SEMT 2013 and SEMT 2011
Aktualizováno dne 7.9.2014

 

SEMT '13

International Symposium
Elementary Mathematics Teaching
to be held in
Prague, Czech Republic
Charles University in Prague, the Faculty of Education
August 18-23, 2013

 

For more details see: http://www.semt.cz

 

We cordially invite you to participate in the twelfth bi‑annual conference on Elementary Mathematics Teaching, SEMT ‘13, which is to be held from August 18-23, 2013, in Prague. The programme will focus on the teaching of mathematics to children within the age-range 5–12 years.

The theme of SEMT ‘13 is

‘Tasks and tools in elementary mathematics’.

SEMT ‘13 International Programme Committee: Brian Doig (Australia), Chairman, Rose Griffiths (United Kingdom), Alena Hospesova (Czech Republic), Marie-Pierre Chopin (France), Antonin Jancarik (Czech Republic), Jarmila Novotna (Czech Republic), David Pugalee (USA), Petra Scherer (Germany), Ewa Swoboda (Poland), Dina Tirosh (Israel).

SEMT ‘13 PLENARY speakers are:

Olive Chapman (Canada): Engaging children in learner-focused mathematical tasks

Rose Griffiths (United Kingdom): Working with children in public care who have difficulties in mathematics

Günter Krauthausen (Germany): Digital media in elementary mathematics education

Joanne Mulligan (Australia): Inspiring young children's mathematical thinking through pattern and structure

Jennifer Young-Loveridge (New Zealand): Using multiplication and division tasks to support young children’s part-whole thinking in mathematics

************************************************************** 

SEMT '11

 
Charles University in Prague, Faculty of Education, August 21-26, 2011
 
Plenary lectures - presentations:
 
 

List of participants of SEMT 11

 

 
Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

Nahlížení do souborné zkoušky z května 2016

Nahlížení do opravených testů souborné zkoušky z BC i NM studia je možné jen do 14 dnů od data jejich konání. Jsou vypsány dva termíny: 19.5. 16-17, 25.5. 11-12. Přítomni budou doc. Jančařík a dr. Pilous.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Soutěž Matematické putování
Ve středu 4. května 2016 proběhne v aule Pedagogické fakulty a  v přilehlých prostorách další ročník soutěže Matematické putování. Již pošesté se sejdou čtvrťáci a páťáci z pražských základních škol, aby změřili síly v týmovém řešení matematických úloh. Celá soutěž se letos odehrává v prostředí filmařského průmyslu.
Chcete-li vidět malé počtáře v akci, přijďte nás navštívit mezi 9:00 a 12:00. Vyhlášení výsledků odhadujeme na 12:30 - 13:00.
studenti KMDM
Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2016 proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

YESS8

Naše katedra bude organizovat 8. letní školu pro doktorandy oboru didaktika matematiky, a sice 13.-20.8.2016 v Poděbradech. Zde je první oznámení.

Hlávkova cena pro Kláru Kochovou

Klára Kochová, doktorandka KMDM, získala (nejen) za svou diplomovou práci s názvem Kognitivní procesy při taktilním vnímání geometrických těles nevidomými žáky (vedoucí D. Jirotková) prestižní ocenění, Hlávkovu cenu. Gratulujeme!

Úspěch studentů KMDM ve SVOČ

Gratulujeme následujícím studentům, kteří se umístili se svými závěrečnými pracemi na česko-slovenské soutěži SVOČ: Iva Donátová, Anna Jungrová, Jan Kozubek, Michal Sláma, Tatiana Mutinová, Karolína Pešinová, Vladimír Bílek, Naďa Lundáková, Jan František Teister, Dana Žďářská.

Soutěž Matematické putování

Dne 13. 5. 2015 proběhne v prostorách Pedagogické fakulty již pátý ročník soutěže Matematické putování. Jde o týmovou matematickou soutěž pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ, při které se nejen řeší zajímavé úlohy, ale žáci zároveň plní úkoly ve hře, do níž je soutěž kontextově zasazena. Tématem letošního ročníku je alchymistická dílna. Celou soutěž připravuje tým studentů  z Katedry matematiky a didaktiky matematiky. Do letošního ročníku je přihlášeno  již 30 pětičlenných týmů. Přijďte je podpořit v jejich soutěžním nadšení, startujeme v 9:00 v aule.

KMDM, PedF UK v Praze, 2008