SEMT 2013 and SEMT 2011
Aktualizováno dne 7.9.2014

 

SEMT '13

International Symposium
Elementary Mathematics Teaching
to be held in
Prague, Czech Republic
Charles University in Prague, the Faculty of Education
August 18-23, 2013

 

For more details see: http://www.semt.cz

 

We cordially invite you to participate in the twelfth bi‑annual conference on Elementary Mathematics Teaching, SEMT ‘13, which is to be held from August 18-23, 2013, in Prague. The programme will focus on the teaching of mathematics to children within the age-range 5–12 years.

The theme of SEMT ‘13 is

‘Tasks and tools in elementary mathematics’.

SEMT ‘13 International Programme Committee: Brian Doig (Australia), Chairman, Rose Griffiths (United Kingdom), Alena Hospesova (Czech Republic), Marie-Pierre Chopin (France), Antonin Jancarik (Czech Republic), Jarmila Novotna (Czech Republic), David Pugalee (USA), Petra Scherer (Germany), Ewa Swoboda (Poland), Dina Tirosh (Israel).

SEMT ‘13 PLENARY speakers are:

Olive Chapman (Canada): Engaging children in learner-focused mathematical tasks

Rose Griffiths (United Kingdom): Working with children in public care who have difficulties in mathematics

Günter Krauthausen (Germany): Digital media in elementary mathematics education

Joanne Mulligan (Australia): Inspiring young children's mathematical thinking through pattern and structure

Jennifer Young-Loveridge (New Zealand): Using multiplication and division tasks to support young children’s part-whole thinking in mathematics

************************************************************** 

SEMT '11

 
Charles University in Prague, Faculty of Education, August 21-26, 2011
 
Plenary lectures - presentations:
 
 

List of participants of SEMT 11

 

 
Dotazníkové šetření mezi studenty učitelských oborů - příprava nových akreditací

Ve dnech 18. 3. 2015 až 3. 4. 2015 probíhá dotazníkové šetření mezi studenty učitelských oborů na PedF UK v Praze. Vzniklo na základě zadání děkanky fakulty, doc. PaedDr. Radky Wildové a koncepční skupiny pro přípravu nových akreditací a mělo by posloužit pro případné změny v bakalářských, navazujících i magisterských studijních programech. Dotazníkové šetření je anonymní, s možností postupného vyplňování a ukládání již zodpovězených dat, s užitím jedinečného kódu pro každý vyplněný dotazník (anonymně). Ještě před vyplněním dotazníku se mohou studenti seznámit s jeho podobou v pdf. souboru.   V navazující etapě bude připraveno podobné šetření mezi studenty neučitelských jednooborových studií (Psychologie, Speciální pedagogika) a zvažována je také varianta pro absolventy.  Vstup do dotazníku je na zde.

Poděkování studentů za pomoc při konferenci CERME

KMDM děkuje všem studentů matematiky, kteří významně přispěli k úspěšné organizaci mezinárodní konference CERME9 a pomohli nám zvládnout všech 671 účastníků z celého světa!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2015 proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://tarantula.ruk.cuni.cz/UPRPS-197.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání" - popř. přímo http://tarantula.ruk.cuni.czUPRPS-73.html. Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.cz

Úspěch týmu kolem prof. Hejného

Hejného metoda výuky matematiky (www.h-mat.cz/) získala 1. cenu odborné poroty a druhou cenu veřejnosti ve druhém ročníku ceny Eduína (http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-vysledky-ceny-eduina-2014/, http://www.eduin.cz/eduina/). Celému týmu gratulujeme!

Úspěch studentů KMDM ve SVOČ

I v letošním ročníku česko-slovenské soutěže SVOČ v didaktice matematiky dosáhli studenti KMDM významných úspěchů. Získali 2 první ceny, 3 druhé ceny a 1 čestné uznání. Viz zde. Gratulujeme jim i jejich vedoucím prací.

Hlávkova cena

Petr Matěka získal Hlávkovu cenu za rok 2013 za svou diplomovou práci Obtíže žáků při řešení vybraných slovních úloh z výzkumu TIMSS (vedoucí doc. Vondrová). Gratulujeme!

Nová pravidla studia

Od 1.10.2012 platí nová pravidla studia. V elektronické podobě jsou zde. Doporučujeme všem studentům k prostudování.

Hlávkova cena

Alena Šteflíčková získala Hlávkovu cenu za svou diplomovou práci s názvem Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL (vedoucí prof. Novotná). Gratulujeme!

Jak hledat informace k zavěrečné práci

Do sekce Studentům přidány informace, kde může student začít s hledáním zdrojů pro svou závěrečnou práci.

PhDr. Jan Herman, Ph.D. získal Hlávkovu cenu za doktorskou disertační.

PhDr. Jan Herman, Ph.D. získal Hlávkovu cenu za doktorskou disertační práci „Induktivní usuzování dětí ve věku 10 až 12 let v matematickém prostředí“. Školitelkou byla doc. RNDr. Jarmila Novotná, Ph.D.

KMDM, PedF UK v Praze, 2008