Celoživotní vzdělávání
Aktualizováno dne 24.4.2018

A. Průběžné vzdělávání ve formě akreditovaných jednorázových kurzů

 

Kurz

Termíny

Hrajeme si v matematice

bude upřesněno

CLIL - integrace nejazykových předmětů a cizího jazyka

bude upřesněno

Matematika a environmentální výchova

bude upřesněno

Statistické zpracování dat na PC

bude upřesněno

Aritmetika v 1. – 3. ročníku ZŠ

Pojetí výuky matematiky na 1. st. ZŠ podle M. Hejného

bude upřesněno

Geometrie v 1. – 3. ročníku ZŠ

Pojetí výuky matematiky na 1. st. ZŠ podle M. Hejného

bude upřesněno

Aritmetika ve 4. a 5. ročníku s výhledem do 6. ročníku ZŠ

Pojetí výuky matematiky na 1. st. ZŠ podle M. Hejného

bude upřesněno

Geometrie ve 4. a 5. ročníku s výhledem do 6. ročníku ZŠ

Pojetí výuky matematiky na 1. st. ZŠ podle M. Hejného

bude upřesněno

Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika na 1. st. ZŠ

Pojetí výuky matematiky na 1. st. ZŠ podle M. Hejného

bude upřesněno

Využití programu Geogebra ve výuce matematiky na ZŠ

bude upřesněno

Využití programu Geogebra ve výuce matematiky na SŠ

bude upřesněno

Využití on-line dostupných nástrojů ve výuce matematiky na ZŠ

bude upřesněno

Alternativní nástroje na rozvoj početních dovedností na 1. stupni ZŠ

bude upřesněno

Objevujeme v matematice 

bude upřesněno

 

Přihlášky zasílejte na adresu jana.slezakova@pedf.cuni.cz

Kurz se koná v případě, že se přihlásí minimálně 4 účastníci. Uzavírka přihlášek je vždy dva dny před konáním kurzu.

Cena jednoho kurzu činí 800 Kč. Tuto částku je možné uhradit  bankovním převodem:

KB, a.s., Praha 1, Spálená 51, číslo účtu 85236011/0100, variabilní  symbol 636113.


 Obhájené práce rozšiřujícího studia prvního stupně

Rok 2017

Jana Bartáková Körderová: Slovní úlohy pro žáky 1. ročníku ZŠ. (vedoucí J. Slezáková)

Rok 2016

Jaroslav Ševčík: Vhozeni do moře (slovních úloh). (vedoucí J. Kloboučková)

Adéla Pavlíková: Volnočasové didaktické hry s matematikou.(vedoucí D. Jirotková)

Rok 2015

Jaroslava Šafářová: Slovní úlohy – strašák nebo legrace? (vedoucí J. Kloboučková)

Jan František Teister: Konstrukční úlohy jako problémová oblast v matematice I. stupně ZŠ. (vedoucí D. Jirotková)

Rok 2013

Lenka Rylichová: Vzájemný vztah instruktivního a konstruktivního způsobu výuky z pohledu asistenta pedagoga. (vedoucí J. Kloboučková)

Rok 2012

Martina Šťastná: Geometrie vlastníma rukama a s interaktivní tabulí vedoucí (J. Kloboučková)

 


B. Kvalifikační studium na rozšíření aprobace o předmět matematika

Jedná se o tříleté studium určené pro uchazeče, kteří již mají magisterské vzdělání, vede k získání osvědčení Učitel střední školy a druhého stupně ZŠ pro předmět matematika (hodinová dotace a rozložení předmětů v ročnících, další informace v katalogu kurzů CŽV).

Termín obhajob závěrečných prací:  21.5.2018

Závěrečné zkoušky: 31.5.2018 nebo 5.6.2018 (informace bude zaslána přihlášeným studentům e-mailem)

 Sledujte termíny přihlášek vyhlášené fakultou.  Platby studia i přihlášky ke studiu vyřizuje studijní oddělení.

Rozvrh vytváří a studium organizuje katedra. Bližší informace podá doc. Vondrová (nada.vondrova@pedf.cuni.cz). Prosím, čtěte i poznámky v jednotlivých rozvrhových lístcích. Někde je napsáno, že se výuka netýká rozšiřujícího studia, i když se objevuje (z technických důvodů) v příslušném rozvrhu.

Rozvrh pro zimní semestr 2016/17 - 1. ročník

Rozvrh pro zimní semestr 2016/17 - 2. ročník

Rozvrh pro zimní semestr 2016/17 - 3. ročník

Často kladené otázky k rozšiřujícímu studiu (včetně požadavků k ukončení studia)

Témata pro závěrečnou práci

Termíny pro obhajoby závěrečných prací a závěrečných zkoušek

Obhájené práce rozšiřujícího studia

Hromadná adresa studentů CŽV rozšiřující matematika, kteří začali studium 2011/12, je CZVPedfUK@seznam.cz, studenti začínající studium 2013/14 mají adresu czv2013@googlegroups.com, studenti z 2014/15 czvmatematika14@seznam.cz


 

C. Celoživotní vzdělávání - didaktika matematiky - dvouletý kurz 

Kurz je organizován Ústavem profesního rozvoje pracovníků ve školství, Praha 9 Hloubětín .

Přijímací zkoušky

Témata pro závěrečnou práci

Materiál k předmětu Didaktika matematiky a podmínky plnění jsou zveřejňovány prostřednictvím kurzu v Moodle (informace podá vyučující nada.vondrova@pedf.cuni.cz).


D. Konference Dva dny s didaktikou matematiky

Koná se každý rok v únoru a je určena pro učitele matematiky všech typů a stupňů škol, učitele prvního stupně základní školy a nově též učitele mateřských škol.

 
Doplnění k požadavkům k SZZ NM

V části Studentům jsou nové informace týkající se požadavků k SZZ pro studenty NM.

Kurz Hejného metody pro učitele 1. st. ZŠ v roce 2018

Na jaro a podzim 2018 připravujeme další běh kurzu Hejného metody vyučování matematice. Bude probíhat opět jednou měsíčně, od března do prosince 2018, vyjma letních prázdnin, vždy v sobotu. Termíny jarního semestru jsou tyto:  21. 4., 26. 5., 16. 6. Podzimní termíny budou  vyhlášeny v průběhu jara po domluvě s účastníky. Bližší informace najdete zde  a přihlášku najdete zde.

1. ročník konference Setkání s Hejného metodou

První ročník konference Setkání s Hejného metodou, kterou pořádá KMDM PedF UK spolu se společností H-mat, o.p.s., se bude konat 7. 4. 2 018 na PedF UK v Praze.

Konference bude zaměřena na prezentaci a sdílení osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice Hejného metodou, na výsledky práce, na diskuse formou kulatých stolů o aktuálních problémech jako je například hodnocení žáků, testování, práce s rodiči, práce s talentovanými i méně zdatnými žáky, práce s pomůckami, a dále budou zařazeny dílny s obsahem, který se obvykle nevejde do programu letních škol. Úvodní zvanou přednášku přednese profesor Milan Hejný.

Další informace zde.

 

Nabídka práce

Viz zde: https://drive.google.com/file/d/1O2_cAnpU-oNMdkRp3oqR2-MJ7SFiL6lG/view

Informace k zápisu LS 2017/18

V sekci Studentům najdete aktuální informace k zápisu do tohoto semestru.

Diplomové a bakalářské práce

Podle nového studijního řádu se bakalářské a diplomové práce mají odevzdávat pouze v elektronické podobě. Žádáme studenty, kteří zpracovávají práce na katedře matematiky, aby spolu s elektronickou verzí odevzdali přímo na katedru jednu verzi pro oponenta v tištěné podobě a svázanou do kroužkové vazby nebo jiným vhodným způsobem.

Informace k předmětu prof. Hejného pro učitelství 2. a 3. stupně

Milí studenti,
v tomto semestru bude pokračovat kurz prof. Hejného zaměřený na vyučování zaměřené na budování schémat. V rozvrhu ho najdete pod jménem Obecné otázky didaktiky matematiky. Bude se jednat o pokračování kurzů z minulého semestru, ale může se tam přihlásit i ten, kdo předchozí semestry neabsolvoval. Máme k dispozici materiály i videonahrávky z minulých semestrů, takže si můžete vše doplnit. Prof. Hejný vás jistě upozorní na to, které materiály jsou pro pochopení obsahu tohoto semestru nezbytné - rozhodně teorie generických modelů (kterou znáte už z kurzu didaktiky, nebo se ji v tomto semestru budete v tomto kurzu učit).

Předmět Obecné otázky didaktiky matematiky je povinně volitelný pro některé z vás. Předmět by se měl otevírat až v letním, ale bude se otevírat už teď. Proto si ho prosím zapište ti z vás, kteří ho máte ve studijním plánu: tedy prezenční studenti, druhý ročník, dvouobor i jednoobor (druhý předmět ze skupiny Výzkum v didaktice matematiky se nebude otevírat).

Předmět si samozřejmě mohou zapsat i studenti v kombinované formě studia. Rozdíl je v tom, že v dalším semestru pro ně otevřeme Výzkum v didaktice matematiky, takže si ho nemusí zapisovat nutně.

Je možné, že někteří z vás již předmět Obecné otázky didaktiky matematiky máte už splněn a přitom byste rádi do předmětu prof. Hejného šli. Pro vás je připraven RL Vyučování matematice 2. stupně založené na budování schémat. Jedná se pouze o administrativní záležitost, bude se jednat o jednu výuku. Do tohoto lístku se sami zapsat nemůžete, napište mi a já vás zapíšu ručně.

Kdyby snad byl student, který má už splněn jak předmět Obecné otázky DM, tak předmět Vyučování matematice ..., napište. Vyřešíme to nějak jinak.

Každopádně máte unikátní možnost se osobně setkat s prof. Hejným a přímo od zdroje se dozvědět o jeho unikátním přístupu k výuce matematiky, resp. o tom, co stojí v jeho pozadí. Nepromeškejte ji.

S pozdravem

Naďa Vondrová

Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

KMDM, PedF UK v Praze, 2008