Nabídka spolupráce od Mensy ČR

KMDM na žádost Mensy ČR uveřejňuje následující nabídku pro studenty:

„Jedná se o projekt Mensy ČR „Škola4″ hrazený z fondů EU. Autoři materiálů pracují na dohodu o provedení práce a není stanoven žádný minimální ani maximální počet materiálů, které musí vytvořit. Apelujeme pouze na novátorství těchto materiálů – konstruktivistický a badatelský přístup. Naším cílem není vytvářet pracovní sešity, ale poutavé a zábavné výukové online materiály, které rozvíjí kreativní myšlení nadaných dětí. Jedná se o materiály z českého jazyka a matematiky, na kterých budou nadané děti na pilotních školách pracovat v rámci běžné výuky. Nadaní žáci budou mít k dispozici počítač, na kterém budou samostatně pracovat na našich materiálech. Projekt již začal a poběží do roku 2021. Je určen pro nadané žáky 1.-5. tříd základních škol. V současné době doplňujeme tým autorů materiálů pro tyto žáky.

Pokud Vaše doktorandy nebo studenty vyšších ročníků tato nabídka spolupráce osloví, ať se mi ozvou na tento e-mail a obratem jim pošlu podrobnější informace.

Jana Middleton (middleton@skola4.cz)
odborný garant Škola4
Mensa ČR“