Základní informace
Aktualizováno dne 12.8.2014

Členové KMDM jsou v současné době řešiteli:

 • tří projektů GAČR
  • Kritická místa matematiky na základní škole - analýza didaktických praktik učitelů 
  • Rozvíjení kultury řešení matematických problémů ve školské praxi
  • Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol 
 • dvou projektů ESF
  • Popularizace vědy
  • Věda do škol
 • dvou mezinárodních projektů Commenius
  • Multiculturalism, Migration, Mathematics Education and Language
  • Learning Mathematics through new Communication Factors
 • dvou projektů Prvouk
  • P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání
  • P02 - Environmentální výzkum
 
Jsou členy redakčních rad mezinárodních časopisů:
 • Educational Studies in Mathematics
 • Dydaktyka Matematyki
 • The Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education
 • Journal for Research in Mathematics Education
 • Hellenic Mathematical Society’s Journal for Mathematics in Education
 • Journal of Mathematics Teacher Education
 • International Journal of Mathematics Education.

Katedra také organizuje mezinárodní konferenci SEMT, konferenci CERME 2015 a usiluje o organizaci konference ECEL 2016.

Členové katedry dále spolupracují s řadou zahraničních pracovišť. Pracovníci i studenti mají k dspizici kontakty v rámci sítí Erasmus a Ceepus. Členové katedry také pracují v programových výborech důležitých mezinárodních konferencí (SEMT, PME, CERME, Creativity in mathematics education, ECEL) a jsou členy mezinárodních odborných organizací.

Důležitou součástí činnosti katedry je také spolupráce s učiteli na školách všech stupňů a typů (více viz sekce Školám). Mezi tyto aktivity patří, kromě jiného i konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou katedra již tradičně organizuje a spolupráce na organizaci pražského kola Matematické olympiády.

 

Členové KMDM byli v posledních pěti letech (2009-2013)  řešiteli:

 • jednoho projektu VaV (2008-2010 E-V-Learn)
 • jednoho výzkumného  záměru (2007-2013 Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání)
 • jednoho projektu ESF (2010-2012 Alma Mater)
 • jednoho projektu Commenius (2009-2011 Edumatics)
 
V předchozích letech se dále podíleli jako řešitelé na:
 • jednoho výzkumného  záměru (1998 – 2004 Kultivace matematického myšlení a vzdělanosti v Evropě)
 • tří projektů GAČR (2002 – 2005 Matematické vzdělávání orientované na žáka, 2005 – 2005 Různé podoby jazyka a jejich vliv na formování poznávacích procesů, 2005 – 2007 Kultura vyučování matematice)
 • jednoho post-doktorského projektu GAČR (2005 – 2007 Algoritmy a řešitelské strategie)
 • jednoho projektu ESF (2005 – 2007 Podíl učitele matematiky na tvorbě ŠVP)
 • osmi evropských projektů typu Comenius.
 

 

 
Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

YESS8

Naše katedra bude organizovat 8. letní školu pro doktorandy oboru didaktika matematiky, a sice 13.-20.8.2016 v Poděbradech. Zde je první oznámení.

Hlávkova cena pro Kláru Kochovou

Klára Kochová, doktorandka KMDM, získala (nejen) za svou diplomovou práci s názvem Kognitivní procesy při taktilním vnímání geometrických těles nevidomými žáky (vedoucí D. Jirotková) prestižní ocenění, Hlávkovu cenu. Gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008