Informace k zápisu do zimního semestru 2018/2019

Předmět Algebra v informatice a Teorie her určené pro 2. ročník jednooboru se v tomto semestr nebudou otevírat a otevřou se až v zimním semestru 2019/2020 pro 2. a 3. ročník zároveň. Naopak předmět Logika určený pro 3. ročník jednooboru bude v tomto semestru otevřen i pro 2. ročník a v následujícím školním roce nebude otevírán (proto si ho studenti 2. ročníku jednooborového studia musí zapsat již v tomto semestru).

Jako volitelný předmět si studenti dvouoboru mohou zapsat libovolný předmět jednooboru, který nemají ve svém studijním plánu (např. předmět OPBM1M106A Úvod do logiky či OPBM1M105A Programování nebo pro studenty NM OPNM1M121A Asistentská praxe 1 – také v kombinované variantě). Dále nabízíme předmět tradičně oblíbený předmět OB2310V06 Asistentská praxe v matematice, v rámci něhož budete docházet na základní školu v Praze a asistovat učiteli v jeho každodenní práci (viz sylabus předmětu). Unikátní možností je zapsat si předmět ON2310V09 Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který bude vyučovat prof. Hejný a v němž mají budoucí učitelé matematiky možnost se seznámit s tímto originálním pojetím výuky matematiky přímo pod vedením autora metody. Předmět je určen přednostně pro studenty NM, kteří již absolvovali didaktiku matematiky, nebo na ni budou chodit paralelně. Studentům NM (zejména prvního ročníku) nabízíme možnost přihlásit se do volitelného předmětu OPNM0M101C Rozvíjení didaktických znalostí obsahu prostřednictvím videoklubu. V jeho rámci budeme rozebírat videozáznamy hodin matematiky a je možné ho chápat jako nadstavbu povinného kurzu didaktiky matematiky. Podobný kurz byl otevřen před dvěma lety a setkal se s výrazně pozitivním ohlasem. Počet míst je omezený.

Pro studenty, kteří začali studium před školním rokem 2017/2018: Studenti prvního a druhého ročníku bakalářského i navazujícího magisterského studia studují podle nového studijního plánu. Pokud některý předmět vašeho studijního plánu, který by měl být podle původního plánu otevřen v zimním semestru, není vypsán, napište tajemníkovi katedry doc. Jančaříkovi ještě před začátkem semestru, abychom mohli najít řešení.