročníku konference Setkání s Hejného metodou

KMDM Studentům a uchazečům Doktorandům Celoživotní vzdělávání Program 2. ročníku konference Setkání s Hejného metodou Domovská stránka » Category: "Aktuality" Program 2. ročníku konference SETKÁNÍ S HEJNÉHO METODOU (zaměřeno na Rozvoj osobnosti dítěte)...

Informace k zápisu do zimního semestru 2018/2019

Předmět Algebra v informatice a Teorie her určené pro 2. ročník jednooboru se v tomto semestr nebudou otevírat a otevřou se až v zimním semestru 2019/2020 pro 2. a 3. ročník zároveň. Naopak předmět Logika určený pro 3. ročník jednooboru bude v tomto semestru otevřen i...

Stránky jsou ve výstavbě

KMDM Studentům a uchazečům Doktorandům Celoživotní vzdělávání Stránky KMDM jsou v současné době ve výstavbě. Z původní podoby stránek se bohužel nepodařilo příliš zachránit, budeme je postupně rekonstruovat. Omluvte prosím jejich stav. Některé odkazy nebudou zatím...