KMDM
Aktualizováno dne 15.4.2018

Vyjádření KMDM k některým námitkám vůči tzv. Hejného metodě výuky matematiky

 

 

Celoživotní vzdělávání

KMDM školám

Didakticko-matematický seminář KMDM  

 

Katedra matematiky a didaktiky matematiky převzala záštitu nad školní ligou v Abaku.

 

Informace pro studenty KMDM: pokud jste se zaregistrovali a přesto nemáte přístup k uzavřeným stránkám vyučujících (hlásí vám to "nemáte přístup"), napište na antonin.jancarik@pedf.cuni.cz. Ten vás zařadí do souboru studentů KMDM a tím vám přístup přidělí.

SEMT 2017  –  International Symposium Elementary Mathematics Teaching


Previous conferences of SEMT

 

Co děláme?

 Práce obhájené na KMDM, které uspěly na soutěži SVOČ

 

Prof. Hejný diskutoval v ČT o matematice a povinné maturitě.

Prof. Kvasz získal vědecký titul Doktor sociálních a humanitních věd, nejvyšší možné ocenění vědce v České republice. Viz také zde: http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Akademie-ved-CR-predala-dvanacti-vedcum-titul-doktor-ved/

Prof. Hejný získal za celoživotní přínos cenění Roku průmyslu a technického vzdělávání

Přehled článků o "Hejného metodě výuky matematiky" naleznete zde: http://www.h-mat.cz/media.

 

 

Výstava k  předmětu šachy, na fotografiích vlevo moderátor Vladimír Kořen a WIM Martina Kořenová, na druhé předseda trenérsko-metodické komise ŠSČR šachový velmistr ing. Marek Vokáč.

Hejného metoda výuky matematiky (www.h-mat.cz/) získala 1. cenu odborné poroty a druhou cenu veřejnosti ve druhém ročníku ceny Eduína (http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-vysledky-ceny-eduina-2014/, http://www.eduin.cz/eduina/). Celému týmu gratulujeme!

Prof. Hejný získal v konkurenci mnoha slavných osobností Čestné uznání Mensa ČR 2014 za "vyznamný přínos inteligenci národa, propagaci duševní kultury a šíření dobrého jména České republiky ve světě"..

Lidové noviny 27.5.2014 o metodě prof. Hejného.

16. 5. 2014 doc. Zhouf se vyjadřoval k maturitám v Českém rozhlase.

4.11.2013 Prof. Hejný v regionálním zpravodajství - ukázka z hodiny podle učebnic Fraus.

Prof. Hejný měl přednášku a účastnil se diskuse s účastníky v rámci setkání nadace Depositum Bonum.

Prof. Hejný proslovil přednášku s názvem Matematika ako zdroj radosti (záznam zde) na konferenci TEDxBratislava 2013.

Pedagogická fakulta získala díky projektu univerzitní sítě CEEPUS „Active Methods in
Teaching and Learning Mathematics and Informatics“ ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2012. Síť byla v letošním roce ohodnocena jako nejlepší v Evropě a získala již podruhé ocenění Ministers' Prize fort Excellence. Více zde. Tato síť je koordinována na naší katedře a nabízí možnost výjezdu do zahraničí nejen pro pedagogy, ale také pro studenty.

K čemu je dobrá dělitelnost. Ukázka naší výuky pro studenty a kolegy v Ostravě.

Dne 27.2.2013 byli prof. Hejný a doc. Jirotková hosty v rámci pořadu Sama doma na ČT1.

Dne 29.1.2013 byl prof. Hejný hostem Radiožurnálu. 31.1. byl hostem na ČRo2 v pořadu Jak to vidíte.

Leden 2013 - prof. Hejný dal rozhovor univerzitnímu časopisu I-Forum. Podle učebnic autorského kolektivu kolem prof. Hejného se učí i v polské základní škole v Jablůnkově. O tom informovalo i polské vysílání ČT (čas 3:30).

Dne 5.1.2013 byl prof. Milan Hejný hostem Českého rozhlasu 6 v pořadu Rozmluvy.

Dne 5.12.2012 byl prof. Milan Hejný pozván do pořadu Václava Moravce na Rádiu Impuls.

Listopad 2012: Prof. Milan Hejný obdržel v rámci projektu „Českých 100 Nejlepších“ ocenění „MathProf ONE“ neboli jednička mezi matikáři. Cenu převzal 30.11.2012 ve Španělském sále Pražského hradu. Cenu mu předala ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. Gratulujeme! Informoval též tisk.

Dne 21.11.2012 hovořil prof. Hejný o své koncepci učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ na ČT1  v rámci Událostí v regionech plus (Ostrava). Prof. Hejný představil svou koncepci i na PedF v Ostravě.

Květen 2011: Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. získal Cenu rektora 2010 v oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních za svou monografii vydanou v nakladatelství Birkhäuser Basel Patterns of change: Linguistic innovations in the development of classical mathematics.

Dne 18.2.2011 vyšla v časopise I-Forum zpráva o 15. ročníku konference Dva dny s didaktikou matematiku, kterou pořádá naše katedra. Čtěte zde.

Dne 8.2.2011 vyšel rozhovor v časopise I-Forum s doc. Stehlíkovou, která je mimo jiné vedoucí redaktorkou časopisu Scientia in educatione. Čtěte zde. Zde je rozhovor v angličtině.

Dne 27.1.2011 hovořil prof. Hejný na ČT 24 o své koncepci učebnic pro první stupeň. K vidění zde. A zde najdete článek zmiňující stejné učebnice. A ještě jeden článek z 8.2.2011 zde.

Dne 11.1.2011 hovořil prof. Hejný v rádiu Leonardo v pořadu Monitor o vyučování matematice. Poslouchejte zde.

V Lidových novinách vyšel 7.12.2010 zajímavý článek o výuce matematiky na 1. stupni pomocí učebnic matematiky z nakladatelství Fraus (autoři M. Hejný, D. Jirotková, J. Slezáková) - jedná se o výuku Jitky MIchnové, spolupracovnice naší katedry.

Katedra byla jednou ze tří kateder reprezentujících Univerzitu Karlovu v Praze na Dni vědy (26.11.2010). Expozici připravil dr. Jančařík (reportáž Radiožurnálu zde).

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. z naší katedry získal prestižní mezinárodní cenu Fernando Gil International Prize za svoji knihu Patterns of Change, Linguistic Innovations in the Development of Classical Mathematics. Dílo profesora Kvasze bylo oceněno zejména pro svoji originalitu a přínos k rozvoji filozofie vědy.

Prof. Kvasz dal rozhovor univerzitnímu časopisu iForum (16.11.2010).

Prof. Hejný dal rozhovor Lidovým novinám (vyšlo 9.11.2010).

Lidové noviny píší o problematice oborových didaktik a zmiňují didaktickou školu prof. Hejného na PedF UK v Praze a nově ustavenou skupinu Akreditační komise pro oborové didaktiky, jejíž členkou je doc. Stehlíková z KMDM (vyšlo 2.11.2010).

Dr. Zhouf v Událostech a komentářích 1.11.2010 k problematice maturitní generálky.

V Lidových novinách si kombinovaní studenti 1. stupně pochvalují, že je prof. Hejný dokáže nadchnout pro matematiku (24.11.2009).

Kdo si hraje nezlobí - dr. Jančařík o hrách

Medaile MŠMT pro prof. Hejného

Rozhovor prof. Hejného pro Lidové noviny 16.2.2010

Jak reagovaly děti ze 4.C na návštěvu autorů jejich učebnic matematiky, dr. Jirotkové a prof. Hejného? Čtěte v novinách.


Hostující profesoři na KMDM (dlouhodobý pobyt)

Prof. Tim Rowland, Univ. of Cambridge, UK, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norway (2017)

Prof. Shlomo Vinner, Ben-Gurion University of the Negev, Israel (2017)

Michèle Artigue, Emeritus Professor at the University Paris Diderot, France (2016)

prof. Abraham Arcavi, Weizmann Institute of Science (WIS), Israel (2016)

prof. Konrad Krainer, University of Klagenfurt, Austria (2015)

prof. Adrian Simpson, University of Durham, United Kingdom (2015)

prof. Pierre Clanché, Université Bordeaux Segalen, Francie (2012, 2013)

prof. Carlo Marchini, University of Parma, Itálie (2011)

doc. RNDr. Matuš Harminc,CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita PJŠ Košice, Slovensko (2009, 2010)

Prof. Dr. Dr.h.c. Rudolf Fritsch, Mathematisches Institut Ludwig-Maximilians-Universität München, Německo (2006)

Dr. Ewa Swoboda, Marta Pytlak, Universita Rzeszów, Institut matematiky, Polsko (2007)

Prof. Shlomo Vinner, Ben-Gurion University of the Negev, Israel (2007)

Dr. Adrian Simpson,  University of Warwick, Velká Británie (2003)

Prof. Graham H. Littler, University of Derby, Velká Británie (1999, 2002)

Prof. Walter Szetela, University of British Columbia, Kanada (1996)

Prof. Jozef Brody, Concordia University, Kanada (1996)
  


 

 

 
Doplnění k požadavkům k SZZ NM

V části Studentům jsou nové informace týkající se požadavků k SZZ pro studenty NM.

Kurz Hejného metody pro učitele 1. st. ZŠ v roce 2018

Na jaro a podzim 2018 připravujeme další běh kurzu Hejného metody vyučování matematice. Bude probíhat opět jednou měsíčně, od března do prosince 2018, vyjma letních prázdnin, vždy v sobotu. Termíny jarního semestru jsou tyto:  21. 4., 26. 5., 16. 6. Podzimní termíny budou  vyhlášeny v průběhu jara po domluvě s účastníky. Bližší informace najdete zde  a přihlášku najdete zde.

1. ročník konference Setkání s Hejného metodou

První ročník konference Setkání s Hejného metodou, kterou pořádá KMDM PedF UK spolu se společností H-mat, o.p.s., se bude konat 7. 4. 2 018 na PedF UK v Praze.

Konference bude zaměřena na prezentaci a sdílení osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice Hejného metodou, na výsledky práce, na diskuse formou kulatých stolů o aktuálních problémech jako je například hodnocení žáků, testování, práce s rodiči, práce s talentovanými i méně zdatnými žáky, práce s pomůckami, a dále budou zařazeny dílny s obsahem, který se obvykle nevejde do programu letních škol. Úvodní zvanou přednášku přednese profesor Milan Hejný.

Další informace zde.

 

Nabídka práce

Viz zde: https://drive.google.com/file/d/1O2_cAnpU-oNMdkRp3oqR2-MJ7SFiL6lG/view

Informace k zápisu LS 2017/18

V sekci Studentům najdete aktuální informace k zápisu do tohoto semestru.

Diplomové a bakalářské práce

Podle nového studijního řádu se bakalářské a diplomové práce mají odevzdávat pouze v elektronické podobě. Žádáme studenty, kteří zpracovávají práce na katedře matematiky, aby spolu s elektronickou verzí odevzdali přímo na katedru jednu verzi pro oponenta v tištěné podobě a svázanou do kroužkové vazby nebo jiným vhodným způsobem.

Informace k předmětu prof. Hejného pro učitelství 2. a 3. stupně

Milí studenti,
v tomto semestru bude pokračovat kurz prof. Hejného zaměřený na vyučování zaměřené na budování schémat. V rozvrhu ho najdete pod jménem Obecné otázky didaktiky matematiky. Bude se jednat o pokračování kurzů z minulého semestru, ale může se tam přihlásit i ten, kdo předchozí semestry neabsolvoval. Máme k dispozici materiály i videonahrávky z minulých semestrů, takže si můžete vše doplnit. Prof. Hejný vás jistě upozorní na to, které materiály jsou pro pochopení obsahu tohoto semestru nezbytné - rozhodně teorie generických modelů (kterou znáte už z kurzu didaktiky, nebo se ji v tomto semestru budete v tomto kurzu učit).

Předmět Obecné otázky didaktiky matematiky je povinně volitelný pro některé z vás. Předmět by se měl otevírat až v letním, ale bude se otevírat už teď. Proto si ho prosím zapište ti z vás, kteří ho máte ve studijním plánu: tedy prezenční studenti, druhý ročník, dvouobor i jednoobor (druhý předmět ze skupiny Výzkum v didaktice matematiky se nebude otevírat).

Předmět si samozřejmě mohou zapsat i studenti v kombinované formě studia. Rozdíl je v tom, že v dalším semestru pro ně otevřeme Výzkum v didaktice matematiky, takže si ho nemusí zapisovat nutně.

Je možné, že někteří z vás již předmět Obecné otázky didaktiky matematiky máte už splněn a přitom byste rádi do předmětu prof. Hejného šli. Pro vás je připraven RL Vyučování matematice 2. stupně založené na budování schémat. Jedná se pouze o administrativní záležitost, bude se jednat o jednu výuku. Do tohoto lístku se sami zapsat nemůžete, napište mi a já vás zapíšu ručně.

Kdyby snad byl student, který má už splněn jak předmět Obecné otázky DM, tak předmět Vyučování matematice ..., napište. Vyřešíme to nějak jinak.

Každopádně máte unikátní možnost se osobně setkat s prof. Hejným a přímo od zdroje se dozvědět o jeho unikátním přístupu k výuce matematiky, resp. o tom, co stojí v jeho pozadí. Nepromeškejte ji.

S pozdravem

Naďa Vondrová

Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

KMDM, PedF UK v Praze, 2008