Základní informace
Aktualizováno dne 12.8.2014

Členové KMDM jsou v současné době řešiteli:

 • tří projektů GAČR
  • Kritická místa matematiky na základní škole - analýza didaktických praktik učitelů 
  • Rozvíjení kultury řešení matematických problémů ve školské praxi
  • Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol 
 • dvou projektů ESF
  • Popularizace vědy
  • Věda do škol
 • dvou mezinárodních projektů Commenius
  • Multiculturalism, Migration, Mathematics Education and Language
  • Learning Mathematics through new Communication Factors
 • dvou projektů Prvouk
  • P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání
  • P02 - Environmentální výzkum
 
Jsou členy redakčních rad mezinárodních časopisů:
 • Educational Studies in Mathematics
 • Dydaktyka Matematyki
 • The Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education
 • Journal for Research in Mathematics Education
 • Hellenic Mathematical Society’s Journal for Mathematics in Education
 • Journal of Mathematics Teacher Education
 • International Journal of Mathematics Education.

Katedra také organizuje mezinárodní konferenci SEMT, konferenci CERME 2015 a usiluje o organizaci konference ECEL 2016.

Členové katedry dále spolupracují s řadou zahraničních pracovišť. Pracovníci i studenti mají k dspizici kontakty v rámci sítí Erasmus a Ceepus. Členové katedry také pracují v programových výborech důležitých mezinárodních konferencí (SEMT, PME, CERME, Creativity in mathematics education, ECEL) a jsou členy mezinárodních odborných organizací.

Důležitou součástí činnosti katedry je také spolupráce s učiteli na školách všech stupňů a typů (více viz sekce Školám). Mezi tyto aktivity patří, kromě jiného i konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou katedra již tradičně organizuje a spolupráce na organizaci pražského kola Matematické olympiády.

 

Členové KMDM byli v posledních pěti letech (2009-2013)  řešiteli:

 • jednoho projektu VaV (2008-2010 E-V-Learn)
 • jednoho výzkumného  záměru (2007-2013 Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání)
 • jednoho projektu ESF (2010-2012 Alma Mater)
 • jednoho projektu Commenius (2009-2011 Edumatics)
 
V předchozích letech se dále podíleli jako řešitelé na:
 • jednoho výzkumného  záměru (1998 – 2004 Kultivace matematického myšlení a vzdělanosti v Evropě)
 • tří projektů GAČR (2002 – 2005 Matematické vzdělávání orientované na žáka, 2005 – 2005 Různé podoby jazyka a jejich vliv na formování poznávacích procesů, 2005 – 2007 Kultura vyučování matematice)
 • jednoho post-doktorského projektu GAČR (2005 – 2007 Algoritmy a řešitelské strategie)
 • jednoho projektu ESF (2005 – 2007 Podíl učitele matematiky na tvorbě ŠVP)
 • osmi evropských projektů typu Comenius.
 

 

 
Doplnění k požadavkům k SZZ NM

V části Studentům jsou nové informace týkající se požadavků k SZZ pro studenty NM.

Kurz Hejného metody pro učitele 1. st. ZŠ v roce 2018

Na jaro a podzim 2018 připravujeme další běh kurzu Hejného metody vyučování matematice. Bude probíhat opět jednou měsíčně, od března do prosince 2018, vyjma letních prázdnin, vždy v sobotu. Termíny jarního semestru jsou tyto:  21. 4., 26. 5., 16. 6. Podzimní termíny budou  vyhlášeny v průběhu jara po domluvě s účastníky. Bližší informace najdete zde  a přihlášku najdete zde.

1. ročník konference Setkání s Hejného metodou

První ročník konference Setkání s Hejného metodou, kterou pořádá KMDM PedF UK spolu se společností H-mat, o.p.s., se bude konat 7. 4. 2 018 na PedF UK v Praze.

Konference bude zaměřena na prezentaci a sdílení osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice Hejného metodou, na výsledky práce, na diskuse formou kulatých stolů o aktuálních problémech jako je například hodnocení žáků, testování, práce s rodiči, práce s talentovanými i méně zdatnými žáky, práce s pomůckami, a dále budou zařazeny dílny s obsahem, který se obvykle nevejde do programu letních škol. Úvodní zvanou přednášku přednese profesor Milan Hejný.

Další informace zde.

 

Nabídka práce

Viz zde: https://drive.google.com/file/d/1O2_cAnpU-oNMdkRp3oqR2-MJ7SFiL6lG/view

Informace k zápisu LS 2017/18

V sekci Studentům najdete aktuální informace k zápisu do tohoto semestru.

Diplomové a bakalářské práce

Podle nového studijního řádu se bakalářské a diplomové práce mají odevzdávat pouze v elektronické podobě. Žádáme studenty, kteří zpracovávají práce na katedře matematiky, aby spolu s elektronickou verzí odevzdali přímo na katedru jednu verzi pro oponenta v tištěné podobě a svázanou do kroužkové vazby nebo jiným vhodným způsobem.

Informace k předmětu prof. Hejného pro učitelství 2. a 3. stupně

Milí studenti,
v tomto semestru bude pokračovat kurz prof. Hejného zaměřený na vyučování zaměřené na budování schémat. V rozvrhu ho najdete pod jménem Obecné otázky didaktiky matematiky. Bude se jednat o pokračování kurzů z minulého semestru, ale může se tam přihlásit i ten, kdo předchozí semestry neabsolvoval. Máme k dispozici materiály i videonahrávky z minulých semestrů, takže si můžete vše doplnit. Prof. Hejný vás jistě upozorní na to, které materiály jsou pro pochopení obsahu tohoto semestru nezbytné - rozhodně teorie generických modelů (kterou znáte už z kurzu didaktiky, nebo se ji v tomto semestru budete v tomto kurzu učit).

Předmět Obecné otázky didaktiky matematiky je povinně volitelný pro některé z vás. Předmět by se měl otevírat až v letním, ale bude se otevírat už teď. Proto si ho prosím zapište ti z vás, kteří ho máte ve studijním plánu: tedy prezenční studenti, druhý ročník, dvouobor i jednoobor (druhý předmět ze skupiny Výzkum v didaktice matematiky se nebude otevírat).

Předmět si samozřejmě mohou zapsat i studenti v kombinované formě studia. Rozdíl je v tom, že v dalším semestru pro ně otevřeme Výzkum v didaktice matematiky, takže si ho nemusí zapisovat nutně.

Je možné, že někteří z vás již předmět Obecné otázky didaktiky matematiky máte už splněn a přitom byste rádi do předmětu prof. Hejného šli. Pro vás je připraven RL Vyučování matematice 2. stupně založené na budování schémat. Jedná se pouze o administrativní záležitost, bude se jednat o jednu výuku. Do tohoto lístku se sami zapsat nemůžete, napište mi a já vás zapíšu ručně.

Kdyby snad byl student, který má už splněn jak předmět Obecné otázky DM, tak předmět Vyučování matematice ..., napište. Vyřešíme to nějak jinak.

Každopádně máte unikátní možnost se osobně setkat s prof. Hejným a přímo od zdroje se dozvědět o jeho unikátním přístupu k výuce matematiky, resp. o tom, co stojí v jeho pozadí. Nepromeškejte ji.

S pozdravem

Naďa Vondrová

Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

KMDM, PedF UK v Praze, 2008