SVOČ
Aktualizováno dne 14.6.2017

Práce, které se umístily v rámci Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ)

v didaktice matematiky


 2017

 

Bakalářské práce  (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Markéta Mátlová: Heuristické strategie řešení úloh

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Kateřina Marková: Aplikace vlastních čísel a vlastních vektorů

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

 

Diplomové práce učitelství prvního stupně

Čestné uznání

Luděk Kovář: Zavádění obsahu mnohoúhelníků, zejména metodou uvolňování parametru, v primární škole

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena

Pavel Sovič: Podnětná výuka obsahu trojúhelníku a rovnoběžníku ve dvou třídách s odlišnou zkušeností s výukou matematiky

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Naďa Vondrová, PhD.

2. cena

Jan Čadek: Didaktické využití stavebnice LEGO Mindstorms ve výuce matematiky se zaměřením na fraktály

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Antonín Jančařík, PhD.

 3. cena

Zora Mašatová: Dělitelnost v 6. a 7. ročníku – učebnice a znalosti žáků

Vedoucí práce: Mgr. Derek Pilous, PhD.

Seminární práce

 

Čestné uznání

Markéta Mátlová: How did ancient Egyptians divide loaves of bread?

Vedoucí práce: PhDr. Hana Moraová

Účast:

Štěpán Ročák: Metody hledání pythagorejských trojic

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

2. cena

Isabela Skokanová: Matematika jako cesta k řešení problémů, zdravý životní postoj a moudrý rádce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, PhD.

3. cena

Martin Mašata: Počítání s desetinnými čísly formou hry

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

 

2016

Fotografie ze soutěže naleznete zde.

Bakalářské práce  (MŠ)

1. cena

Lenka Černá: Labyrinty - nástroj rozvoje orientace v prostoru a rovině u předškolních dětí

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

Čestné uznání

Marie Jůzková: Diagnostika úrovně porozumění číslu jako počtu u předškolních dětí

Vedoucí práce: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.


Bakalářské práce  (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena

Adéla Tavačová: Porovnání axiomatických systémů geometrie u Euklida a Hilberta z hlediska didaktiky matematiky

Vedoucí práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

Diplomové práce učitelství prvního stupně

3. cena

Jana Bartoňová: Matematická prostředí Bludiště a Cyklostezky u žáků 1. stupně ZŠ

Vedoucí práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Čestné uznání

Gabriela Vlková: Pojmotvorný proces ve 2D geometrii u žáků 1. stupně ZŠ

Vedoucí práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

2. cena

Kateřina Pelcová: Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

3. cena

Veronika Sedláčková: Výuka matematiky metodou CLIL na 2. stupni ZŠ

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Gabriela Novotná: Reedukace formálních poznatků v matematice v prostředí individuálního doučování

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Práce z didaktiky matematiky pro speciální pedagogiku

2. cena

Anna Löffelmannová: Finanční gramotnost a její zařazení ve výuce na základních školách praktických

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Seminární práce

Čestné uznání

Linda Trpálková, Marie Dunovská: Možnosti propojení teorie a praxe didaktiky matematiky z pohledu studenta

Vedoucí práce: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

2015

Bakalářské práce  (MŠ)

2. cena

Iva Donátová: Strategie předškolních dětí v kompozici skládanek typu „pozitiv – negativ“

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová

3. cena

Anna Jungrová: Grafický znak v přípravě na školní matematiku

Vedoucí práce: PhDr. Michaela Kaslová


Bakalářské práce  (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena

Michal Sláma: Pythagorejské trojúhelníky

Vedoucí práce: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Čestné uznání

Jan Kozubek: Trisekce úhlu a duplicita krychle pomocí speciálních křivek

Vedoucí práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

Diplomové práce učitelství prvního stupně

1. cena

Tatiana Mutinová: Prvky teorie grafů v učivu matematiky na 1. stupni základní školy

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Čestné uznání

Karolína Pešinová: Nástroje pro budování vlastní edukační strategie

Vedoucí práce: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena

Vladimír Bílek: Žákovské obtíže a chyby při úpravách algebraických výrazů

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

3. cena

Naďa Lundáková: Finanční matematika na základní škole

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Závěrečné práce z celoživotního vzdělávání

3. cena

Dana Žďárská: Srovnání výuky dvou učitelů matematiky

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Čestné uznání

Jan František Teister: Konstrukční úlohy jako problémová oblast v matematice I. stupně ZŠ

Vedoucí práce: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

 

2014

Bakalářské práce  (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena

Helena Bartlová: Metody řešení slovních úloh pomocí logiky

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Kateřina Horáková: Eukleidovské a přibližné konstrukce pravidelných mnohoúhelníků

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D..

Diplomové práce učitelství prvního stupně

2. cena

Eva Šubrtová: Uchopení matematických výukových prostředí dětmi předškolního věku (5 – 7 let)

Vedoucí práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D..

Diplomové práce z učitelství matematiky na 2. a 3. stupni škol

1. cena

Kateřina Vladyková: Didaktické situace v matematice na základní škole. Třídění čtyřúhelníků na základě vybraných vlastností

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2. cena

David Reichmann: Nepřímá úměrnost – žákovské strategie, analýza učebnic a didaktické praktiky učitelů

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Závěrečné práce z celoživotního vzdělávání

2. cena

Martina Čáslavová: Řešitelské strategie a obtíže žáků 6. a 7. ročníků u vybraných algebraických úloh (prostřednictvím klinických rozhovorů)

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.


2013 (zpráva o tomto ročníku SVOČ je zde)

Bakalářské práce v prezenčním studiu (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Jiří Bruna: Vybrané objekty v neeuklidovských metrikách

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Čestné uznání

Filip Devera: Řešení úloh z oblasti elektrických obvodů

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Tomáš Vitásek: Elementární funkce a definiční obor

Vedoucí práce: Mgr. Derek Pilous

 

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

1. cena

Klára Kochová: Kognitivní procesy při taktilním vnímání geometrických těles nevidomými žáky

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

 

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

1. cena

Petr Matěka: Obtíže žáků při řešení vybraných slovních úloh z výzkumu TIMSS

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

3. cena

Renata Jozeková: Způsoby využití netbooků a interaktivní tabule učiteli matematiky na základní škole

Vedoucí práce: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

 

Bakalářské práce v kombinovaném studiu (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Tomáš Fabián: Konstrukce křivek u Descarta

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.

3. cena

Naďa Lundáková: Finanční gramotnost v matematice

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Martina Štefánková: Statistika a její užití ve školské matematice

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

 

Diplomové práce z didaktiky matematiky v kombinovaném studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

2. cena

Michaela Krůtová: Didaktické situace ve výuce matematiky zaměřené na výuku funkcí na druhém stupni základní školy

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

 

Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

2. cena

Kamila Hrubá: Zpracování tématu desetinná čísla pro výuku matematiky v anglickém jazyce

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.


2012

 

Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Pavla Sýkorová: Do jaké míry mohly být české učebnice matematiky politicky "nevinné"? Odraz dějinných skutečností v matematických slovních úlohách 1938-1952

Práce vznikla na Katedře dějin a didaktiky dějepisu, vedoucí práce: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.

3. cena

Vladimír Bílek: Celá a necelá část reálného čísla

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

2. cena

Zdeňka Sýpalová: Poznávání geometrických tvarů

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Čestné uznání

Zuzana Muchová: Pohyb v matematice

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Barbora Pěničková: Využití japonských hlavolamů ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková


Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

1. cena

Alena Šteflíčková: Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

2. cena

Veronika Havelková: GeoGebra ve vzdělávání matematice

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Čestné uznání

Karel Zavřel: Paralely ve vývoji logického myšlení žáka a v dějinách logiky

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.

2011

Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

2. cena

Jan Čadek: Rozpoznávání jazyka na základě frekvenční analýzy

Ved. práce: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Čestné uznání

Anna Sukniak: Jak žáci prvního stupně rozumí termínům o tělesech

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

1. cena

Zdenka Koubová: Sítě krychle jako prostředek pro rozvíjení geometrického myšlení žáků prvního stupně ZŠ

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

2. cena

Sandra Holáková: Rozvoj procesuálních číselných představ u žáků 1. stupně

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Čestné uznání

Věra Koudelková: Rozvoj porozumění rovnicím na 1. stupni ZŠ

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy)

1. cena

Lucie Šilhánová: Tandemat-didaktická hra pro výuku matematiky na střední škole

Ved. práce: Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, PhD.


Diplomové práce z didaktiky matematiky v kombinovaném studiu (Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

2. cena

Skalová Dana: Aktivní slovní zásoba vztahující se k vnímání těles u dětí ve věku 5 – 6 let (diplomová práce)

Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena

Milena Trojanová: Pravděpodobnostní myšlení žáků prvního stupně základní školy

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.


2010

Bakalářské práce (2. stupeň ZŠ a SŠ)

1. cena

Karel Zavřel: Historie logiky jako inspirace pro vyučování matematiky

Ved. práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

2. cena

Karel Prášek: Matematika v japonských školách

Ved. práce: doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D.

Čestné uznání

Veronika Havelková: Volně stažitelné geometrické programy

Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Učitelství pro MŠ a 1.st. ZŠ

2. cena

Michaela Králová: „Děda Lesoň“ jako motivační výukové prostředí pro hospitalizované a nemocné děti

Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Čestné uznání

Eduard Durník: Prostorová představivost a orientace v prostoru

Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Veronika Nuslová: Atomární analýza jako nástroj pochopení myšlenkových operací žáků

Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy

2. cena

Jana Boháčová: Origami jako didaktické prostředí v matematickém vzdělávání

Ved. práce: PhDr. Filip Roubíček, Ph.D.

2.cena

Veronika Zítková: Práce s chybou v hodinách matematiky na francouzských školách

Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Čestné uznání

Lukáš Saulich: Úvod do práce v programu GeoGebra pomocí netradičně formulovaných úloh

Ved. práce: doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D.

Kombinované studium – pedagogika předškolního věku obhajováno na primární pedagogice

2. cena

Lenka Landrová: Význam sloves pro orientaci v prostoru u dětí ve věku 45-60 měsíců

Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena

Zuzana Sanei: Využití Montessori pomůcek v předmatematické výchově v mateřské škole

Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

Čestné uznání

Martina Dědourková: Název práce: Vstupní kompetence žáků pro matematické vzdělávání na 1. stupni ZŠ

Ved. práce: RNDr. Darina. Jirotková, Ph.D.

Didaktika matematiky a informační výchovy pro speciální pedagogiku

1. cena

Barbora Brázdová: Plošné hlavolamy a jejich užití ke zvýšení matematické gramotnosti u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Ved. práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková

2. cena

Jana Podrazilová: Vliv krátkodobé paměti na úspěšnost žáků na speciální škole
Ved. práce: Mgr. Jaroslava Kloboučková


2009

Seminární práce

2. cena:
Autor: Veronika Nuslová
Název práce: Využití videonahrávky experimentu v přípravě budoucích učitelů 1. stupně
 

Učitelství pro MŠ a 1.st. ZŠ

2. cena:
Autor: Hana Fialová, Pavlína Harcubová
Název práce: Výukové a diagnostické možnosti prostředí Pavučiny na 1. stupni ZŠ
Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Autor: Ivanka Procházková
Název práce: Pojmotvorný proces v prostředí čtverečkovaného papíru
Ved. práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Kombinované studium – pedagogika předškolního věku obhajováno na primární pedagogice

2. cena:
Autor: Libuše Smidžárová
Název práce: Fenomény obtížnosti řešení Tangramů u dětí předškolního věku
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová
 

Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy

1. cena:
Autor: Marta Navrátilová
Název práce: Slovní úlohy proti toku času na 2. stupni ZŠ
Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 

2. cena:
Autor: Zuzana Štíbrová
Název práce: Neeuklidovské geometrie v historii matematiky a jejich využití pro současné cíle vyučování matematice
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.
 

3. cena:
Autor: Eva Patáková
Název práce: Problem posing a problem solving v matematické soutěži
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.


2008

Učitelství pro MŠ a 1.st. ZŠ

3. cena:
Autor. Michaela Franková
Název práce: Zkoumání přijetí netradičního matematicko-didaktického prostředí u dětí předškolního věku a žáků 1. ročníku ZŠ
Ved. práce: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
 

Kombinované studium – pedagogika předškolního věku obhajováno na primární pedagogice

1. cena:
Autor: Jarmila Tomanová
Název práce: Zraková paměť dětí 5-6 letých
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

3. cena:
Autor: Věra Richterová
Název práce: Vývoj stavby ze stavebnice KAPLA u tříletých dětí
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová
 


2007
 

Nediplomní práce (včetně bakalářských) Učitelství pro 1. stupeň

1. cena:
Autor: Jitka Rozová
Název práce: Role času ve slovních úlohách na 1. stupni ZŠ
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena:
Autor: Tereza Petříková
Název práce: Převody jednotek u žáků s lehkým mentálním postižením
Ved. práce: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

3. cena:
Autor: Jana Spilková
Název práce: Krychlová tělesa – didaktické využití
Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy

2. cena:
Autor: Helena Čechová, Hana Klímová
Název práce: Faktory ovlivňující efektivitu učení v matematice
Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

3. cena:
Autor: Petra Plichtová
Název práce: Metafora ve vyučování matematice
Ved. práce: RNDr. Václav Sýkora, CSc.


2006

Nediplomové práce (včetně bakalářských)
 

3. cena:
Autor: Eva Patáková
Název práce: Posloupnosti vyšších řádů
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Učitelství pro 1. stupeň

1. cena:
Autor: Zuzana Jalůvková
Název práce: Vliv jazyka na představy žáků o čísle na 1. stupni ZŠ
Ved. práce: doc.RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

3. cena:
Autor: Eva Patáková
Název práce: Webovská interaktivní sbírka geometrických úloh

Čestné uznání:
Autor: Zuzana Národová
Název práce: Výkladový a překladový slovník matematických termínů (francouzština, čeština) – zaměření aritmetika, algebra
Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 


2005

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
1 cena:
Autor: Hana Hrabáková
Název práce: Využití Teorie didaktických situací v prostředí české školy
Ved. práce: doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 


2004
 

Učitelství pro 1. stupeň
1. cena:
Autor: Jiří Brůžek
Název práce: Magické čtverce jako zdroj činností a nápadů pro žáky i učitele
Ved.práce: prof. RNDr. Milan Koman, CSc.


Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
1. cena:
Autor: Lucie Čepelíková
Název práce: Česko – německý překladový a výkladový a německo – český překladový slovník matematické terminologie, Část: Geometrie
Ved. práce: doc.RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

1. cena:
Autor: Tereza Jindráková
Název práce: Madame du Châtelet, Newtonova Principia a infinitesimální počet
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Folta, CSc.
 


2003

Nediplomové práce
2. cena:
Autor: Eva Bomerová
Název práce:: Dvě kapitoly z elementární matematiky
Ved. práce:
 

Učitelství pro 1. stupeň
1. cena:
Autor: Jitka Michnová
Název práce: Čtverečkovaný papír jako cesta ke konstruktivistickému přístupu k vyučování geometrii
Ved.práce: RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

1. cena:
Autor: Lucie Spurná
Název práce: Skupinová práce a styly spolupráce ve skupinovém vyučování v hodinách matematiky ve 4. ročníku ZŠ
Ved. práce: PhDr. Michaela Kaslová

2. cena:
Autor: Miluše Strnadová
Název práce: Slovní úlohy s antisignálem na prvním stupni
Ved. práce: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.


2002
 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
1. cena:
Autor: Jana Škvorová
Název práce: Klatovský, Apian a ti druzí (pokus o komparaci učebnic elementární matematiky v 16. století)
Ved. práce: RNDr. Jaroslav Folta, CSc.

3. cena:
Autor: Jan Herman
Název práce: Přechod od číselného zadání slovní úlohy k zadání obsahujícímu algebraické prvky
Ved. práce: Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Práce vzniklé v průběhu doktorského studia (nedisertační)

Čestné uznání:
Autor: Šárka Pěchoučková
Název práce: Armáda v Kocourkově a Čínská věta
Ved. práce: Prof. RNDr. Milan Koman, CSc.
 

Čestné uznání:
Autor: Jana Příhonská
Název práce: Problem solving in the didactics of mathematics
Ved. práce: PhDr. Naďa Stehlíková, Ph.D. 

 

 
Doplnění k požadavkům k SZZ NM

V části Studentům jsou nové informace týkající se požadavků k SZZ pro studenty NM.

Kurz Hejného metody pro učitele 1. st. ZŠ v roce 2018

Na jaro a podzim 2018 připravujeme další běh kurzu Hejného metody vyučování matematice. Bude probíhat opět jednou měsíčně, od března do prosince 2018, vyjma letních prázdnin, vždy v sobotu. Termíny jarního semestru jsou tyto:  21. 4., 26. 5., 16. 6. Podzimní termíny budou  vyhlášeny v průběhu jara po domluvě s účastníky. Bližší informace najdete zde  a přihlášku najdete zde.

1. ročník konference Setkání s Hejného metodou

První ročník konference Setkání s Hejného metodou, kterou pořádá KMDM PedF UK spolu se společností H-mat, o.p.s., se bude konat 7. 4. 2 018 na PedF UK v Praze.

Konference bude zaměřena na prezentaci a sdílení osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice Hejného metodou, na výsledky práce, na diskuse formou kulatých stolů o aktuálních problémech jako je například hodnocení žáků, testování, práce s rodiči, práce s talentovanými i méně zdatnými žáky, práce s pomůckami, a dále budou zařazeny dílny s obsahem, který se obvykle nevejde do programu letních škol. Úvodní zvanou přednášku přednese profesor Milan Hejný.

Další informace zde.

 

Nabídka práce

Viz zde: https://drive.google.com/file/d/1O2_cAnpU-oNMdkRp3oqR2-MJ7SFiL6lG/view

Informace k zápisu LS 2017/18

V sekci Studentům najdete aktuální informace k zápisu do tohoto semestru.

Diplomové a bakalářské práce

Podle nového studijního řádu se bakalářské a diplomové práce mají odevzdávat pouze v elektronické podobě. Žádáme studenty, kteří zpracovávají práce na katedře matematiky, aby spolu s elektronickou verzí odevzdali přímo na katedru jednu verzi pro oponenta v tištěné podobě a svázanou do kroužkové vazby nebo jiným vhodným způsobem.

Informace k předmětu prof. Hejného pro učitelství 2. a 3. stupně

Milí studenti,
v tomto semestru bude pokračovat kurz prof. Hejného zaměřený na vyučování zaměřené na budování schémat. V rozvrhu ho najdete pod jménem Obecné otázky didaktiky matematiky. Bude se jednat o pokračování kurzů z minulého semestru, ale může se tam přihlásit i ten, kdo předchozí semestry neabsolvoval. Máme k dispozici materiály i videonahrávky z minulých semestrů, takže si můžete vše doplnit. Prof. Hejný vás jistě upozorní na to, které materiály jsou pro pochopení obsahu tohoto semestru nezbytné - rozhodně teorie generických modelů (kterou znáte už z kurzu didaktiky, nebo se ji v tomto semestru budete v tomto kurzu učit).

Předmět Obecné otázky didaktiky matematiky je povinně volitelný pro některé z vás. Předmět by se měl otevírat až v letním, ale bude se otevírat už teď. Proto si ho prosím zapište ti z vás, kteří ho máte ve studijním plánu: tedy prezenční studenti, druhý ročník, dvouobor i jednoobor (druhý předmět ze skupiny Výzkum v didaktice matematiky se nebude otevírat).

Předmět si samozřejmě mohou zapsat i studenti v kombinované formě studia. Rozdíl je v tom, že v dalším semestru pro ně otevřeme Výzkum v didaktice matematiky, takže si ho nemusí zapisovat nutně.

Je možné, že někteří z vás již předmět Obecné otázky didaktiky matematiky máte už splněn a přitom byste rádi do předmětu prof. Hejného šli. Pro vás je připraven RL Vyučování matematice 2. stupně založené na budování schémat. Jedná se pouze o administrativní záležitost, bude se jednat o jednu výuku. Do tohoto lístku se sami zapsat nemůžete, napište mi a já vás zapíšu ručně.

Kdyby snad byl student, který má už splněn jak předmět Obecné otázky DM, tak předmět Vyučování matematice ..., napište. Vyřešíme to nějak jinak.

Každopádně máte unikátní možnost se osobně setkat s prof. Hejným a přímo od zdroje se dozvědět o jeho unikátním přístupu k výuce matematiky, resp. o tom, co stojí v jeho pozadí. Nepromeškejte ji.

S pozdravem

Naďa Vondrová

Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

KMDM, PedF UK v Praze, 2008