Úvodní zpráva
Aktualizováno dne 6.2.2018

Vážení studenti,

na této stránce naleznete základní informace týkající se vašeho studia na naší katedře.

V jednotlivých složkách jsou požadavky k souborným a státním zkouškám, témata vypisovaných diplomových a bakalářských prací, vyhlášky vedoucí katedry, ale také informace o vaší studentské oborové radě a možnostech pobytů v zahraničí v rámci projektu Erasmus.

Věříme, že tato stránka přispěje k snažšímu dosažení potřebných informací. V případě, že zjistíte nesrovnalosti, nebo budete mít dobrý nápad, jak tyto stránky ještě vylepšit, neváhejte mne prosím kontaktovat.

Antonín Jančařík

Konzultační hodiny naleznete zde.

Informace k zápisu Letní semestr 2017/18

Jako volitelný doporučujeme předmět Matematická soutěž pro žáky prvního stupně, kde studenti sami připraví a pak zorganizují soutěž pro 4. ročníky ZŠ. Soutěž probíhá již několik let a mezi pražskými školami je oblíbená.

Další klasický volitelný předmět je Asistentská praxe z M.

Předmět ON1310502 Seminář z moderní matematiky bude vyučovat prof. Hejný, který bude pokračovat ve výuce započaté v zimním semestru. Ovšem předpokládá se, že se semináře budou účastnit i studenti, kteří v zimním semestru na předmět nechodili, předmět bude tedy samostatný. Bude zaměřen na matematiku střední školy, případně výše.

Předmět Obecné otázky z DM pro prezenční studenty byl otevřen v zimním semestru, nyní se tedy otevírat nebude.

Předmět OKMM1M113A Historie matematické analýzy nebude v tomto semestru otevírán a bude otevřen až v LS 2018/19 jako společný pro oba ročníky NM studia.

Předmět OKN1310305 Výukový experiment byl otevřen loni pro oba ročníky, v letošním roce se tedy nebude otevírat.

Předmět OKMM1M130A Content and Language Integrated Learning CLIL in school practice bude vypsán již letos pro 1. ročníky NM. Příští rok V LS 2018/19 otevírán nebude.

 

Informace k zápisu do letního semestru 2016/2017 

Bude otevřen předmět Výzkum v didaktice matematiky, který bude vyučovat prof. Hejný a bude se v něm věnovat výuce zaměřené na budování schémat. Tento předmět je povinně volitelný pro 2. ročník NM. Prof. Hejný bude pokračovat v tématech, která začal v zimním semestru 2016/17.  Pro ty, kteří předmět v zimním semestru nenavštěvovali, jsou k dispozici písemné materiály k prostudování. Předmět je určen přednostně pro studenty NM studia, pokud zbyde místo, mohou se přihlásit i studenti bakalářského studia.

Předmět Výukový experiment se otevře i pro studenty 1. ročníku NM. Nebude se otevírat ve školním roce 2017/18.

Jako volitelný předmět si můžete zapsat Matematickou soutěž pro žáky 1. stupně, Asistentskou praxi v matematice, Integrovanou výuku matematiky a angličtiny II nebo předmět jednooboru, který nemá dvouobor ve svém plánu (např. Přípravný seminář k závěrečné práci).

Viz také informace z minulého roku níže.

Informace k zápisu do letního semestru 2015/16

Předměty Klasická díla didaktiky matematiky a Historie matematiky II určené pro 1. ročník se nebudou otevírat. Otevřou se v dalším letním semestru, tedy 2016/17 pro 1. a 2. ročník současně.

Naopak letos se budou i pro 1. ročník otevírat předměty Obecné otázky didaktiky matematiky a Seminář z moderní matematiky. Tyto předměty se nebudou otevírat ve školním roce 2016/17.

Bakalářské a diplomové práce, které uspěly na soutěži SVOČ

Diplomové a disertační práce, které získaly významné ocenění

 

 
Doplnění k požadavkům k SZZ NM

V části Studentům jsou nové informace týkající se požadavků k SZZ pro studenty NM.

Kurz Hejného metody pro učitele 1. st. ZŠ v roce 2018

Na jaro a podzim 2018 připravujeme další běh kurzu Hejného metody vyučování matematice. Bude probíhat opět jednou měsíčně, od března do prosince 2018, vyjma letních prázdnin, vždy v sobotu. Termíny jarního semestru jsou tyto:  21. 4., 26. 5., 16. 6. Podzimní termíny budou  vyhlášeny v průběhu jara po domluvě s účastníky. Bližší informace najdete zde  a přihlášku najdete zde.

1. ročník konference Setkání s Hejného metodou

První ročník konference Setkání s Hejného metodou, kterou pořádá KMDM PedF UK spolu se společností H-mat, o.p.s., se bude konat 7. 4. 2 018 na PedF UK v Praze.

Konference bude zaměřena na prezentaci a sdílení osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice Hejného metodou, na výsledky práce, na diskuse formou kulatých stolů o aktuálních problémech jako je například hodnocení žáků, testování, práce s rodiči, práce s talentovanými i méně zdatnými žáky, práce s pomůckami, a dále budou zařazeny dílny s obsahem, který se obvykle nevejde do programu letních škol. Úvodní zvanou přednášku přednese profesor Milan Hejný.

Další informace zde.

 

Nabídka práce

Viz zde: https://drive.google.com/file/d/1O2_cAnpU-oNMdkRp3oqR2-MJ7SFiL6lG/view

Informace k zápisu LS 2017/18

V sekci Studentům najdete aktuální informace k zápisu do tohoto semestru.

Diplomové a bakalářské práce

Podle nového studijního řádu se bakalářské a diplomové práce mají odevzdávat pouze v elektronické podobě. Žádáme studenty, kteří zpracovávají práce na katedře matematiky, aby spolu s elektronickou verzí odevzdali přímo na katedru jednu verzi pro oponenta v tištěné podobě a svázanou do kroužkové vazby nebo jiným vhodným způsobem.

Informace k předmětu prof. Hejného pro učitelství 2. a 3. stupně

Milí studenti,
v tomto semestru bude pokračovat kurz prof. Hejného zaměřený na vyučování zaměřené na budování schémat. V rozvrhu ho najdete pod jménem Obecné otázky didaktiky matematiky. Bude se jednat o pokračování kurzů z minulého semestru, ale může se tam přihlásit i ten, kdo předchozí semestry neabsolvoval. Máme k dispozici materiály i videonahrávky z minulých semestrů, takže si můžete vše doplnit. Prof. Hejný vás jistě upozorní na to, které materiály jsou pro pochopení obsahu tohoto semestru nezbytné - rozhodně teorie generických modelů (kterou znáte už z kurzu didaktiky, nebo se ji v tomto semestru budete v tomto kurzu učit).

Předmět Obecné otázky didaktiky matematiky je povinně volitelný pro některé z vás. Předmět by se měl otevírat až v letním, ale bude se otevírat už teď. Proto si ho prosím zapište ti z vás, kteří ho máte ve studijním plánu: tedy prezenční studenti, druhý ročník, dvouobor i jednoobor (druhý předmět ze skupiny Výzkum v didaktice matematiky se nebude otevírat).

Předmět si samozřejmě mohou zapsat i studenti v kombinované formě studia. Rozdíl je v tom, že v dalším semestru pro ně otevřeme Výzkum v didaktice matematiky, takže si ho nemusí zapisovat nutně.

Je možné, že někteří z vás již předmět Obecné otázky didaktiky matematiky máte už splněn a přitom byste rádi do předmětu prof. Hejného šli. Pro vás je připraven RL Vyučování matematice 2. stupně založené na budování schémat. Jedná se pouze o administrativní záležitost, bude se jednat o jednu výuku. Do tohoto lístku se sami zapsat nemůžete, napište mi a já vás zapíšu ručně.

Kdyby snad byl student, který má už splněn jak předmět Obecné otázky DM, tak předmět Vyučování matematice ..., napište. Vyřešíme to nějak jinak.

Každopádně máte unikátní možnost se osobně setkat s prof. Hejným a přímo od zdroje se dozvědět o jeho unikátním přístupu k výuce matematiky, resp. o tom, co stojí v jeho pozadí. Nepromeškejte ji.

S pozdravem

Naďa Vondrová

Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

KMDM, PedF UK v Praze, 2008