SEMT 2013 and SEMT 2011
Aktualizováno dne 7.9.2014

 

SEMT '13

International Symposium
Elementary Mathematics Teaching
to be held in
Prague, Czech Republic
Charles University in Prague, the Faculty of Education
August 18-23, 2013

 

For more details see: http://www.semt.cz

 

We cordially invite you to participate in the twelfth bi‑annual conference on Elementary Mathematics Teaching, SEMT ‘13, which is to be held from August 18-23, 2013, in Prague. The programme will focus on the teaching of mathematics to children within the age-range 5–12 years.

The theme of SEMT ‘13 is

‘Tasks and tools in elementary mathematics’.

SEMT ‘13 International Programme Committee: Brian Doig (Australia), Chairman, Rose Griffiths (United Kingdom), Alena Hospesova (Czech Republic), Marie-Pierre Chopin (France), Antonin Jancarik (Czech Republic), Jarmila Novotna (Czech Republic), David Pugalee (USA), Petra Scherer (Germany), Ewa Swoboda (Poland), Dina Tirosh (Israel).

SEMT ‘13 PLENARY speakers are:

Olive Chapman (Canada): Engaging children in learner-focused mathematical tasks

Rose Griffiths (United Kingdom): Working with children in public care who have difficulties in mathematics

Günter Krauthausen (Germany): Digital media in elementary mathematics education

Joanne Mulligan (Australia): Inspiring young children's mathematical thinking through pattern and structure

Jennifer Young-Loveridge (New Zealand): Using multiplication and division tasks to support young children’s part-whole thinking in mathematics

************************************************************** 

SEMT '11

 
Charles University in Prague, Faculty of Education, August 21-26, 2011
 
Plenary lectures - presentations:
 
 

List of participants of SEMT 11

 

 
Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

YESS8

Naše katedra bude organizovat 8. letní školu pro doktorandy oboru didaktika matematiky, a sice 13.-20.8.2016 v Poděbradech. Zde je první oznámení.

Seminář Kritická místa ve výuce matematiky na 1. a 2. stupni ZŠ

Srdečně zveme učitele 1. a 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a také studenty učitelství na seminář akreditovaný v rámci DVPP, který se bude konat v sobotu 7.11.2015. Pozvánka je zde.

Hlávkova cena pro Kláru Kochovou

Klára Kochová, doktorandka KMDM, získala (nejen) za svou diplomovou práci s názvem Kognitivní procesy při taktilním vnímání geometrických těles nevidomými žáky (vedoucí D. Jirotková) prestižní ocenění, Hlávkovu cenu. Gratulujeme!

Úspěch studentů KMDM ve SVOČ

Gratulujeme následujícím studentům, kteří se umístili se svými závěrečnými pracemi na česko-slovenské soutěži SVOČ: Iva Donátová, Anna Jungrová, Jan Kozubek, Michal Sláma, Tatiana Mutinová, Karolína Pešinová, Vladimír Bílek, Naďa Lundáková, Jan František Teister, Dana Žďářská.

Soutěž Matematické putování

Dne 13. 5. 2015 proběhne v prostorách Pedagogické fakulty již pátý ročník soutěže Matematické putování. Jde o týmovou matematickou soutěž pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ, při které se nejen řeší zajímavé úlohy, ale žáci zároveň plní úkoly ve hře, do níž je soutěž kontextově zasazena. Tématem letošního ročníku je alchymistická dílna. Celou soutěž připravuje tým studentů  z Katedry matematiky a didaktiky matematiky. Do letošního ročníku je přihlášeno  již 30 pětičlenných týmů. Přijďte je podpořit v jejich soutěžním nadšení, startujeme v 9:00 v aule.

Poděkování studentů za pomoc při konferenci CERME

KMDM děkuje všem studentů matematiky, kteří významně přispěli k úspěšné organizaci mezinárodní konference CERME9 a pomohli nám zvládnout všech 671 účastníků z celého světa!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2015 proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://tarantula.ruk.cuni.cz/UPRPS-197.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání" - popř. přímo http://tarantula.ruk.cuni.czUPRPS-73.html. Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.cz

Úspěch týmu kolem prof. Hejného

Hejného metoda výuky matematiky (www.h-mat.cz/) získala 1. cenu odborné poroty a druhou cenu veřejnosti ve druhém ročníku ceny Eduína (http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-vysledky-ceny-eduina-2014/, http://www.eduin.cz/eduina/). Celému týmu gratulujeme!

Úspěch studentů KMDM ve SVOČ

I v letošním ročníku česko-slovenské soutěže SVOČ v didaktice matematiky dosáhli studenti KMDM významných úspěchů. Získali 2 první ceny, 3 druhé ceny a 1 čestné uznání. Viz zde. Gratulujeme jim i jejich vedoucím prací.

KMDM, PedF UK v Praze, 2008