Úvodní zpráva
Aktualizováno dne 29.1.2017

Vážení studenti,

na této stránce naleznete základní informace týkající se vašeho studia na naší katedře.

V jednotlivých složkách jsou požadavky k souborným a státním zkouškám, témata vypisovaných diplomových a bakalářských prací, vyhlášky vedoucí katedry, ale také informace o vaší studentské oborové radě a možnostech pobytů v zahraničí v rámci projektu Erasmus.

Věříme, že tato stránka přispěje k snažšímu dosažení potřebných informací. V případě, že zjistíte nesrovnalosti, nebo budete mít dobrý nápad, jak tyto stránky ještě vylepšit, neváhejte mne prosím kontaktovat.

Antonín Jančařík

Konzultační hodiny naleznete zde.

 

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

Bude otevřen předmět Výzkum v didaktice matematiky, který bude vyučovat prof. Hejný a bude se v něm věnovat výuce zaměřené na budování schémat. Tento předmět je povinně volitelný pro 2. ročník NM. Prof. Hejný bude pokračovat v tématech, která začal v zimním semestru 2016/17.  Pro ty, kteří předmět v zimním semestru nenavštěvovali, jsou k dispozici písemné materiály k prostudování. Předmět je určen přednostně pro studenty NM studia, pokud zbyde místo, mohou se přihlásit i studenti bakalářského studia.

Předmět Výukový experiment se otevře i pro studenty 1. ročníku NM. Nebude se otevírat ve školním roce 2017/18.

Jako volitelný předmět si můžete zapsat Matematickou soutěž pro žáky 1. stupně, Asistentskou praxi v matematice, Integrovanou výuku matematiky a angličtiny II nebo předmět jednooboru, který nemá dvouobor ve svém plánu (např. Přípravný seminář k závěrečné práci).

Viz také informace z minulého roku níže.

Informace k zápisu do letního semestru 2015/16

Předměty Klasická díla didaktiky matematiky a Historie matematiky II určené pro 1. ročník se nebudou otevírat. Otevřou se v dalším letním semestru, tedy 2016/17 pro 1. a 2. ročník současně.

Naopak letos se budou i pro 1. ročník otevírat předměty Obecné otázky didaktiky matematiky a Seminář z moderní matematiky. Tyto předměty se nebudou otevírat ve školním roce 2016/17.

Bakalářské a diplomové práce, které uspěly na soutěži SVOČ

Diplomové a disertační práce, které získaly významné ocenění

 

 
Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

YESS8

Naše katedra bude organizovat 8. letní školu pro doktorandy oboru didaktika matematiky, a sice 13.-20.8.2016 v Poděbradech. Zde je první oznámení.

Hlávkova cena pro Kláru Kochovou

Klára Kochová, doktorandka KMDM, získala (nejen) za svou diplomovou práci s názvem Kognitivní procesy při taktilním vnímání geometrických těles nevidomými žáky (vedoucí D. Jirotková) prestižní ocenění, Hlávkovu cenu. Gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008